Psychologia

Psychologia

22.03.2024

Psychologia – Collegium Humanum w Katowicach

Psychologia jest jednym z tych kierunków wyższego kształcenia, które cieszą się nieustannym zainteresowaniem kandydatów i niezależnie od sytuacji panującej na rynku notują wzrost popularności. Co sprawia, że Psychologia zajmuje najwyższe pozycje w różnego rodzaju rankingach? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Otóż, pomimo dynamicznego rozwoju technologii oraz powiększania się ofert dydaktycznych o nowe propozycje to człowiek nadal pozostaje najciekawszym obiektem badań. Wydaje się, że psychologia zyskuje na znaczeniu zwłaszcza dzisiaj, kiedy tempo życia bardzo mocno oddziałuje na nasze funkcjonowanie. To z kolei sprawia, że psychologia znajduje coraz szersze zastosowanie.

Studia na kierunku psychologia w HUMANUM KATOWICE
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Psychologia w Collegium Humanum w Katowicach umożliwia pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym psychologii. Studia pozwalają zagłębić się w różne nurty i gałęzie psychologii, jak również w liczne obszary, w których psychologia znajduje zastosowanie. W toku kształcenia studenci zaznajamiają się między innymi z: biologicznymi podstawami zachowania, budową i działaniem układu nerwowego, mechanizmami powstawania emocji, mechanizmami stresu i radzenia sobie ze stresem, teoriami psychologii procesów poznawczych, psychologią osobowości czy psychologią społeczną. Ponadto poruszają się po zagadnieniach: psychologii twórczości, psychologii komunikacji, pojęć i koncepcji wyjaśniających powstawanie i utrzymywanie się zaburzeń psychicznych.

 

Program studiów i przedmioty

Psychologia jest kierunkiem, który oferuje zdobycie obszernej wiedzy, złożonej z licznych zagadnień, jak również konkretnych umiejętności oraz kompetencji społecznych, które razem stanowią podstawę do pracy z drugim człowiekiem. Jak wygląda program kształcenia?

Psychologia główne przedmioty:

 • biomedyczne podstawy zachowań ludzkich,
 • socjologia ogólna,
 • podstawy metodologii badań psychologicznych,
 • psychologia wychowawcza,
 • analiza statystyczna w badaniach psychologicznych,
 • psychologia różnic indywidualnych,
 • psychometria,
 • diagnoza psychologiczna,
 • psychopatologia

Studia psychologiczne w Collegium Humanum oferują liczne specjalności. Dzięki nim studenci mogą rozwijać indywidualne zainteresowania, jak również budować fundamenty przyszłej działalności zawodowej. W zestawie proponowanych modułów znajdują się między innymi: HR i talent management (zarządzanie zasobami ludzkimi), Neuropsychologia, Psychologia dzieci i młodzieży, Psychologia kliniczna, Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej czy Psychologia sportu. Realizowane ścieżki specjalnościowe pozwalają wzbogacić wiedzę o nowe wiadomości, w tym między innymi na temat: wzmacniania zasobów zdrowia, zakłóceń seksualności i tożsamości płciowej człowieka, strategii i procedur terapeutycznych, prowadzenia mediacji czy diagnozowania sądowego i penitencjarnego.

 

Nabywane umiejętności

Psychologia jest kierunkiem dostarczającym obszernej wiedzy. Co ważne, kładzie nacisk również na to, aby wiedzę tę wykorzystywać w praktycznym działaniu. Studenci rozwijają umiejętności w zakresie: analizowania i interpretowania procesów zachodzących w relacjach międzyludzkich, odróżniania emocji spontanicznych od udawanych, diagnozowania sytuacji społecznej, określania czynników pomyślnych i czynników ryzyka zakłóceń procesu rozwoju, formułowania problemów i pytań diagnostycznych, przeprowadzania ekspertyz w sprawach sądowych, stosowania technik perswazji, prowadzenia programów pomocy.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki i otrzymaniu dyplomu? Absolwenci Psychologii w Collegium Humanum wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach: psychologii międzykulturowej, rozwoju umiejętności emocjonalno- społecznych dzieci i młodzieży, psychotraumatologii stresu, mechanizmów występowania uzależnień, psychoterapii w aspekcie zdrowia seksualnego. Z pozyskanym wykształceniem mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w: poradniach psychologiczno- pedagogicznych, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach psychoterapii, ośrodkach interwencji kryzysowej, poradniach specjalistycznych, placówkach resocjalizacyjnych, agencjach doradztwa personalnego, poradniach zdrowia psychicznego, ośrodkach diagnostyczno- konsultacyjnych, poradniach rodzinnych, poradniach małżeńskich, ośrodkach badawczych, działach HR przedsiębiorstw.

 

Opinie

Studia psychologiczne należą do najpopularniejszych i najchętniej wybieranych. Duże zainteresowanie nauką sprawia, że ofert dydaktycznych przybywa przez co niektórzy kandydaci mogą mieć kłopot z podjęciem decyzji o wyborze uczelni. Planując studia w Katowicach warto zaznajomić się z propozycją omawianej przez nas szkoły wyższej. Jakie ma Collegium Humanum w Katowicach opinie? Dominika, studentka Psychologii mówi:

„Studia w Collegium Humanum to szansa na zdobycie nowoczesnego wykształcenia, opartego na praktycznych umiejętnościach, które w pracy psychologa są najcenniejsze.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Psychologię w Collegium Humanum w Katowicach:

Absolwent kierunku Psychologia w Collegium Humanum w Katowicach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • biologicznych mechanizmów zachowania,
 • mechanizmów powstawania emocji,
 • cech osobowości,
 • mechanizmów stresu i radzenia sobie ze stresem,
 • psychologii rozwoju człowieka w cyklu życia,
 • strategii profilaktyki społecznej,
 • psychologii różnic indywidualnych,
 • zaburzeń rozwoju psychicznego u dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • diagnozy i oceny traumy psychicznej,
 • mechanizmów występowania uzależnień,
 • metod terapeutycznych w psychoseksuologii,
 • psychologii biznesu.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Psychologia:

Absolwent kierunku Psychologia w Collegium Humanum w Katowicach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
 • szpitalach psychiatrycznych,
 • placówkach oświatowych,
 • ośrodkach psychoterapii,
 • ośrodkach interwencji kryzysowej,
 • poradniach specjalistycznych,
 • placówkach resocjalizacyjnych,
 • agencjach doradztwa personalnego,
 • poradniach zdrowia psychicznego,
 • ośrodkach diagnostyczno- konsultacyjnych,
 • poradniach rodzinnych,
 • poradniach małżeńskich,
 • ośrodkach badawczych,
 • działach HR przedsiębiorstw.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Katowicach)

Komentarze (0)