Zarządzanie Politechnika Białostocka

Zarządzanie – Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka to największa uczelnia techniczna w północno- wschodniej Polsce, oferująca szeroki wachlarz kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Zarządzanie, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Zarządzanie na Politechnice Białostockiej realizowany jest na Wydziale Inżynierii Zarządzania. Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i ekonomii. Studenci poznają prawne i ekonomiczne zagadnienia funkcjonowania przedsiębiorstw, zarządzania strategicznego i analizy ekonomicznej. Zarządzanie na Politechnice Białostockiej to przygotowanie do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi.

Studia na kierunku Zarządzanie na Politechnice Białostockiej, na drugim stopniu, dzielą się na następujące specjalności: Zarządzanie produktem i sprzedażą, Informatyka gospodarcza i logistyka, Zarządzanie usługami turystycznymi, Rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA, Rachunkowość i zarządzanie finansami, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie publiczne, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie biznesem na rynkach wschodnich. Każda realizowana specjalność zakłada przekazanie wiedzy z konkretnego obszaru oraz rozwinięcie konkretnych umiejętności.

Specjalność  Zarządzanie produktem i sprzedażą to nauka kreowania nowych potrzeb klienta i ich urzeczywistniania. Studenci poznają zarządzanie rynkowym cyklem życia produktu i uczą się podejmować decyzje o jego wycofaniu.

Specjalność Informatyka gospodarcza i logistyka to połączenie wiedzy ekonomicznej z informatyczną. Zapewnia praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu informatyka gospodarczego, bądź analityka biznesowego.

Specjalność Zarządzanie usługami turystycznymi zakłada przygotowanie w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi, planowania i zarządzania usługami turystycznymi oraz organizacji imprez turystycznych.

Specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA polega na przekazaniu wiedzy z obszaru nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, audytu, rachunkowości zarządczej, rachunkowości finansowej, zarządzania ryzykiem, planowania strategicznego, prawa i podatków.

Specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansami to dogłębna wiedza o finansowych aspektach funkcjonowania firm, z uwzględnieniem różnych form organizacyjnych, prawnych i własnościowych.

Specjalność Zarządzanie przedsiębiorstwem zakłada zapoznanie się studentów z tematami przedsiębiorczości, zarządzania strategicznego, analizy ekonomicznej i optymalizacji kosztów produkcji, zarządzania projektami inwestycyjnymi oraz marketingu usług.

Specjalność Zarządzanie publiczne obejmuje tematykę z dziedziny zarządzania i marketingu podmiotów gospodarczych oferujących dobra i usługi publiczne.

Specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi ma za zadanie przekazać szeroką wiedzę z zakresu polityki personalnej w przedsiębiorstwie oraz psychologicznych aspektów zarządzania ludźmi i komunikacji interpersonalnej.

Specjalność Zarządzanie biznesem na rynkach wschodnich to kompetencje w obszarze identyfikowania, diagnozowania i rozwiązywania problemów, analizowania zjawisk i procesów oraz podejmowania właściwych decyzji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na rynkach wschodnich.

Lista przedmiotów do zaliczenia na kierunku Zarządzanie nie jest najkrótsza, a widnieją na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: geografia gospodarcza, technologie informacyjne, zachowania konsumenckie, statystyka opisowa, marketing w handlu i usługach, międzynarodowe stosunki gospodarcze, analiza rynku, korespondencja handlowa, zarządzanie środowiskowe.

Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej oferuje kandydatom jeszcze dwa kierunki kształcenia. Są to: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, realizowane na studiach pierwszego i drugiego stopnia, dostępne ze specjalnością Broker technologii, oraz Zarządzanie i Inżynieria usług, prowadzone na studiach inżynierskich.

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Politechnika Białostocka opinie? Piotr, student II- stopnia Zarządzania mówi:

„Politechnika Białostocka to jedna z najlepszych uczelni w kraju, a Wydział Inżynierii Zarządzania to najlepsze miejsce do poznania swoich słabych i mocnych stron. Nauka tutaj to nie tylko przyswajanie wiedzy, ale także rozwój własnego charakteru, który także bywa bezcennym atrybutem na rynku pracy.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Zarządzanie na Politechnice Białostockiej:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prawnych i ekonomicznych zagadnień funkcjonowania przedsiębiorstw,
 • zarządzania strategicznego,
 • analizy ekonomicznej,
 • rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi,
 • rachunkowości zarządczej,
 • planowania kampanii reklamowych,
 • zarządzania ryzykiem,
 • komunikacji interpersonalnej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zarządzanie na Politechnice Białostockiej:

Absolwent kierunku Zarządzanie na Politechnice Białostockiej znajdzie zatrudnienie:

 • w przedsiębiorstwach doradztwa personalnego,
 • w instytucjach rynku finansowego i ubezpieczeniowego,
 • w administracji rządowej i samorządowej,
 • jako analityk biznesowy,
 • jako kontroler finansowy,
 • jako menedżer do spraw raportowania,
 • jako dyrektor do spraw ryzyka,
 • jako audytor.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W gronie najważniejszych przedmiotów branych pod uwagę w procesie rekrutacji znajdują się: matematyka, geografia, fizyka, informatyka, historia, wiedza o społeczeństwie. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Białymstoku

Politechnika Białostocka kierunki

Jakie są kierunki zarządzanie w Białymstoku

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Inżynierii Zarządzania PB 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Białostocka

Komentarze (0)