Biznes turystyczny

Biznes turystyczny

21.04.2024

Biznes turystyczny – Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

Kierunki studiów w Jeleniej Górze tworzą coraz dłuższą listę interesujących propozycji. Jedną z nich jest Biznes turystyczny, czyli kierunek opracowany w ścisłej współpracy ze środowiskiem lokalnym, stanowiący odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na wykształconych specjalistów z zakresu turystyki. Studia, adresowane do osób zainteresowanych szeroko rozumianą turystyką, przygotowują do pracy w różnych obszarach branży turystycznej, jak również rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Studia na kierunku biznes turystyczny w KANS
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Biznes turystyczny w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze umożliwia pozyskanie wiedzy z kilku obszarów, a w szczególności nauk o zarządzaniu oraz finansów i ekonomii. Studenci zaznajamiają się między innymi z: teoriami ekonomicznymi odnoszącymi się do rynku turystycznego, koncepcjami zarządzania wykorzystywanymi w gospodarce turystycznej, uwarunkowaniami związanymi z gospodarowaniem przestrzenią turystyczną, tworzeniem oraz organizacją i sposobami zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym, zasadami marketingu czy też metodami statystycznymi i ekonomicznymi, jak również narzędziami informatycznymi służącymi do gromadzenia, analizy i prezentacji danych społecznych i ekonomicznych.

 

Program studiów i przedmioty

Studenci kierunku Biznes turystyczny w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych poruszają się po licznych zagadnieniach i przygotowują się do pełnienia roli specjalisty, potrafiącego sprostać wymaganiom współczesnych klientów i turystów, oczekujących coraz wyższych standardów. Studia wyróżniają się bogatym programem nauczania, na który składają się między innymi takie przedmioty jak:

 • ekonomiczne podstawy turystyki,
 • trendy w turystyce,
 • geografia turystyczna,
 • podstawy przedsiębiorczości w turystyce,
 • zagospodarowanie turystyczne,
 • marketing usług turystycznych,
 • budowanie i zarządzanie zespołami w turystyce,
 • jakość usług turystycznych

Studenci Biznesu turystycznego w KANS mogą wybrać jeden z dwóch proponowanych modułów specjalnościowych. Są to: Hotelarstwo i SPA & Wellness oraz Obsługa ruchu turystycznego. Moduły te pozwalają poszerzyć wiedzę o wiadomości dotyczące między innymi: marketingu internetowego w hotelarstwie, systemów sprzedaży w hotelarstwie, funkcjonowania biur podróży czy też trendów w turystyce zdrowotnej. Umożliwiają zdobycie kompetencji w zakresie kształtowania marki i wizerunku hotelu, promowania zdrowego stylu życia, znajomości preferencji i oczekiwań klientów w trakcie pobytu w obiektach turystyki zdrowotnej, kształtowania oferty turystycznej regionu i pojedynczego przedsiębiorstwa, a także zarządzania atrakcjami turystycznymi i promowania oferty turystycznej.

 

Nabywane umiejętności

Wiemy już, że studenci omawianego kierunku zdobywają obszerną wiedzę. Co ważne, rozwijają także jasno określone umiejętności. O jakie umiejętności chodzi? Między innymi w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym, zarządzania obiektami hotelarskimi, planowania i przeprowadzania procesu negocjacyjnego, stosowania narzędzi marketingowych, tworzenia ofert rynkowych, dobierania właściwych form rekreacji do indywidualnych potrzeb i możliwości, bezpośredniej obsługi turystów, zarządzania finansami, a także przeprowadzania badań rynku turystycznego.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Jakie perspektywy zawodowe rozpościerają się przed osobami kończącymi naukę? Absolwenci studiów na kierunku Biznes turystyczny w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami oraz cennymi kompetencjami społecznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach: zarządzania cenami usług, kształtowania oferty turystycznej, zarządzania atrakcjami turystycznymi, promocji produktów turystycznych czy współpracy sieciowej. Z pozyskanym wykształceniem mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w: obiektach hotelarskich, ośrodkach SPA & Wellness, podmiotach lecznictwa uzdrowiskowego, biurach podróży, biurach informacji turystycznej i obsługi ruchu turystycznego, agencjach eventowych, jednostkach samorządu terytorialnego.

 

Opinie

Studia w Jeleniej Górze to coraz pojemniejsze zagadnienie. Miasto położone na Dolnym Śląsku oferuje coraz więcej ciekawych możliwości kształcenia, a jedną z nich jest bez wątpienia omawiany przez nas kierunek. To, że warto zainteresować się Biznesem turystycznym dobrze wiemy, ale czy warto podjąć studia w KANS? Jakie ma Karkonoska Akademia Nauk Stosownych w Jeleniej Górze opinie? Marta, studentka Biznesu turystycznego mówi:

„Nie trzeba wyjeżdżać do większego miasta, aby zdobyć wysokiej jakości wykształcenie. KANS daje studentom wszystko, czego potrzebują, aby praktycznie przygotować się do wejścia na rynek pracy. To bardzo dobra uczelnia, z fantastyczną atmosferą i świetnymi ludźmi. Warto tutaj studiować i spełniać marzenia.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując kierunek Biznes turystyczny w KANS Jelenia Góra:

Absolwent kierunku Biznes turystyczny w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • teorii ekonomicznych odnoszących się do rynku turystycznego,
 • zasad funkcjonowania obiektów hotelarskich,
 • kształtowania oferty turystycznej regionu i pojedynczego przedsiębiorstwa,
 • promowania oferty turystycznej,
 • bezpośredniej obsługi turystów podczas imprez turystycznych oraz rekreacyjnych i eventowych,
 • zarządzania zasobami ludzkimi w firmach sektora turystycznego,
 • funkcjonowania biur podróży,
 • zarządzania finansami.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Biznes turystyczny:

Absolwent kierunku Biznes turystyczny w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • obiektach hotelarskich,
 • ośrodkach SPA & Wellness,
 • podmiotach lecznictwa uzdrowiskowego,
 • biurach podróży,
 • biurach informacji turystycznej i obsługi ruchu turystycznego,
 • agencjach eventowych,
 • jednostkach samorządu terytorialnego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

Komentarze (0)