Psychologia

Psychologia

22.05.2024

Psychologia – Uniwersytet WSB Merito Gdynia

Kierunki studiów w Gdyni to długa lista interesujących propozycji kształcenia. Jedną z nich jest Psychologia, ciesząca się niesłabnącą popularnością. Studia psychologiczne w Uniwersytecie WSB Merito Gdynia pozwalają poznać mechanizmy zachowania, wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem, a także opanować umiejętności w diagnozowaniu problemów i trudności w indywidualnym i społecznym funkcjonowaniu współczesnego człowieka.

Studia na kierunku psychologia w WSB GDYNIA
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Psychologia w Uniwersytecie WSB Merito Gdynia umożliwia pozyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu badania procesów i mechanizmów rządzących zjawiskami psychicznymi i zachowaniem człowieka. Studenci zaznajamiają się między innymi z: biologicznymi podstawami zachowania, mechanizmami powstawania emocji, teorią osobowości, adaptacyjnymi zdolnościami intelektualnymi czy działaniem procesów poznawczych. Ponadto poznają metody diagnostyczne, zasady profilowania nieznanych sprawców przestępstw, jak również narzędzia wykorzystywane w pracy psychoterapeutycznej.

 

Program studiów i przedmioty

Psychologia, z racji tego, że skupiona jest na człowieku, jest kierunkiem złożonym, a realizowany program kształcenia wprowadza w liczne zagadnienia. Co warto podkreślić, studenci zaznajamiają się z tymi zagadnieniami pod okiem między innymi psychologów i seksuologów prowadzących indywidualne praktyki, psychoterapeutów, doświadczonych biegłych sądowych, psychologów mających doświadczenie w pracy klinicznej czy też pracujących w placówkach resocjalizacyjnych i penitencjarnych. O jakie zagadnienia chodzi? Realizowane przedmioty poświęcone są między innymi takim tematom jak:

 • procesy poznawcze,
 • psychologia różnic indywidualnych,
 • psychologia społeczna,
 • psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia,
 • psychopatologia,
 • etyka zawodu psychologa

Studenci Psychologii w Uniwersytecie WSB Merito Gdynia mogą wybrać jedną z dwóch specjalności. Są nimi: Psychologia biznesu oraz Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży. Dzięki nim mogą poszerzyć swoją wiedzę o wiadomości dotyczące między innymi: psychologii przywództwa w organizacji, zaburzeń emocjonalnych i behawioralnych u dzieci i młodzieży, rekrutacji i selekcji pracowników, neuropsychologii klinicznej czy zaburzeń neurorozwojowych.

 

Nabywane umiejętności

Psychologia jest kierunkiem dostarczającym obszernej wiedzy. Co ważne, kładzie nacisk również na to, aby wiedzę tę wykorzystywać w praktycznym działaniu. Studenci Psychologii rozwijają umiejętności w zakresie: analizowania i interpretowania procesów zachodzących w relacjach międzyludzkich, odróżniania emocji spontanicznych od udawanych, przeprowadzania procesu diagnostycznego, dostosowywania metod diagnostycznych do kontekstu badania, konstruowania narzędzi badawczych, kierowania zespołem, zarządzania rozwojem kompetencji.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci Psychologii w Uniwersytecie WSB Merito Gdynia wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach: psychopatologii rozwojowej, emocji i motywacji, diagnozy psychologicznej w obszarze psychologii pracy czy terapii rodzinnej. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w: poradniach psychologiczno- pedagogicznych, ośrodkach diagnostycznych, gabinetach specjalistycznych, ośrodkach interwencji kryzysowej, świetlicach socjoterapeutycznych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, biurach pośrednictwa pracy, firmach konsultingowych, placówkach służby zdrowia.

 

Opinie

Kandydaci na studia, szukając odpowiedniej dla siebie oferty, porównują programy i ścieżki kształcenia. Zadają liczne pytania, a do najważniejszych należą te, dotyczące uczelni, którą się interesują. Jakie ma Uniwersytet WSB Merito Gdynia opinie? Weronika, studentka Psychologii mówi:

„Studia w Uniwersytecie WSB Merito Gdynia otwierają na drugiego człowieka. W studiowaniu psychologii ważna jest nie tylko wiedza, ale również kształtowanie odpowiedniego podejścia. I właśnie dlatego nauka tutaj okazała się bardzo dobrym wyborem.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Psychologię w Uniwersytecie WSB Merito Gdynia:

Absolwent kierunku Psychologia w Uniwersytecie WSB Merito Gdynia posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • emocji i motywacji,
 • teorii osobowości oraz różnic między nimi,
 • psychologii różnic indywidualnych,
 • psychologii procesów poznawczych,
 • psychologii społecznej,
 • systemu oceniania i motywowania pracowników,
 • profilaktyki zdrowia psychicznego w organizacji,
 • zaburzeń emocjonalnych i behawioralnych dzieci i młodzieży,
 • diagnozy psychologicznej,
 • orzecznictwa i podstaw terapii systemowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Psychologia:

Absolwent kierunku Psychologia w Uniwersytecie WSB Merito Gdynia znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
 • ośrodkach diagnostycznych,
 • gabinetach specjalistycznych,
 • ośrodkach interwencji kryzysowej,
 • świetlicach socjoterapeutycznych,
 • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
 • biurach pośrednictwa pracy,
 • firmach konsultingowych,
 • placówkach służby zdrowia.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet WSB Merito Gdynia

Komentarze (0)