Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

15.05.2024

Bezpieczeństwo i higiena pracy – Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

Kierunki studiów w Gdańsku tworzą razem bardzo długą listę propozycji, reprezentujących niemal wszystkie dyscypliny. Na tej liście widnieje Bezpieczeństwo i higiena pracy, czyli kierunek cieszący się rosnącą popularnością. Studia w tym zakresie pozwalają poznać przepisy prawne, normy oraz zasady dotyczące zapobiegania wypadkom oraz wiele innych zagadnień związanych z warunkami i środowiskiem pracy. Co ważne, osoby wybierające studia w Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku otrzymują możliwość uzyskania certyfikatu Kurs Pedagogiczny dla Inspektorów BHP - pracodawców oraz opiekunów młodocianych praktykantów, certyfikatu Audytora wewnętrznego normy ISO 45001:2018 oraz certyfikatu Kurs ADR podstawowy.

Studia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy w UNIWERSYTET WSB MERITO GDAŃSK
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy w Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku umożliwia pozyskanie obszernej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Studenci zaznajamiają się między innymi z: obowiązującymi przepisami prawa pracy, normami oraz zasadami dotyczącymi zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym, zasadami analizowania warunków pracy, zasadami projektowania systemów bezpieczeństwa, tworzeniem polityki bezpieczeństwa. Ponadto poruszają się po zagadnieniach: psychologii pracy i psychologii organizacji, planowania i reagowania w sytuacjach kryzysowych, czynników psychospołecznych mogących wpływać na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników.

 

Program studiów i przedmioty

Studenci Bezpieczeństwa i higieny pracy w Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku zdobywają wiedzę złożoną z licznych zagadnień. Poznają obowiązujące przepisy prawa pracy, regulacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, a także międzynarodowe standardy bezpieczeństwa zawodowego. Za wszystkim stoi bogaty program kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • analiza zagrożeń na stanowisku pracy,
 • organizacja służby BHP,
 • system prawnej ochrony pracy,
 • ergonomia w środowisku pracy,
 • ocena ryzyka zawodowego,
 • system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • psychospołeczne uwarunkowania środowiska pracy

Studenci Bezpieczeństwa i higieny pracy otrzymują zestaw specjalności, dzięki którym mogą rozwijać indywidualne zainteresowania, jak również przygotowywać się do działania w konkretnych obszarach zawodowych. Tymi specjalnościami są: Drogowy transport substancji niebezpiecznych, Edukacja i zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy oraz Polityka jakości, bhp i środowiska- Certyfikat ISO 45001:2018. Dzięki nim studenci mogą poszerzyć wiedzę o wiadomości dotyczące między innymi: transportu materiałów niebezpiecznych, zagrożeń w procesach eksploatacji obiektów technicznych, zarządzania jakością i środowiskiem w przedsiębiorstwie, zarządzania ryzykiem czy audytu wewnętrznego.

 

Nabywane umiejętności

Wiemy już, że studenci kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy zdobywają szeroką wiedzę. Oprócz tego rozwijają jasno określone umiejętności. O jakie umiejętności chodzi? Między innymi w zakresie: identyfikowania oraz oceniania i zarządzania ryzykiem, analizowania warunków pracy, projektowania systemów bezpieczeństwa, planowania działań prewencyjnych, zarządzania konfliktami, opracowywania strategii zapobiegania awariom i wypadkom, przeprowadzania audytów zgodności z przepisami, planowania oraz projektowania i prowadzenia szkoleń oraz zarządzania zespołem.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Jakie perspektywy zawodowe rozpościerają się przed osobami kończącymi naukę? Absolwenci studiów na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy w Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku wyróżniają się konkretną wiedzą, jasno określonymi umiejętnościami oraz cennymi kompetencjami społecznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach: zagrożeń cywilizacyjnych, fizjologii pracy i higieny przemysłowej, przewozu towarów niebezpiecznych czy promowania kultury bezpieczeństwa w organizacji. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi jako: specjaliści do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, instruktorzy BHP, trenerzy do spraw edukacji BHP, konsultanci do spraw certyfikacji, audytorzy BHP, specjaliści do spraw transportu.

 

Opinie

Bezpieczeństwo i higiena pracy to niezwykle istotne zagadnienie, jak również coraz popularniejszy kierunek studiów. Z racji rosnącego zainteresowania przybywa ofert dydaktycznych, a zatem niejeden kandydat może mieć kłopot z podjęciem decyzje odnoście wyboru miejsca kształcenia. Planując studia w Gdańsku warto zaznajomić się z propozycją omawianej przez nas uczelni. Jakie ma Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku opinie? Tomek, student Bezpieczeństwa i higiena pracy mówi:

„W Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku można odnaleźć wiele ciekawych kierunków. Ja wybrałem Bezpieczeństwo i higienę pracy, ponieważ rośnie zapotrzebowanie na specjalistów w tym zakresie. To bardzo ciekawe studia, w ramach których można zdobyć wiele umiejętności, a także cenne certyfikaty.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Bezpieczeństwo i higienę pracy w Uniwersytecie WSB Merito:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy w Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • organizacji służby BHP,
 • bezpieczeństwa pracy w czasie eksploatacji maszyn, instalacji i odbiorników zasilanych energią elektryczną,
 • psychologii i socjologii pracy,
 • zarządzania jakością i środowiskiem w przedsiębiorstwie,
 • oceny ryzyka zawodowego,
 • systemu prawnej ochrony pracy,
 • planowania działań prewencyjnych i reagowania na wypadki,
 • przeprowadzania audytów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy w Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku znajdzie zatrudnienie między innymi jako:

 • specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • instruktor BHP,
 • trener do spraw edukacji BHP,
 • konsultant do spraw certyfikacji,
 • audytor BHP,
 • specjalista do spraw transportu,
 • specjalista do spraw środowiska,
 • specjalista do spraw zarządzania jakością.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

Komentarze (0)