Kognitywistyka informatyczna

Kognitywistyka informatyczna

31.05.2024

Kognitywistyka informatyczna – Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie to bardzo długa lista propozycji kształcenia. Jedną z najciekawszych, jak również jedną z tych, których popularność systematycznie rośnie jest Kognitywistyka informatyczna. Kognitywistyka, nazywana nierzadko nauką o umyśle, poznaniu i komunikacji to interdyscyplinarna dziedzina, która zajmuje się badaniem procesów, takich jak: percepcja, pamięć, inteligencja czy komunikacja. Jeśli dodamy do niej zagadnienia informatyczne otrzymamy innowacyjny kierunek studiów, który skupia się wokół modelowania, symulowania i wspomagania procesów poznawczych definiowanych w kategoriach psychologicznych za pomocą technik komputerowych.

Studia na kierunku kognitywistyka informatyczna w UI KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Kognitywistyka informatyczna w Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie umożliwia pozyskanie wiedzy z obszaru nauk społecznych, nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk humanistycznych, a w szczególności z zakresu zagadnień odnoszących się głównie do psychologii, informatyki, filozofii oraz językoznawstwa. Studenci zaznajamiają się między innymi z: teorią i metodologią nauk kognitywnych, najważniejszymi metodami badawczymi i strategiami argumentacyjnymi, tworzeniem algorytmów i przetwarzaniem danych, współczesnymi badaniami związanymi z programem rozwoju sztucznej inteligencji, zasadami modelowania komputerowego, zasadami programowania obiektowego czy zasadami ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawa autorskiego.

 

Program studiów i przedmioty

Studenci kierunku Kognitywistyka informatyczna zdobywają obszerną, złożoną z licznych zagadnień wiedzę interdyscyplinarną, dotyczącą w szczególności możliwości wykorzystania zaawansowanych technologii komputerowych w modelowaniu procesów poznawczych. Co zrozumiałe, za zdobyciem tak specjalistycznej wiedzy stoi skrupulatnie opracowany program nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • społeczno- psychologiczne aspekty ery cyfrowej,
 • biologiczne podstawy zachowania,
 • psychologia procesów poznawczych,
 • filozofia umysłu,
 • metody badania inteligencji,
 • uczenie maszynowe,
 • sztuczna inteligencja,
 • sieci komputerowe i techniki internetowe

 

Nabywane umiejętności

Wiemy już, że studenci kierunku Kognitywistyka informatyczna zdobywają rozległą wiedzę, ale oprócz tego rozwijają jasno określone umiejętności. O jakie umiejętności chodzi? Między innymi w zakresie: wykorzystywania zaawansowanych metod oraz narzędzi i technik informatycznych do opisu, analizy i symulacji systemów poznawczych, posługiwania się wybranymi technologiami informatycznymi na poziomie aplikacji użytkowych i narzędzi sieciowych, planowania i realizowania pracy badawczej, poszukiwania oraz konstruowania i badania algorytmów, szacowania złożoności obliczeniowej, stosowania narzędzi diagnozujących poziom rozwoju umysłowego.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki i otrzymaniu dyplomu? Absolwenci studiów na kierunku Kognitywistyka informatyczna w Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami społecznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach: teorii interpretujących zachowanie człowieka, systemów liczbowych i arytmetyki komputerowej, prawidłowości i procesów warunkujących skuteczne funkcjonowanie jednostki w środowisku czy programowania obiektowego. Z pozyskanym wykształceniem mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w: firmach prowadzących badania nad rozwojem sztucznej inteligencji, instytucjach zajmujących się cyberbezpieczeństwem, urzędach administracji publicznej, agencjach badań marketingowych i reklamowych, działach HR.

 

Opinie

Studia w Krakowie to olbrzymia przestrzeń, w której funkcjonują kierunki reprezentujące każdą dziedzinę. Co oczywiste, kandydaci zainteresowani studiowaniem Kognitywistyki informatycznej również znajdą coś dla siebie. Kierunek ten oferuje omawiana przez nas uczelnia. Czy warto postawić właśnie na nią? Jakie ma Uniwersytet Ignatianum w Krakowie opinie? Martyna, studentka Kognitywistyki informatycznej mówi:

„Każdy, kto wybiera studia w Ignatianum dobrze wie, że zyska coś więcej niż bardzo dobre wykształcenie. Ta uczelnia rozwija w różnych aspektach i sferach, kształtuje osobowość, patrzenie na świat i drugiego człowieka. To fantastyczne miejsce dla osób o otwartych głowach.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując kierunek Kognitywistyka informatyczna:

Absolwent kierunku Kognitywistyka informatyczna w Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • neurofizjologii,
 • psychologii procesów poznawczych,
 • psychologii różnic indywidualnych,
 • organizacji społeczeństwa cyfrowego,
 • biologicznych mechanizmów zachowania,
 • tworzenia algorytmów,
 • programowania obiektowego,
 • epistemologii filozoficznej,
 • sztucznej inteligencji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Kognitywistyka informatyczna:

Absolwent kierunku Kognitywistyka informatyczna w Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • firmach prowadzących badania nad rozwojem sztucznej inteligencji,
 • instytucjach zajmujących się cyberbezpieczeństwem,
 • urzędach administracji publicznej,
 • agencjach badań marketingowych i reklamowych,
 • działach HR.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

Komentarze (0)