Prawo i doradztwo w biznesie

Prawo i doradztwo w biznesie

31.05.2024

Prawo i doradztwo w biznesie – Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie tworzą razem olbrzymi i różnorodny obszar propozycji kształcenia. W obszarze tym funkcjonuje Prawo i doradztwo w biznesie, czyli kierunek stanowiący odpowiedź na wyzwania nowoczesnego biznesu, integrujący kluczowe aspekty prawa cywilnego, finansowego i nowoczesnych technologii z zarządzaniem strategicznym, zarządzaniem ludźmi i projektami. Prawo i doradztwo w biznesie to propozycja, którą powinny zainteresować się osoby chcące zdobyć interdyscyplinarną wiedzę, na którą składają się przede wszystkim zagadnienia reprezentujące prawo, zarządzanie i ekonomię.

Studia na kierunku prawo i doradztwo w biznesie w UI KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Prawo i doradztwo w biznesie w Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie umożliwia pozyskanie zintegrowanej wiedzy prawniczej i menedżerskiej, pozwalającej na efektywne działanie w rozmaitych kontekstach organizacyjnych. Studenci zaznajamiają się między innymi z: prawem cywilnym, prawem administracyjnym, prawem finansowym, prawnymi aspektami funkcjonowania organizacji, zasadami zarządzania strategicznego, zasadami zarządzania zasobami ludzkimi, zasadami zarządzania projektami, metodami i technikami analizy tekstów prawnych czy podstawami nowoczesnego marketingu. Ponadto poruszają się po zagadnieniach komunikacji kryzysowej i zarządzania kryzysami, negocjacji prawniczych i biznesowych czy społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

Program studiów i przedmioty

Studenci kierunku Prawo i doradztwo w biznesie w Uniwersytecie Ignatianum zdobywają interdyscyplinarną wiedzę, która stanowi podstawę do identyfikowania i rozwiązywania złożonych problemów prawnych i biznesowych. Realizują bogaty program nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • praktyczna logika prawnicza,
 • kompetencje psychospołeczne w biznesie i w prawie,
 • statystyka w biznesie i w prawie,
 • prawo nowoczesnych technologii,
 • prawo spółek,
 • zarządzanie projektami biznesowymi i prawnymi,
 • wystąpienia publiczne i efektywne prezentacje biznesowe,
 • zarządzanie marką i wizerunkiem organizacji

Studenci Prawa i doradztwa w biznesie mogą wybrać jeden z trzech modułów specjalnościowych, dzięki którym mogą nie tylko rozwijać indywidualne zainteresowania, ale również przygotowywać się do wykonywania określonych obowiązków zawodowych. Zestaw specjalności tworzą: Prawnik w organizacji, Doradca w sytuacjach kryzysowych oraz HR Business Partner. Dzięki tym modułom studenci mogą poszerzyć wiedzę o wiadomości dotyczące między innymi: tworzenia procedur bezpieczeństwa, ochrony własności intelektualnej, kontroli wewnętrznej, zarządzania relacjami z klientem zewnętrznym czy planowania kariery.

 

Nabywane umiejętności

Wiemy już, że studenci kierunku Prawo i doradztwo w biznesie w Uniwersytecie Ignatianum zdobywają szeroką, złożoną z licznych zagadnień wiedzę. Warto jednak zaznaczyć, że oprócz tego rozwijają jasno określone umiejętności. O jakie umiejętności chodzi? Między innymi w zakresie: prowadzenia procesu rekrutacji, zarządzania personelem, zarządzania wynagrodzeniami, tworzenia i wdrażania procedur oraz regulacji wewnątrzorganizacyjnych, analizy ryzyka i tworzenia procedur bezpieczeństwa, prowadzenia negocjacji, zarządzania zmianą, zarządzania konfliktami.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Jakie perspektywy zawodowe rozpościerają się przed osobami kończącymi naukę? Absolwenci studiów na kierunku Prawo i doradztwo w biznesie w Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami społecznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach: ładu korporacyjnego, pierwszej pomocy psychologicznej, systemu ocen i zarządzania wynikami, zarządzania stresem czy wizualizacji danych. Z pozyskanym wykształceniem mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w: działach prawnych korporacji, organach administracji publicznej, agencjach zarządzania kryzysowego, działach HR korporacji, agencjach rekrutacyjnych.

 

Opinie

Studia w Krakowie to niezwykle pojemne zagadnienie, ponieważ stolica Małopolski należy do największych i najprężniej funkcjonujących ośrodków akademickich. W licznych katalogach dydaktycznych odnaleźć można wiele propozycji, w tym oczywiście Prawo i doradztwo w biznesie. To kierunek adresowany do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu prawa, jak również licznych umiejętności menedżerskich. Czy warto podjąć naukę na tym kierunku w omawianej przez nas uczelni? Jakie ma Uniwersytet Ignatianum w Krakowie opinie? Rafał, student kierunku Prawo i doradztwo w biznesie mówi:

„Uniwersytet Ignatianum w Krakowie kształci ludzi przygotowanych nie tylko do wejścia na rynek pracy, ale również przygotowanych do radzenia sobie z różnymi sytuacjami, które mogą napotkać zarówno w środowisku zawodowym, jak i w życiu codziennym. To uczelnia oferująca bardzo wiele, w której warto studiować. Ciekawe zajęcia, fantastyczne grono wykładowców, świetna atmosfera.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując kierunek Prawo i doradztwo w biznesie:

Absolwent kierunku Prawo i doradztwo w biznesie w Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • prawa konstytucyjnego,
 • prawa nowoczesnych technologii,
 • prawa pracy i prawnych aspektów funkcjonowania organizacji,
 • zarządzania projektami biznesowymi i prawnymi,
 • zarządzania zasobami ludzkimi,
 • społecznej odpowiedzialności biznesu,
 • strategii bezpieczeństwa w organizacjach,
 • negocjacji prawniczych i biznesowych,
 • metod i technik analizy tekstów prawnych,
 • budowania relacji z klientem zewnętrznym i wewnętrznym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Prawo i doradztwo w biznesie:

Absolwent kierunku Prawo i doradztwo w biznesie w Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • działach prawnych korporacji,
 • organach administracji publicznej,
 • agencjach zarządzania kryzysowego,
 • działach HR korporacji,
 • agencjach rekrutacyjnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

Komentarze (0)