Zarządzanie

Zarządzanie

Politechnika Śląska - kierunki studiów

Zarządzanie – Politechnika Śląska 2021

Studia na kierunku zarządzanie na Politechnice Śląskiej to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • etyka w zarządzaniu
 • psychologia w zarządzaniu
 • prawo handlowe
 • prawo cywilne
 • marketing międzynarodowy
 • negocjacje
 • badania operacyjne

 

Politechnika Śląska to 60 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Zarządzanie, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem nauczania jest wykształcenie przygotowanych do pracy menedżerów działających w warunkach rozwiniętej gospodarki rynkowej, którzy potrafią zainicjować powołanie przedsiębiorstwa, samodzielnie kierować powierzonym majątkiem produkcyjnym, czy też współpracować z zagranicznymi podmiotami gospodarczymi. Zarządzanie na Politechnice Śląskiej to połączenie przedmiotów ogólnego wykształcenia inżynierskiego z przedmiotami obszaru społeczno- ekonomicznego.   

Lista przedmiotów z jakimi studenci muszą się zmierzyć jest długa, a widnieją na niej takie dyscypliny jak: etyka w zarządzaniu, psychologia w zarządzaniu, prawo handlowe, prawo cywilne, marketing międzynarodowy, negocjacje, badania operacyjne.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Zarządzania na Politechnice Śląskiej mogą wykorzystać w branży hotelarskiej,  instytucjach finansowych, działach marketingowych korporacji międzynarodowych, branży gastronomicznej, biurach konsultingowych, agencjach badań rynku, instytucjach ubezpieczeniowych.

 

Opinie

Zanim wybierze się konkretny kierunek studiów, warto zapytać jakie ma Politechnika Śląska opinie? Ania, studentka II- stopnia Zarządzania mówi:

„Politechnika Śląska to prestiżowa uczelnia i wielu moich kolegów chciało na niej studiować. Studiuję Zarządzanie na Politechnice Śląskiej dlatego, że różni się od Zarządzania na innych uczelniach. Mamy inny wybór specjalności i rodzaju zajęć, dzięki czemu możemy lepiej ukierunkować swoją przyszłość zawodową.”

 

 

STUDIA W KATOWICACH - ważne informacje

Kierunki studiów w Katowicach

Studia w Katowicach

 

 

ZARZĄDZANIE - ważne informacje

Zarządzanie studia Katowice

Zarządzanie studia

Zarządzanie studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie na Politechnice Śląskiej:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • identyfikowania, projektowania, wdrażania i kontrolowania działań marketingowych,
 • modelowania sytemu informatycznego organizacji,
 • posługiwania się usługami prawnymi, konsultingowymi, oraz usług turystycznych,
 • tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości,
 • myślenia i działania strategicznego,
 • pozyskiwania pracowników do organizacji,
 • wdrażania rozwiązań mających na celu rozwój organizacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie na Politechnice Śląskiej może znaleźć zatrudnienie:

 • w branży hotelarskiej,
 • w instytucjach finansowych,
 • w działach marketingowych,
 • w biurach konsultingowych,
 • w agencjach badań rynku,
 • w instytucjach ubezpieczeniowych,
 • w agencjach reklamowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Śląska w Gliwicach

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Katowicach i Gliwicach

Politechnika Śląska kierunki

Jakie są kierunki zarządzanie w Katowicach i Gliwicach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Organizacji i Zarządzania PŚ 

 

Komentarze (0)