Zarządzanie - Katowice i woj. śląskie

Zarządzanie - Katowice i woj. śląskie

Zarządzanie - Katowice i woj. śląskie

Studia na Śląsku

kierunek Zarządzanie

Odkryj kierunek zarządzanie w Katowicach woj. śląskim i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Zarządzanie studia Katowice | woj. śląskie

Studia na kierunku zarządzanie w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych - Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Politechnice Śląskiej w Gliwicach oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym lub online. 

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie, w roku akademickim 2021/2022, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach oferuje 168 miejsc, a Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 175 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ceny wahają się od 1440 zł do 4600 zł za pierwszy rok studiów.

Bezpłatne nauczanie oferuje również Politechnika Śląska w Gliwicach. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UE w Katowicach, PŚ oraz na uczelniach niepublicznych.

 

Zarządzanie to jeden z najchętniej wybieranych kierunków kształcenia. Studenci mają okazję nabyć wszechstronne wykształcenie i potrzebne do pracy umiejętności. Uczą się między innymi diagnozować procesy i zjawiska, które zachodzą we współczesnym przedsiębiorstwie i jego otoczeniu, obsługiwać klientów i doradzać im, przeprowadzić badania rynku i planować działania w przedsiębiorstwie, a także tworzyć projekty strategii marketingowych.

Miejsce zatrudnienie często uzależnione jest od ukończonej specjalizacji. Absolwenci zarządzania pracują w korporacjach międzynarodowych, które działają w regionie śląskim, całym kraju i za granicą, w firmach rodzinnych, organizacjach rządowych i pozarządowych, ośrodkach badań opinii publicznej i rynku. Zatrudniani są na stanowiskach doradców klientów, specjalistów ds. obsługi procesów w korporacji, badaczy opinii publicznej i rynku, specjalistów ds. reklamy, wizerunku, PR.

czytaj dalej wszystko o Zarządzanie - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek zarządzanie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Jednostka prowadząca

Zarządzanie +

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku lub 2 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Wydział Zamiejscowy w Krakowie stopień: (II), czas trwania: 2 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Wydział Zamiejscowy w Olkuszu stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: niestacjonarne

Wydział Zamiejscowy w Żywcu stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Jednostka prowadząca

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Jednostka prowadząca

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie zarządzanie jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Historia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku historia

Pokaż więcej
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Pokaż więcej
Filia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego

Filia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Katowicach

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Jednostka prowadząca

Logistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku logistyka

Pokaż więcej
Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Jednostka prowadząca

Inżynieria bezpieczeństwa +

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej PŚ stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku,
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PŚ stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku,
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

Pokaż więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Jednostka prowadząca

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Pokaż więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Jednostka prowadząca

Administracja publiczna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku administracja publiczna

Pokaż więcej
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Jednostka prowadząca

Budownictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku budownictwo

Pokaż więcej

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Jednostka prowadząca

Zdrowie publiczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gliwicach

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek zarządzanie w Katowicach i woj. śląskim?

Studia zarządzanie to jeden z najbardziej obleganych kierunków XXI wieku, który jest czasem korporacji, przedsiębiorstw, różnego rodzaju organizacji. Specjalistów w tej dziedzinie nieustannie brakuje, a przecież wiele osób wyraża zainteresowanie zarządzaniem i pokrewnymi kierunkami.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku zarządzanie w Katowicach najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • geografia, 
 • historia,
 • język obcy,
 • matematyka, 
 • wiedza o społeczeństwie.
 

Z tego powodu ilość miejsc jest ograniczona. By zwiększyć swoje szanse, już teraz zacznij przygotowania do egzaminu dojrzałości. Najważniejsze przedmioty warto zdać na poziomie rozszerzonym. Pod uwagę weź na przykład: matematykę, język obcy, geografię, wiedzę o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Zarządzanie w Katowicach i woj. śląskim - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie w Katowicach i woj. śląskim

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Rozwiń

Zobacz, co wybierają inni

POKAŻ WSZYSTKIE

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W KATOWICACH, GLIWICACH I CHORZOWIE?

Kierunek zarządzanie w Katowicach, Gliwicach i Chorzowie to idealna propozycja kształcenia dla osób, które chcą poznać zasady funkcjonowania i tajniki zarządzania współczesnymi organizacjami, projektami, jakością, zasobami ludzkimi, finansami przedsiębiorstw. Studenci mają okazję uczęszczać na przedmioty, które sprowadzają się do podstaw marketingu, przywództwa, przedsiębiorczości oraz zachowań organizacyjnych.

Absolwenci zarządzania mają wiele możliwości zatrudnienia. Pracują na stanowiskach specjalistów zarządzania, menedżerów średniego i wyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym. Mają także odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Rozwijanie predyspozycji językowych wpływa z kolei na możliwość podjęcia pracy za granicą.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

 

Wiedza

Studenci zarządzania mają okazję zdobyć wiedzę odnoszącą się do teorii zarządzania oraz uwarunkowań i praw procesu decyzyjnego. Zgłębiają podstawowe pojęcia i mechanizmy ekonomiczne na poziomie mikroekonomii, mezoekonomii i makroekonomii. Weryfikują, w jaki sposób funkcjonują organizacje oraz poznają ich role w gospodarce i życiu społecznym.

Kierunek zarządzanie w Katowicach i innych miastach województwa śląskiego umożliwi Ci poznanie roli i celów państwa, instytucji publicznych i prywatnych, a także instytucji międzynarodowych w kreowaniu warunków, zasad oraz możliwości rozwoju działalności gospodarczej i sprawności organizacyjnej różnych struktur i organizacji społecznych w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Nabędziesz wiedzę odnoszącą się do prawidłowej analizy ekonomicznej i planowania gospodarczego oraz zasady rachunkowości i ich wykorzystania w zarządzaniu.

 

Umiejętności

Studenci zarządzania uczą się interpretować mechanizmy funkcjonowania gospodarki, a także problemy z zakresu zarządzania i marketingu. Potrafią pozyskiwać, analizować i interpretować dane ilościowe i jakościowe w celu oceny procesów ekonomiczno-społecznych. Będziesz w stanie wykorzystywać narzędzia analizy ilościowej i jakościowej do prognozowania zjawisk ekonomiczno-społecznych.

Nauczysz się pracować w zespole, a także organizować pracę związaną z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych. Będziesz analizować rozwiązania konkretnych problemów natury ekonomiczno-społecznej. Studenci przygotowują pisemne opracowania z zakresu zarządzania w języku polskim i angielskim. Rozwijają kompetencje językowe w zakresie języka obcego zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 

Kompetencje społeczne

Absolwenci studiów w Katowicach, Gliwicach i Chorzowie rozumieją potrzebę nieustannego dokształcania się oraz śledzenia sytuacji na rynku pracy w celu podnoszenia kompetencji zawodowych. Są świadomi dynamicznych zmian, które pojawiają się w gospodarce krajowej i globalnej. Potrafią aktywnie uczestniczyć przy opracowywaniu projektów gospodarczych i społecznych, jednocześnie poprawnie komunikują się z innymi członkami zespołu.

Będziesz sprawnie i skutecznie planować, organizować, koordynować i kontrolować określone zadania i projekty, a także identyfikować i rozstrzygać dylematy, które są związane z ograniczonością zasobów i skłonnością do ryzyka. Absolwenci uczestniczą w przygotowaniu projektów gospodarczych, a uwzględniają przy tym aspekty ekonomiczne, prawne i polityczne. Mają świadomość zmian zachodzących w gospodarce krajowej i globalnej, dlatego potrafią zrozumieć potrzebę uczenia się przez całe życie.

 

3. Program studiów i przedmioty

W zależności od wybranej uczelni siatka zajęć i oferta specjalizacyjne odnosząca się do kierunku zarządzanie będzie wyglądała zupełnie inaczej. Studenci uczą się wykorzystywać narzędzia, metody i techniki menedżerskie, analizy i diagnozy procesów, które zachodzą w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu, a także rozwijają umiejętności komunikacyjne, które są niezbędne do skutecznego przywództwa, rozwiązywania konfliktów i prowadzenia negocjacji.

Studenci będą mieli okazję poznać zasady funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce wolnorynkowej, warunkowań ich konkurencyjności, uczą się gospodarować posiadanymi zasobami przedsiębiorstwa, a także zdobywają wiedzę w zakresie tworzenia skutecznych strategii marketingowych, które prowadzą do realizowania planów sprzedażowych zwiększających udziały rynkowe przedsiębiorstwa.

 

W programie studiów na kierunku Zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • mikroekonomia
 • wstęp do prawoznawstwa
 • podstawy finansów
 • finanse przedsiębiorstwa
 • podstawy zarządzania
 • zarządzanie informacją z elementami pracy grupowej w chmurze
 • nauki o organizacji
 • marketing (podstawy)
 • badania marketingowe
 • statystyka (opisowa)

 

4. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kierunek zarządzanie w Katowicach, Gliwicach i Chorzowie przeznaczony jest dla osób, które chcą nauczyć się zarządzania firmą, dowiedzieć się, czym jest psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi, zdobyć kompetencje w zakresie marketingu i zarządzania sprzedażą. Kandydaci powinni być otwarci na innych ludzi, komunikatywni i kreatywni.

Przyszli studenci powinni wykazywać się odpowiedzialnością, zdolnościami kierowniczymi i dużą uwagą. Cechy te ułatwią pracę na stanowiskach menedżerskich. Ważne jest także szybkie reagowanie w obliczu sytuacji kryzysowych i trafne rozwiązywanie napotkanych problemów, jak również odporność na stres. Na studentów czekają różnego rodzaju specjalizacje. Zarządzanie uznawane jest za jeden z najbardziej rozwojowych kierunków.

Ile trwają studia na kierunku zarządzanie w Katowicach i woj. śląskim?

Ile trwają studia na kierunku zarządzanie w Katowicach i woj. śląskim?

Studia na kierunku administracja w Katowicach, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia zarządzanie w Katowicac i woj. śląskim można studiować zarówno na pierwszym stopniu, jak i na stopniu drugim. Pierwszy stopień kończy się dyplomem licencjata i trwa trzy lata, drugi zaś dyplomem magistra i trwa dwa lata. W zależności od poziomu program kształcenia i specjalności mogą się różnić.

Wiąże się to z tym, że w założeniu drugi stopień powinien uzupełnić wiedzę ze stopnia pierwszego. Program jest jednak skonstruowany na tyle elastycznie, że także inne osoby, niestudiujące wcześniej zarządzania, mogą ten kierunek skończyć z tytułem magistra.

Jeśli ktoś planuje swoją karierę budować na ścieżce naukowej, może także rozważyć stopień trzeci, czyli studia doktoranckie. Zarządzanie z powodzeniem można studiować podyplomowo, by uzupełnić swoją wiedzę lub dokształcić się w kierunku zarządzania chociażby firmą.

Gdzie studiować na kierunku zarządzanie w Katowicach?

 

Zarządzanie studia w Katowicach i woj. śląskim - uczelnie:

czytaj dalej uczelnie w Katowicach

CO WARTO SPRAWDZIĆ PRZED REKRUTACJĄ NA KIERUNEK ZARZĄDZANIE W KATOWICACH, GLIWICACH I CHORZOWIE?

Proces rekrutacji

Jeśli rozważasz studiowanie zarządzania, musisz spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto wcześniej zainteresować się wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ poszczególne uczelnie ustalają je indywidualnie. Proces rekrutacji jest zmienny w stosunku do trybu i poziomu kształcenia.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym.

Wymagane dokumenty

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu potrzebnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

zasady rekrutacji na studia

PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W KATOWICACH, GLIWICACH I CHORZOWIE?

PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W KATOWICACH, GLIWICACH I CHORZOWIE?

Studia w zakresie zarządzania umożliwiają zdobycie wszechstronnego wykształcenia. Absolwenci diagnozują procesy i zjawiska zachodzące we współczesnym przedsiębiorstwie i jego otoczeniu, zajmują się obsługą klientów, a także doradztwem. Przeprowadzają badania rynku, a na ich podstawie potrafią zaplanować działania w przedsiębiorstwie.

W pracy będziesz zajmował/a się analizą strategiczną na potrzeby decyzji strategicznych przedsiębiorstw, przygotowywaniem założeń strategii firmy, tworzeniem projektów strategii marketingowych, również kampanii reklamowych, pisaniem biznesplanów. Absolwenci zatrudniani są w działach: marketingu i sprzedaży, HR, zarządzania projektem, zarządzania jakością, zarządzania finansami przedsiębiorstw.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Zarządzanie:

 • duże i małe przedsiębiorstwa
 • korporacje międzynarodowe działające w regionie śląskim, całym kraju i za granicą
 • własna firma
 • firmy rodzinne
 • organizacje rządowe i pozarządowe
 • ośrodki badania opinii publicznej i rynku
 • e-biznes
 • media tradycyjne i elektroniczne
 • agencje doradztwa personalnego
 • agencje public relations i reklamowe

 

Absolwenci studiów w zakresie zarządzania mają bardzo wiele możliwości rozwoju. Stanowiska pracy, które obejmują, uzależnione są bardzo często od ukończonej specjalizacji.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Zarządzanie:

 • specjalista ds. zarządzania, marketingu, HR, zarządzania projektem, zarządzania jakością, zarządzania finansami przedsiębiorstw
 • specjalista ds. obsługi procesów w korporacji
 • doradca klienta
 • przedsiębiorca prowadzący własny biznes
 • specjalista do spraw reklamy, wizerunku, PR
 • badacz opinii publicznej i rynku

Jakie opinie mają studia na kierunku zarządzanie w Katowicach woj. śląskim?

Zarządzanie z powodzeniem można uznać za kierunek prestiżowy, ponieważ nieustannie cieszy się dużym zainteresowaniem i dobrą opinią.

Zuzanna, studentka drugiego roku studiów magisterskich, wyjaśnia:

Specjalizuję się w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Jestem dobrym przywódcą, potrafię umiejętnie rozdzielić zadania, ponieważ dostrzegam to, w czym mogą być dobrzy inni ludzie. Dzięki temu świetnie nam się pracuje. Egzamin z prawa to pogrom, ale jeśli się już przetrwa, jest tylko lepiej. Ja nie żałuję.

 

Kierunki zarządzanie i marketing w Katowicach i woj. śląskim

Rozwiń

Popularne kierunki zarządzanie i marketing niestacjonarne w Katowicach i woj. śląskim

19 Uczelni w Katowicach i woj. śląskim

W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach


 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ZARZĄDZANIE

Komentarze (0)