Akademia Morska w Szczecinie - Program Erasmus

Uczelnie partnerskie Akademii Morskiej w Szczecinie, na których słuchacze poszczególnych kierunków mogą studiować w ramach wymiany studenckiej:

 

GEODEZJA I KARTOGRAFIA:

 

INFORMATYKA:

 

LOGISTYKA:

 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN:

 

MECHATRONIKA:

 

NAWIGACJA:

 

TRANSPORT (WN):

 

TRANSPORT (WIET):

 

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI:

 

Zajęcia w wymienionych szkołach wyższych realizowane są w językach urzędowych danego kraju. W wybranych uczelniach studenci mogą również realizować zajęcia w języku angielskim. Ofertę anglojęzyczną zapewniają uniwersytety z: Bułgarii, Finlandii, Holandii, Litwy, Łotwy, Słowenii i Turcji. Szczegółowe informacje na ten temat dostępna są na stronach internetowych uniwersytetów oraz w biurze koordynatora programu Erasmus (pok. 102).

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Morska w Szczecinie

Komentarze (0)