Psychologia

Psychologia

Psychologia

02.06.2022

Psychologia – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku psychologia na Społecznej Akademii Nauk to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku psychologia w SAN ŁÓDŹ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne jednolite magisterskie: 90
 • studia niestacjonarne jednolite magisterskie: 120

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: od 5040 zł

studia niestacjonarne: od 4320 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program kształcenia na kierunku Psychologia odpowiada nie tylko zapotrzebowaniu współczesnego rynku, ale i opracowany jest w taki sposób, aby pozyskać wiedzę i umiejętności, które będzie można wykorzystać na wielu polach zawodowych. Realizowany program zwraca uwagę, że psychologia jest dziedziną, którą można spotkać nie tylko w działalności diagnostycznej i terapeutycznej. Funkcjonuje ona również między innymi w biznesie, marketingu, sporcie, czy szeroko rozumianym zarządzaniu. Co wydaje się zrozumiałe, studenci tego kierunku nabywają wiedzę psychologiczną, ale oprócz tego rozwijają w sobie wrażliwość na drugiego człowieka, otwartość, empatię.

Absolwenci studiów na kierunku Psychologia wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach psychologii zdrowia, psychologii społecznej, psychologii pracy, czy psychologii zarządzania i biznesu. Szerokie spektrum kształcenia otwiera wiele możliwości zawodowych, a z dyplomem w kieszeni można zajmować się diagnostyką, orzecznictwem, profilaktyką oraz różnymi formami pomocy psychologicznej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Statystyka i psychometria
 • Psychologia ogólna – osobowości, procesów poznawczych, emocji i motywacji
 • Psychologia zdrowia
 • Psychologia kliniczna i psychopatologia
 • Psychologia rozwoju człowieka i wychowawcza
 • Psychologia osobowości i różnic indywidualnych
 • Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa
 • Psychoterapia
 • Trening skutecznej komunikacji
 • Warsztat konstruktywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych
 • Trening interpersonalny
 • Metodyka prowadzenia zajęć warsztatowych
 • Metodyka doradztwa zawodowego
 • Praca z grupą w terapii uzależnień
 • Systemowa terapia rodzin

 

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi to szkoła wyższa stawiająca sobie za cel kształcenie ludzi wrażliwych na problemy współczesnego świata. Taki opis komponuje się z kierunkiem kształcenia jakim jest Psychologia, która prowadzona jest na jednolitych studiach magisterskich.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia kierunku Psychologia w SAN jest wytłumaczenie i zrozumienie różnych przejawów ludzkich aktywności. Program nauczania oparty jest na zajęciach praktycznych, ułatwiających zdobycie potrzebnych kompetencji i umiejętności, będących odpowiedzią na stale rozwijające się potrzeby społeczne zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: biologiczne podstawy zachowania, metodologia badań psychologicznych, procesy poznawcze, emocje i motywacja, wspieranie rozwoju osobistego, psychologia zachowań konsumenckich, regulacje prawne i etyka zawodu psychologa, socjologia ogólna.

 

Sprawdź

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi kierunki studiów

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Psychologii w SAN mogą wykorzystać w poradniach zdrowia psychicznego, placówkach oświatowych i opiekuńczych, biurach karier studenckich, więziennictwie.

 

Opinie

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Społeczna Akademia Nauk w Łodzi opinie? Ula,  studentka Psychologii mówi:

„Patrząc na to, co dzieje się na świecie można odnieść wrażenie, że praca psychologów będzie potrzebna i to ze zwiększoną siłą. Chcę pomagać ludziom, bo niesienie pomocy daje olbrzymią satysfakcję. Ale żeby faktycznie pomagać, należy mieć ku temu kompetencje. Dlatego studiuję Psychologię w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

PSYCHOLOGIA - ważne informacje

Psychologia studia Łódź

Psychologia studia

Psychologia studia online

Psychologia studia online w Łodzi

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Psychologię w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • skutecznej komunikacji,
 • negocjacji i mediacji,
 • diagnozy i terapii zaburzeń odżywiania,
 • rozwiązywania konfliktów,
 • technik i narzędzi wywierania wpływu,
 • treningu interpersonalnego,
 • pracy z grupą w terapii uzależnień,
 • prowadzenia zajęć warsztatowych,
 • interwencji kryzysowej,
 • psychologii zdrowia,
 • psychologii pracy i doradztwa zawodowego,
 • psychologii w marketingu.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Psychologia:

Absolwent kierunku Psychologia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi może znaleźć zatrudnienie w:

 • poradniach zdrowia psychicznego,
 • szpitalach,
 • szkołach,
 • domach dziecka,
 • instytucjach rynku pracy,
 • biurach karier studenckich,
 • organizacjach pozarządowych,
 • policji,
 • wojsku,
 • więziennictwie,
 • domach opieki społecznej,
 • hospicjach,
 • agencjach marketingowych,
 • działach HR.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Komentarze (0)