Psychologia - Łódź

Psychologia - Łódź

Studia na kierunku psychologia w Łodzi możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 6 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym oraz online.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne, online
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne, online

Ścieżki kształcenia na kierunku psychologia

Uniwersytet WSB Merito Łódź

Uniwersytet WSB Merito Łódź

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Psychologia stopień: (I)  (Jednolite), czas trwania: 3 lata • 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne, online

Specjalności na kierunku psychologia

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie psychologia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi

Ekonomia - studia online stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: online

Specjalności na kierunku ekonomia - studia online

Pokaż więcej
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Psychologia - studia online stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: online

Specjalności na kierunku psychologia - studia online

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Psychologia dla magistrów i licencjatów w indywidualnym trybie stopień: (Jednolite)
forma: niestacjonarne, online

Ścieżki kształcenia na kierunku psychologia dla magistrów i licencjatów w indywidualnym trybie

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Psychologia - studia online stopień: (I)  (Jednolite), czas trwania: 3 lata • 5 lat
forma: online

Specjalności na kierunku psychologia - studia online

09.02.2024

Psychologia studia Łódź - 2024 | woj. łódzkie

Psychologia w Łodzi to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) lub 5-letnie studia (jednolite magisterskie), których program oferuje 19 różnych specjalności. Studia można podjąć na 7 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej i online). Ceny na psychologii w Łodzi w 2024 r. zaczynają się od 5040 zł za pierwszy rok studiów, a próg punktowy na bezpłatne studia stacjonarne 2023/2024 na UŁ wyniósł 671,5 punktów.

Psychologia - Łódź
Studia na kierunku psychologia w Łodzi
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I stopnia oraz jednolite
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Opis kierunku

Studia na psychologii poświęcone są zagadnieniom z zakresu nauk społecznych oraz nauk o zdrowiu. W trakcie studiów studenci zdobędą wiedzę na temat psychologicznego cyklu rozwoju człowieka oraz uczą się w jaki sposób pracować z jednym, bądź grupą pacjentów. W programie nauczania można spotkać takie przedmioty jak psychologia społeczna, psychologia różnic indywidualnych czy diagnoza psychologiczna.

Dzięki obowiązkowym praktykom w trakcie studiów, absolwenci psychologii posiadają umiejętności pracy z pacjentem i potrafią postawić odpowiednią diagnozę. Psychologowie mogą znaleźć pracę w ośrodkach terapii uzależnień lub w szpitalach na oddziałach onkologicznych czy położniczych. Absolwenci tego kierunku posiadają także kompetencję do pracy w zawodzie doradcy zawodowego, psychologa sportu czy terapeuty.

 

Uczelnie

W Łodzi psychologię możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ) oraz 6 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższychSpołecznej Akademii Nauk w Łodzi, Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi, Uczelnii Nauk Społecznych w Łodzi, Uniwersytecie WSB Merito w Łodzi, Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu.

 

Specjalności

Współczesne studia z psychologii charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku psychologia w Łodzi: neuropsychologiapsychologia edukacyjnapsychologia kliniczna z psychoterapiąpsychologia społeczno-wychowawczapsychologia zdrowia i kliniczna... specjalności na psychologii w Łodzi >

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia w Łodzi na kierunku psychologia w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: historia, język obcy, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, informatyka, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >

 

Ceny

Uniwersytet Łódzki przygotował 100 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych na kierunku psychologia. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w UŁ będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 5040 zł do 6240 zł za pierwszy rok studiów | Wykaz opłat za studia na kierunku psychologia w Łodzi >

Jakie wymagania na kierunek Psychologia w Łodzi?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku psychologia w Łodzi najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język obcy, język polski, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

 

Psychologia Uniwersytet Łódzki - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia na kierunku psychologia na Uniwersytecie Łódzkim w roku 2024/2025 muszą wykazać się wynikami egzaminów maturalnych z dwóch wymaganych przedmiotów, do których należą język obcy nowożytny oraz język polski albo biologia, albo matematyka. Ponadto mogą oni wśród przedmiotów maturalnych uwzględnić maksymalnie dwa dodatkowe przedmioty spośród: język polski, matematyka, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, filozofia, geografia, informatyka, fizyka lub chemia. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na psychologię w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Łodzi przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Psychologia w Łodzi

Aktualności rekrutacyjne

Najczęściej zadawane pytania

Jaką psychologię można studiować w Łodzi

Studia psychologiczne w Łodzi to bardzo szeroka oferta zarówno kierunków studiów jak i specjalności obejmujących wszystkie dziedziny psychologii. Do popularnych należą między innymi: psychologia kliniczna, psychologia rodziny i bliskich związków, psychologia biznesu i doradztwa zawodowego, psychologia społeczna, psychologia społeczno-wychowawcza, psychologia systemowa - wspomagania rozwoju człowieka, psychologia w zarządzaniu i biznesie, psychologia zdrowia, psychologia zdrowia i kliniczna ... studia psychologiczne w Łodzi >

Czym są studia psychologiczne

Studia psychologiczne mają na celu przygotowanie studentów do wykonywania wszystkich zawodów związanych z poradnictwem, biznesem czy zdrowiem psychicznym człowieka. Absolwenci odnajdą się w roli m.in.: psychologa, terapeuty, coacha, psychologa zajęciowego, trenera, psychologa dziecięcego czy pracownika działu HR. W trakcie studiów studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu rozwoju człowieka zarówno w aspekcie biologicznym jak i psychologicznym oraz społecznym. | czym są studia >

Gdzie najlepiej studiować psychologię w Łodzi

W Łodzi psycholgię można studiować w 7 uczelniach. Najwięcej kandydatów wybiera Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Dobrym wyborem są także łódzkie uczelnie niepubliczne: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi, Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, Uniwersytet WSB Merito w Łodzi, które również oferują wysoki poziom nauczania i dużą elastyczność dla studentów.

Gdzie studiować psychologię bezpłatnie w Łodzi

Bezpłatnie psychologlę możemy studiować tylko w Uniwersytecie Łódzkim w ramach studiów stacjonarnych. W procesie rekrutacji podstawą są wyniki z egzaminu maturalnego. Warto zadbać od dobre wyniki ponieważ konkurencja jest bardzo duża

Gdzie studiować psychologię zaocznie w Łodzi

Studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku psychologia w Łodzi można podjąć w Uniwersytecie Łódzkim, Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Dowiedz się więcej psychologia w Łodzi studia niestacjonarne >

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

W czasie studiów na kierunku psychologia w Łodzi studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk społecznych, medycznych czy nauk o zdrowiu. Ponadto rozwiną oni szereg umiejętności praktycznych i nauczą się stawania diagnozy oraz wdrażania terapii psychologicznej. Skupią się także na doskonaleniu zdolności komunikacji, pracy zespołowej oraz zarządzania.

Psychologia należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 42 tys. kandydatów (o 1625 więcej niż rok wcześniej).

Wśród łódzkich uczelni publicznych psychologia znałazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Łódzkim (ponad 1,7 tys. zgłoszeń - 17 osób na miejsce).

 

 

Ogólne cele kształcenia

Dzięki studiom uczestnicy zajęć nie tylko zdobywają specjalistyczną wiedzę, dzięki której mogą rozpocząć prace badawczy czy terapeutyczne, ale także rozwijają swoje zdolności komunikacyjne i empatyczne. Absolwent tego kierunku prawidłowo nawiązuje i utrzymuje relacje z klientami, skutecznie rozwiązuje różnorodne konflikty i trafnie analizuje podłoże emocjonalne problemów, które napotyka w trakcie pracy.

Studenci psychologii w trakcie nauki poznają reguły wpływu społecznego na jednostkę, dzięki czemu mogą świadomie bronić się przed aktami manipulacji. W trakcie studiów uczestnicy zajęć uczą się tego, w jaki sposób przeprowadzać wywiad z pacjentem, a także jak nawiązywać i utrzymywać z nim relacje zawodowe. Ponadto studenci uświadamiani są o tym, w jaki sposób postępować w przypadku rozpoczęcia pracy z klientami zmagającymi się z różnorodnymi niewłaściwościami psychicznymi – absolwenci psychologii znają charakterystykę zaburzeń psychicznych, a także znają techniki terapeutyczne, które wspierają ich leczenie.

 

Program studiów i przedmioty

Program studiów kierunku psychologia jest tak skonstruowany, by absolwent łódzkiej uczelni wyższej po zakończeniu kształcenia miał niezbędną wiedzę i umiejętności, by pomagać pacjentom. W programie można znaleźć przedmioty nie tylko z szeroko pojętej psychologii, ale także z zakresu medycznego.

Należy pamiętać w tym miejscu, że psychologia bardzo ściśle wiąże się z medycyną, dlatego w programie studiów będą także elementy tej dziedziny wiedzy. Ponadto, student psychologii będzie uczęszczał na ciekawe praktyki. W ich trakcie będzie mógł zmierzyć się z problemami klientów oraz pacjentów swoich wykładowców oraz poczuć na swojej skórze, jak to jest być psychologiem.

Oprócz tego, studenci bardzo często otrzymują wybór specjalności, wśród których wymienić można między innymi: psychologię kliniczną, czy psychologię biznesu.

W programie studiów na kierunku psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Ile punktów na psychologię w Łodzi

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na psychologię na Uniwersytecie Łódzkim na rok 2023/2024 musieli uzyskać co najmniej 671,5 punktów.

czytaj dalej progi na psychologię w Łodzi

 

Ile osób na miejsce na psychologię w Łodzi

Psychologia w Łodzi należy do jednego z najbardziej popularnych kierunków w Łodzi. O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku na Uniwersytet Łódzki aplikowało 1726 kandydatów co oznacza, że o jedno miejsce ubiegało się ponad 17 kandydatów.

 

Jakie przedmioty liczą się na psychologię w Łodzi

Planowanie studiów, to proces, który rozpoczyna się najpóźniej przy wyborze przedmiotów maturalnych. Aby zwiększyć swoje szanse na dostanie się na wymarzone studia, przy deklaracji maturalnej warto przemyśleć wybór przedmiotów rozszerzonych. W przypadku studiów na kierunku psychologia w Łodzi najważniejsze przedmioty, który liczy się podczas rekrutacji to język polski, biologia lub matematyka. Jako przedmiot obowiązkowy uwzględniany jest także wynik z matury z języka obcego. Przedmiotem dodatkowym może być jeden spośród m.in.: historii, WOSu, geografii, filozofii, informatyki, fizyki czy chemii.

 

Ile procent z matury na psychologię w Łodzi

Kandydaci na studia z psychologii na Uniwersytecie Łódzkim, musieli osiągnąć próg 671,5 punktu. Po przeliczeniu tego wskaźnika na wartość procentową, wynika, że aby dostać się na psychologię należało osiągnąć przynajmniej 84% na egzaminach maturalnych na poziomie rozszerzonym z dwóch wymaganych i jednego dodatkowego przedmiotu.

Warto jednak pamiętać, że wymagania niezbędne do dostania się na studia z psychologii, mogą się zmieniać w zależności od liczby kandydatów. Dlatego przygotowując się do egzaminów maturalnych, warto dobrze przemyśleć wybór przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym.

 

Czy studia na kierunku psychologia w Łodzi są trudne

Duża liczba materiału, rozwijanie umiejętności praktycznych i wymagające egzaminy. To właśnie one sprawiają, że studia te mogą być uważane za trudne. Studenci tego kierunku muszą być gotowi na poznawanie dużej liczby teorii, badań i metod naukowych.

Psychologia to interdyscyplinarny kierunek, co sprawiać może niektórym studentom trudności. Studia te łączą nauki społeczne, humanistyczne, ale także biologiczne. Ponadto program studiów dba o rozwój umiejętności komunikacyjnych. Podsumowując, studia na psychologii mogą stanowić wyzwanie, ale osoby o otwartym umyśle, chłonącym wiedzę zarówno ścisłą, jak i humanistyczną, nie powinny mieć problemu ze stawianiem czoła wymaganiom.

 

Jak trudno się dostać na studia na psychologię w Łodzi

Psychologia to najpopularniejszy kierunek studiów na Uniwersytecie Łódzkim. Nie dość, że przyciąga największą liczbę kandydatów, to ze względu na niewielki limit, na jedno miejsce przypada bardzo dużo osób. To sprawia, że dostanie się na ten kierunek stanowi prawdziwe wyzwanie. Na psychologię w Łodzi dostają się tylko najlepsi maturzyści.

Nie zawsze wynik maturalny wystarczy, by dostać się na psychologię. Dlatego będąc uczniem szkoły średniej, warto brać udział w olimpiadach przedmiotowych z biologii, filozofii, geografii, fizyki czy matematyki. Finaliści i laureaci olimpiad stopnia centralnego zostają przyjęci na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

 

Po jakim profilu na kierunek psychologia w Łodzi

Psychologia to kierunek wymagający dobrze zdanej matury. Najlepiej iść na te studia po szkole średniej, która zapewni bazę wiedzy niezbędną do bardzo dobrego zdania egzaminu dojrzałości. Jako, że w procesie rekrutacji najważniejszymi przedmiotami są język polski, biologia, matematyka i język obcy, to najlepsze przygotowanie zapewni przyszłym kandydatom nauka w liceum ogólnokształcącym.

Ze względu na różnorodność wymaganych przedmiotów na psychologię, najlepsze będą klasy o profilu humanistycznym, biologiczno-chemicznym lub geograficznym. Część szkół oferuje także naukę w specjalnych klasach o profilu z wprowadzeniem do psychologii. Taki wybór nie tylko dałby podstawy do dobrego zdania matury, ale mógłby ułatwić także start na studiach.

 

Jaki jest najtrudniejszy przedmiot na psychologii w Łodzi

Ze względu na bardzo rożnorodny zakres przedmiotów na studiach psychologicznych, ich stopień trudności może być różnie oceniany, w zależności od upodobań i zdolności studentów. Dla praktyków wymagające mogą okazać się przedmioty teoretyczne, a dla osób zamiłowanych w nauce trudność mogą sprawiać zajęcia z praktycznymi aspektami psychologii.

Jak na każdych studiach, tak i na psychologii są jednak takie przedmioty, które przez większość studentów są wymieniane jako najtrudniejsze. W tym przypadku są to metody statystyczne w psychologii, które wymagają analitycznego myślenia, umiejętności matematycznych i dokładności w interpretacji danych.

 

Czy studia na kierunku psychologia w Łodzi to studia z przyszłością

Każdy zawód wykonywany z pasją jest przyszłościowy. Tak jest psychologią, która poza ugruntowaną wiedzą i umiejętnościami, wymaga także takich cech empatia, wrażliwość i chęć pomagania. Każdy absolwent, który spełnia te warunki może mieć pewność, że odnajdzie swoje miejsce w świecie psychologii.

Ukończenie tego kierunku otwiera wiele możliwości zawodowych. Jednym z możliwych kroków, jest postawienie na własną poradnię psychologiczną. Absolwenci psychologii nie koniecznie muszą pracować jako terapeuta. Ich umiejętności i wiedza cenione są także w innych dziedzinach, takich jak biznes czy marketing.

 

Czy na studiach na kierunku psychologia w Łodzi jest matematyka

Psychologia w Łodzi to studia, które najwięcej czerpią z nauk społecznych oraz biologicznych i kojarzy się wyłącznie z naukami humanistycznymi. Wbrew pozorom także matematyka jest istotną dziedziną wchodzącą w skład tego kierunku. To ze względu przedmioty związane ze statystyką, które wymagają od studentów analitycznego myślenia oraz umiejętności matematycznych.

To oznacza przygoda z matematyką, kandydatów na studia psychologiczne, nie zakończy się na egzaminie maturalnym. Studenci psychologii nie znajdą w programie jednak zajęć poświęconych samej matematyce. Jej elementy, będą obecne w kilku przedmiotach podczas całego toku studiów, a to sprawia, że jej poziom nie będzie bardzo wymagający.

 

Czy trudno jest znaleźć pracę po psychologii w Łodzi

Przez duże zainteresowanie tymi studiami, po ich ukończeniu absolwenci mogą borykać się z dużą konkurencją na rynku pracy. Jednak niezależnie od niej, nie ma problemu ze znalezieniem zatrudnienia w zawodzie. Kluczem jest zaangażowanie i indywidualne predyspozycje, bo dobry psycholog, zawsze znajdzie swoich pacjentów.

Możliwości zawodowych jest wiele. Część osób, które ukończyły psychologię otwierają własne gabinety terapeutyczne. Inni specjaliści, chcący wykonywać tę profesję, zatrudniają się w szpitalach lub szkołach. Psychologowie poszukiwani są w działach HR dużych korporacji, a także mogą spełniać się w marketingu czy reklamie.

 

Gdzie studiować na kierunku psychologia w Łodzi?

W rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Łódzki oferuje 100 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UŁ oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 5040 zł do 6240 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek psychologia - uczelnie w Łodzi

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

 

Limity miejsc

Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach studiów jest ograniczona. Uczelnie przyjmują kandydatów w ramach postępowania kwalifikacyjnego, w którego trakcie tworzona jest lista rankingowa, będąca podstawą do przyjęcia lub odrzucenia kandydata.

Limity miejsc na kierunku psychologia w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki – 100

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia na kierunku psychologia w Łodzi

Bezpłatną naukę na studiach można podjąć w ramach studiów stacjonarnych na uczelni publicznej. Za studia w prywatnej szkole wyższej lub za niestacjonarną naukę w uczelni publicznej najczęściej trzeba zapłacić.

Psychologia studia Łódź - ceny 2023

 • Uniwersytet Łódzki: 5500 zł
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi: od 5760 zł
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi: od 5080 zł
 • Uniwersytet WSB Merito w Łodzi: od 5350 zł
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi: 5040 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

O zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu się na studia kandydaci dowiadują się dzięki informacjom opublikowanym w ich indywidualnych profilach w systemie IRK lub ERK. Wyniki rekrutacji zawierają m.in. decyzję uczelni o przyjęciu lub odrzuceniu kandydata, a także liczbę zdobytych przez niego punktów i miejscu na liście rankingowej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki: lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Uczelnie przyjmują dokumenty rekrutacyjne w wyznaczonym terminie – kandydaci najczęściej składają papiery osobiście w siedzibie uczelni lub wysyłają je pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Należy pamiętać o tym, by zestaw dokumentów był kompletny.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Kandydaci na studia zazwyczaj mogą dostarczać dokumenty rekrutacyjne tuż po ogłoszeniu listy rankingowej. Uczelnie najczęściej przyjmują komplety przez kilka dni – terminy składania papierów mogą być różne w każdej szkole wyższej. Spóźnienie lub niespełnienie wymogów rekrutacyjnych mogą sprawić, że kandydat zostanie skreślony z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki: lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Jaka praca po psychologii

Studenci tego kierunku uczą się diagnozowania pacjenta, a także tego, w jaki sposób pracować z jednym lub wieloma klientami. Dzięki kompleksowemu przygotowaniu absolwenci psychologii mogą rozpocząć pracę m.in. w placówkach medycznych, penitencjarnych lub oświatowo-wychowawczych, przedsiębiorstwach czy urzędach państwowych i samorządowych. Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą podjąć zatrudnienie np. na stanowisku doradcy zawodowego, specjalisty ds. HR, psychoterapeuty, psychoseksuologa, a nawet marketingowca czy badacza naukowego. Ponadto absolwenci psychologii mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

 

Ile zarabia się po Psychologii?

Absolwenci studiów na kierunku Psychologia wyróżniają się obszerną wiedzą oraz umiejętnością wykorzystywania tej wiedzy w praktyce. Dzięki kształceniu przygotowani są do planowania i przeprowadzania badań empirycznych, konstruowania diagnostycznych narzędzi psychologicznych oraz analizowania wyników badań, a także prowadzenia działalności zgodnie z kodeksem etycznym psychologa.

Psychologia to jeden z najpopularniejszych kierunków, który w różnego rodzaju rankingach zajmuje najwyższe pozycje. A gdzie można spotkać absolwentów tego kierunku? Między innymi w: placówkach medycznych, firmach szkoleniowych, klubach sportowych, jak również we własnych gabinetach. A ile zarabiają absolwenci?

Średnie zarobki absolwentów Psychologii w 2023 roku:

 • psycholog szkolny – 3800 złotych
 • psycholog w poradni pedagogiczno- psychologicznej – 4500 złotych
 • psycholog kliniczny – 7000 złotych

 

Czy warto iść na Psychologię?

Psychologia znajduje zastosowanie w wielu branżach i dziedzinach. Kiedyś mogliśmy mówić wyłącznie o działalności polegającej na udzielaniu porad, natomiast dzisiaj współczesna psychologia wykorzystywana jest między innymi w zarządzaniu przedsiębiorstwami, biznesie, medycynie, sporcie, a nawet reklamie. Oznacza to, że osoby kończące naukę stoją przed szerokim wyborem drogi zawodowej i mają z czego wybierać.

 

Gdzie warto studiować Psychologię?

Kandydaci na studia w Łodzi nie powinni mieć problemu z odnalezieniem ofert dydaktycznych, bowiem Psychologia jest kierunkiem bardzo popularnym, często występującym w katalogach edukacyjnych i prowadzonym zarówno przez publiczne jak i niepubliczne uczelnie.

Psychologia studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki

Jak już wspomnieliśmy, Psychologia – z racji swojej popularności – dostępna jest także w ofertach edukacyjnych niepublicznych szkół wyższych. Osoby zastanawiające się nad studiami w uczelniach niepublicznych muszą pamiętać o tym, że za proces kształcenia pobierane są opłaty, niezależnie od tego, w jakiej formie realizowane są zajęcia.

Psychologia studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Łodzi:

 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna
 • Społeczna Akademia Nauk
 • Uniwersytet WSB Merito
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Uczelnie w Łodzi - kierunek psychologia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia, jednolite więcej
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi stacjonarne, niestacjonarne, online jednolite więcej
Uniwersytet Łódzki (Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ) stacjonarne, niestacjonarne jednolite więcej
Uniwersytet WSB Merito Łódź stacjonarne, niestacjonarne jednolite więcej
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi stacjonarne, niestacjonarne jednolite więcej
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi stacjonarne, niestacjonarne, online jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku psychologia w Łodzi?

Jeśli rozważasz aplikację na któryś z kierunków oferowanych przez uczelnie w Łodzi, a twoim aplikacyjnym numerem jeden jest psychologia to będziesz musiał zmierzyć się z niemałym wyzwaniem.

Naturalna ciekawość przyczyn określonych zachowań ludzkich, ich konsekwencji oddziałujących na niewielkie sieci tworzone przez najbliższe otoczenie, a nawet całe społeczeństwo, implikuje chęć zagłębiania pobudek wewnętrznych oraz środowiskowych, będących motorem napędowym określonych czynów.

Jak powszechnie wiadomo, wiedzę najlepiej zdobywać u źródła – a więc w tym przypadku kontakt z wykładowcami na co dzień praktykującymi psychologię w swoim życiu zawodowym okazuje się nieoceniony. Z takiego założenia wychodzi mnóstwo kandydatów na studia w Łodzi, w związku z czym konkurencja będzie większa, niż możesz podejrzewać.

Okres rekrutacji na studia to pytania, wątpliwości, rozterki.  Jakie ma kierunek Psychologia w Łodzi opinie?

Patrycja, studentka Psychologii w Łodzi mówi:

„Studiuję Psychologię, gdyż zawsze chciałam pracować z drugim człowiekiem i dla drugiego człowieka. To się po prostu czuje i wie. A dlaczego studiuję w Łodzi? Tutaj się urodziłam, wychowałam i nie wyobrażam sobie życia gdzie indziej."

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Psychologia Łódź studia i stopnia

Psychologia Łódź studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Psychologia Łódź studia stacjonarne

Psychologia Łódź studia niestacjonarne

Zobacz także

Pokaż wszystkie

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Pozostałe uczelnie w Łodzi na których jest kierunek PSYCHOLOGIA

komentarze (2)

liliana20 odpowiedz

Ja w tym roku zaczęłam studia na WSBiNoZ w Łodzi. Na razie bardzo mi się podoba. Duży plus za to, że są to studia magisterskie. Nie wszystkie uczelnie to oferują.

Dzięki odpowiedz

Super materiał

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ-1e4NozBD0cRCFt8gAWtS5k https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bfdcf-wsh-wroclaw.jpg Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJlUta6UScGEcReTNKOPAxYMc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/36d11-wsosp-deblin.jpg Lotnicza Akademia Wojskowa
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji UMCS https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCxKWr2NXIkcRYECcap5lmJQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/99092-umcs-kierunki.jpg Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • UL.ROLNA 43,, 40-555 KATOWICE, WOJ. ŚLĄSKIE https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wyższa+szkoła+techniczna+katowice https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b6936-wst-katowice.jpg Akademia Śląska
 • Drzwi otwarte Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski