Psychologia - Łódź

Psychologia - Łódź

Psychologia - Łódź

Studia w Łodzi na kierunku

psychologia 

Odkryj psychologię w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Psychologia studia Łódź | woj. łódzkie

Z pewnością niejednokrotnie spotykałeś się z wizerunkiem idealnego psychologa, kreowanego systematycznie przez twórców współczesnych dzieł kultury i przekazywanego odbiorcom za pośrednictwem amerykańskich produkcji filmowych i serialowych, który poprzez jedną rozmowę był w stanie diametralnie zmienić życie swojego klienta, skutecznie nakłaniając go do pozbycia się wszelkich znamion destrukcji. Również miłośnicy literatury kryminalnej mieli styczność z bohaterami wykonującymi zawód psychologa i dzięki temu potrafiącymi rozgryźć każdą, nawet najmroczniejszą myśl wszystkich podejrzanych i tym sposobem nieomylnie rozwiązać wszystkie zagadki kryminalne.

Taka kreacja, chociaż mająca z realnym życiem niewiele wspólnego, wyzwoliła w wielu młodych ludziach chęć zgłębienia wiedzy psychologicznej i późniejszego jej wykorzystania w przyszłym życiu zawodowym. Zjawisko to w znacznym stopniu implikuje wśród kandydatów wzmożone zainteresowanie podjęciem studiów na kierunku psychologia, a wiele łódzkich uczelni, między innymi: Uniwersytet ŁódzkiWyższa Szkoła Biznesu i Nauk o ZdorwiuAkademia Humanistyczno Ekonomiczna oraz Społeczna Akademia Nauk, wychodzą temu na przeciw kształcąc  młodych entuzjastów ludzkiej psychiki oraz doświadczonych praktyków, chcących podzielić się swoją wiedzą z gronem przyszłych pracowników rozwiązujących najpoważniejsze problemy emocjonalne i wykazujących ponadprzeciętną umiejętność korzystania z wrodzonej empatii.

Jeśli rozważasz aplikację na któryś z kierunków oferowanych przez uczelnie w Łodzi, a twoim aplikacyjnym numerem jeden jest psychologia to będziesz musiał zmierzyć się z niemałym wyzwaniem. Naturalna ciekawość przyczyn określonych zachowań ludzkich, ich konsekwencji oddziałujących na niewielkie sieci tworzone przez najbliższe otoczenie, a nawet całe społeczeństwo, implikuje chęć zagłębiania pobudek wewnętrznych oraz środowiskowych, będących motorem napędowym określonych czynów. Jak powszechnie wiadomo, wiedzę najlepiej zdobywać u źródła – a więc w tym przypadku kontakt z wykładowcami na co dzień praktykującymi psychologię w swoim życiu zawodowym okazuje się nieoceniony. Z takiego założenia wychodzi mnóstwo kandydatów na studia w Łodzi, w związku z czym konkurencja będzie większa, niż możesz podejrzewać.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W ŁODZI JEST KIERUNEK PSYCHOLOGIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania na kierunek Psychologia w Łodzi?

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Psychologia w Łodzi? Aby odnaleźć swoje nazwisko na liście przyjętych, należy najpierw wziąć udział w konkursie świadectw. Ten specyficzny rodzaj rywalizacji może wywoływać nagłe skoki adrenaliny, gdyż chętnych na podjęcie studiów psychologicznych w Łodzi nigdy nie brakuje!

W związku z tym warto przygotować się do egzaminu dojrzałości odpowiednio wcześnie, bo tak naprawdę każdy przedmiot jest ważny w procesie kwalifikacyjnym, zatem nie warto któregoś odpuszczać. Warto natomiast upewnić się jeszcze jak wygląda proces rekrutacji, gdyż nierzadko zmieniają się jego zasady.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku Psychologia w Łodzi?

Psychologia w Łodziwedle obowiązującej ustawy o szkolnictwie wyższym, prowadzona jest w trybie pięcioletnim jednolitym i kończy się uzyskaniem tytułu magistra. W związku z tym znajdują się poza standardowym podziałem dotyczącym większości kierunków studiów w Łodzi, a mianowicie na studia I i II stopnia. Niezależnie od wyboru trybu studiów, program przewidziany w ich siatce jest taki sam. Studenci decydujący się na naukę niestacjonarną będą musieli przygotować się na zagłębianie dużej ilości wiedzy niemal jednorazowo, bowiem podczas kilkugodzinnych, cotygodniowych zjazdów.

Studia psychologiczne dają przyszłym absolwentom możliwość poznania wielu aspektów psychologii, badań psychologicznych i działań, które pomagają człowiekowi lepiej funkcjonować w warunkach codziennego życia. Przez pierwsze trzy lata studenci poznają podstawy naukowej wiedzy psychologicznej, metodologię badań oraz pewne elementy statystyki. Po trzecim roku mają możliwość rozszerzenia i doskonalenia swoich zainteresowań w ramach jednej z trzech specjalności:

  • psychologii wspierania rozwoju i efektywnego funkcjonowania człowieka,
  • psychologii doradztwa zawodowego
  • organizacji lub psychologii zdrowia i klinicznej.

Wybierając studia na kierunku psychologia na UŁ zgłębisz wiedzę teoretyczną obejmującą zagadnienia z zakresu osobowości, różnic indywidualnych, procesów poznawczych i emocjonalno-motywacyjnych, rozwoju i funkcjonowania społecznego człowieka oraz z zakresu zastosowań psychologii w obszarach:

  • wychowania i rodziny,
  • zdrowia i jego zaburzeń,
  • doradztwa zawodowego,
  • marketingu i reklamy,
  • organizacji i zarządzania, a także resocjalizacji,

co uczyni cię w pełni kompetentnym pracownikiem zdolnym do niesienia fachowej pomocy ludziom borykającym się z obciążającymi problemami życia codziennego, a także zaburzeniami lub chorobą psychiczną, która uniemożliwia poprawne funkcjonowanie w społeczeństwie i przyczynia się do znacznego obniżenia nastroju pacjenta.

 

Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PSYCHOLOGIA ŁÓDŹ STUDIA STACJONARNE

PSYCHOLOGIA ŁÓDŹ STUDIA ZAOCZNE

 

psychologia studia Łódź

 

Ile trwają studia na kierunku Psychologia w Łodzi?

Psychologia w Łodzi jest kierunkiem jednolitym, co oznacza, że wykłady i zajęcia prowadzone w ramach przekazania przewidzianej w ich siatce wiedzy, rozłożone są idealnie pomiędzy pięcioma latami studiów. Przyszły psycholog nie może liczyć na przerwę pomiędzy obroną tytułu licencjata a magistra, obowiązującą inne kierunki, które dzielą się na studia I i II stopnia.

Jednakże w ramach rekompensaty otrzymuje pewność, że po zakończonej sukcesem obronie tytułu magistra psychologii, staje się pełnoprawnym pracownikiem zdolnym do udzielania pomocy psychologicznej w rozmaitych placówkach oraz własnym gabinecie. Odpowiadając na zadane w nagłówku pytanie w dużym skrócie – studia na kierunku Psychologia na wszystkich łódzkich uczelniach trwają pięć lat.

 

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Psychologia w Łodzi?

Oczywistym obowiązkiem każdego kandydata na wybrane studia jest odpowiednio wczesne sprawdzenie wymagań rekrutacyjnych odgórnie ustalonych przez określoną uczelnię oferującą możliwość podjęcia studiów na wymarzonym kierunku.

Żeby dostać się na Psychologię na Uniwersytecie Łódzkim, w procesie rekrutacji przeprowadzany jest konkurs świadectw, na podstawie którego wyłaniana jest optymalna liczba przyszłych studentów, dysponujących największą liczbą punktów. W ostatnich latach przedmiotami wiodącymi, z których osiągnięcie wysokiego wyniku maturalnego dawało duże szanse na zasilenie grona studentów, były: język obcy nowożytny, język polski i biologia. Punkty z tych właśnie przedmiotów mnożone są razy określoną wartość liczbową, a następnie sumowane, co daje ostateczny wynik przyszłego aplikanta. O przyjęciu decydują wyniki punktowe uzyskane przez pozostałych aplikantów, a więc to, jak wynik kandydata przedstawia się na tle reszty.

Kandydat na psychologiczne studia stacjonarne i niestacjonarne na Uniwersytecie Łódzkim zobowiązany jest do wydrukowania udostępnionego na stronie internetowej wydziału podania, odpowiedniego jego wypełnienia oraz doniesienia w wyznaczonym terminie do dziekanatu znajdującego się przy ulicy Pomorskiej 46/48 wraz z kserokopią świadectwa maturalnego oraz oryginałem przedstawionym jedynie do wglądu przez prawnioną komisję rekrutacyjną. W dniu składania dokumentów do budynku WNoW należy także dostarczyć kserokopię dowodu osobistego oraz fotografię w formacie 35X45mm. Kandydat zobowiązany jest posiadać przy sobie oryginał dowodu osobistego do wglądu dla komisji rekrutacyjnej.

Tuż przed aplikacją na studia na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Łódzkim warto ponownie upewnić się co do wymagań rekrutacyjnych, mogących zmieniać się z roku na rok, aby realnie ocenić swoje szanse na dostanie się na wymarzone studia.

zasady rekrutacji na studia

 

psychologia studia w Łodzi

 

Jaka praca po Psychologii?

Jaką pracę możemy znaleźć kończąc studia na kierunku Psychologia? W związku z niesamowicie szerokim obszarem wiedzy, jakiej przyswojenie gwarantują studia psychologiczne, Absolwenci Psychologii staną przed trudnym wyborem, obejmującym wiele miejsc pracy. W zależności od obranej ścieżki kształcenia, oferowanej przez specjalności na psychologii, oraz predyspozycji i zainteresowań samego absolwenta, dalsze drogi zawodowe będą się nieco od siebie różnić.

Miłośnicy klinicznej strony psychologii, chcący podjąć odpowiedzialną i niekiedy dosyć obciążającą emocjonalnie pracę, będą mogli ubiegać się o zatrudnienie w państwowych i prywatnych klinikach medycznych i szpitalach, gdzie staną przed trudnym wyzwaniem zapewnienia należytej opieki, zgodnej z kodeksem etycznym pracy psychologa, nad pacjentem zdrowym oraz dotkniętym zaburzeniami psychicznymi.

Absolwentów studiów psychologicznych w Łodzi z otwartymi ramionami przyjmą również poradnie psychologiczno-pedagogiczne, sprawujące piecze nad najmłodszymi członkami społeczeństwa, którzy wymagają profesjonalnej diagnostyki oraz niejednokrotnie wdrożenia konkretnych działań mających przyczynić się do względnej poprawy ich utrudnionego funkcjonowania.

Wiedza i umiejętności wyniesione ze specjalności resocjalizacyjnej będą doskonałe do podjęcia pracy z młodzieżą o zaburzonych wzorcach zachowań i emocji, często pochodzących z bardzo trudnych, patologicznych środowisk. W związku z tym na pewno sprawdzisz się podejmując pracę na etacie w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, domach poprawczych, a nawet w więziennictwie.

Dla absolwentów aspirujących do niesienia pomocy młodzieży niezdecydowanej co do wyboru dalszej ścieżki edukacji, a co za tym idzie, także i przyszłej pracy, będzie istniała możliwość zatrudnienia się w placówkach oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem szkół i świetlic środowiskowych. Chętni do niesienia pomocy również dorosłym z pewnością odnajdą się na stanowisku doradcy zawodowego w wybranych firmach lub własnej działalności gospodarczej.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku psychologia w Łodzi?

Okres rekrutacji na studia to pytania, wątpliwości, rozterki.  Jakie ma kierunek Psychologia w Łodzi opinie?

Patrycja, studentka Psychologii w Łodzi mówi:

„Studiuję Psychologię, gdyż zawsze chciałam pracować z drugim człowiekiem i dla drugiego człowieka. To się po prostu czuje i wie. A dlaczego studiuję w Łodzi? Tutaj się urodziłam, wychowałam i nie wyobrażam sobie życia gdzie indziej."

KIERUNKI PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE W ŁODZI

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (2)

liliana20 odpowiedz

Ja w tym roku zaczęłam studia na WSBiNoZ w Łodzi. Na razie bardzo mi się podoba. Duży plus za to, że są to studia magisterskie. Nie wszystkie uczelnie to oferują.

Dzięki odpowiedz

Super materiał