Psychologia - Łódź
Dodaj do ulubionych

13.01.2023

Psychologia studia Łódź - 2023 | woj. łódzkie

Studia na kierunku Psychologia w Łodzi to studia licencjackie lub jednolite magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (I stopień) lub 5 lat (jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra. Studia można podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym (zaocznym) lub online.

Studia na kierunku psychologia w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I stopnia oraz jednolite
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku psychologia w Łodzi rozpocznie się 5 maja 2023 r. i potrwa do 18 września 2023 r. | Psychologia Łódź - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Łodzi psychologię możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytet Łódzki (Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ) oraz 5 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi,  Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi oraz Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu.

 

Opis kierunku

W czasie studiów na kierunku psychologia w Łodzi studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk społecznych, medycznych czy nauk o zdrowiu. Ponadto rozwiną oni szereg umiejętności praktycznych i nauczą się stawania diagnozy oraz wdrażania terapii psychologicznej. Skupią się także na doskonaleniu zdolności komunikacji, pracy zespołowej oraz zarządzania.

Psychologia należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 40 tys. kandydatów (o 5378 więcej niż rok wcześniej).

Wśród łódzkich uczelni publicznych psychologia znałazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Łódzkim (ponad 1,6 tys. zgłoszeń - 17 osób na miejsce).

 

Specjalności

Współczesne studia z psychologii charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku psychologia w Łodzi: neuropsychologia, psychologia edukacyjna, psychologia systemowa, psychologia społeczno-wychowawcza, psychologia biznesu... specjalności na psychologii w Łodzi >

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia w Łodzi na kierunku psychologia w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >

 

Ceny

Uniwersytet Łódzki przygotował 100 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych na kierunku psychologia. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w UŁ będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 4320 zł do 6240 zł za pierwszy rok studiów | Wykaz opłat za studia na kierunku psychologia w Łodzi >

 

Praca po studiach

Absolwenci będą przygotowani do pracy w instytucjach medycznych, edukacyjnych, biznesowych oraz badawczych. Co więcej mogą związać swoją przyszłość z ośrodkami terapii uzależnień, świetlicami środowiskowymi, a także z instytucjami profilaktyki społecznej.

czytaj dalej wszystko o Psychologia - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek psychologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online

Ścieżki kształcenia na kierunku psychologia

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Psychologia stopień: (I)  (Jednolite), czas trwania: 3 lata • 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online

Specjalności na kierunku psychologia

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi

Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie psychologia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Psychologia dla magistrów i licencjatów w indywidualnym trybie stopień: (Jednolite)
tryb: niestacjonarne, online

Ścieżki kształcenia na kierunku psychologia dla magistrów i licencjatów w indywidualnym trybie

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Psychologia - studia online stopień: (I)  (Jednolite), czas trwania: 3 lata • 5 lat
tryb: online

Specjalności na kierunku psychologia - studia online

Jakie wymagania na kierunek Psychologia w Łodzi?

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku psychologia w Łodzi najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Psychologia w Łodzi

Aktualności rekrutacyjne

Najczęściej zadawane pytania

Jaką psychologię można studiować w Łodzi

Studia psychologiczne w Łodzi to bardzo szeroka oferta zarówno kierunków studiów jak i specjalności obejmujących wszystkie dziedziny psychologii. Do popularnych należą między innymi: psychologia kliniczna, psychologia rodziny i bliskich związków, psychologia biznesu i doradztwa zawodowego, psychologia zdrowia i jakości życia ... studia psychologiczne w Łodzi >

Czym są studia psychologiczne

Studia psychologiczne mają na celu przygotowanie studentów do wykonywania wszystkich zawodów związanych z poradnictwem, biznesem czy zdrowiem psychicznym człowieka. Absolwenci odnajdą się w roli m.in.: psychologa, terapeuty, coacha czy pracownika działu HR. W trakcie studiów studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu rozwoju człowieka zarówno w aspekcie biologicznym jak i psychologicznym oraz społecznym. | czym są studia >

Gdzie najlepiej studiować psychologię w Łodzi

W Łodzi psycholgię można studiować w 4 uczelniach. Najwięcej kandydatów wybiera Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Dobrym wyborem są także łódzkie uczelnie niepubliczne: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi oraz Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, które również oferują wysoki poziom nauczania i dużą elastyczność dla studentów.

Gdzie studiować psychologię bezpłatnie w Łodzi

Bezpłatnie psychologlę możemy studiować tylko w Uniwersytecie Łódzkim w ramach studiów stacjonarnych. W procesie rekrutacji podstawą są wyniki z egzaminu maturalnego. Warto zadbać od dobre wyniki ponieważ konkurencja jest bardzo duża

Gdzie studiować psychologię zaocznie w Łodzi

Studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku psychologia w Łodzi można podjąć w Uniwersytecie Łódzkim, Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Dowiedz się więcej psychologia w Łodzi studia niestacjonarne >

Pokaż wszystkie

Ile trwają studia na kierunku Psychologia w Łodzi?

Ile trwają studia na kierunku Psychologia w Łodzi?

Studia na kierunku Psychologia w Łodzi trwają w zależności od wybranego stopnia 3 lata (studia I stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magiterskie).

Psychologia w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
jednolite magisterskie 5 lat magister

Gdzie studiować na kierunku psychologia w Łodzi?

W rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Łódzki oferuje 100 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UŁ oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 4320 zł do 6240 zł za pierwszy rok studiów.

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

 

Limity miejsc

Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach studiów jest ograniczona. Uczelnie przyjmują kandydatów w ramach postępowania kwalifikacyjnego, w którego trakcie tworzona jest lista rankingowa, będąca podstawą do przyjęcia lub odrzucenia kandydata.

 

Limity miejsc na kierunku psychologia w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki – 100

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia na kierunku psychologia w Łodzi

Bezpłatną naukę na studiach można podjąć w ramach studiów stacjonarnych na uczelni publicznej. Za studia w prywatnej szkole wyższej lub za niestacjonarną naukę w uczelni publicznej najczęściej trzeba zapłacić.

 

Psychologia studia Łódź - ceny 2022

 • Uniwersytet Łódzki: 5500 zł
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi: od 5760 zł
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi: od 4320 zł
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi: od 4540 zł
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi: 1000€
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi: od 5400 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

O zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu się na studia kandydaci dowiadują się dzięki informacjom opublikowanym w ich indywidualnych profilach w systemie IRK lub ERK. Wyniki rekrutacji zawierają m.in. decyzję uczelni o przyjęciu lub odrzuceniu kandydata, a także liczbę zdobytych przez niego punktów i miejscu na liście rankingowej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki: 14.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Uczelnie przyjmują dokumenty rekrutacyjne w wyznaczonym terminie – kandydaci najczęściej składają papiery osobiście w siedzibie uczelni lub wysyłają je pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Należy pamiętać o tym, by zestaw dokumentów był kompletny.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Kandydaci na studia zazwyczaj mogą dostarczać dokumenty rekrutacyjne tuż po ogłoszeniu listy rankingowej. Uczelnie najczęściej przyjmują komplety przez kilka dni – terminy składania papierów mogą być różne w każdej szkole wyższej. Spóźnienie lub niespełnienie wymogów rekrutacyjnych mogą sprawić, że kandydat zostanie skreślony z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki: od 15.07.2022 do 19.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Łodzi - kierunek psychologia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi stacjonarne, niestacjonarne, online studia I stopnia i jednolite więcej
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Uniwersytet Łódzki (Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ) stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi stacjonarne, niestacjonarne, online studia jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku psychologia w Łodzi?

Jeśli rozważasz aplikację na któryś z kierunków oferowanych przez uczelnie w Łodzi, a twoim aplikacyjnym numerem jeden jest psychologia to będziesz musiał zmierzyć się z niemałym wyzwaniem.

Naturalna ciekawość przyczyn określonych zachowań ludzkich, ich konsekwencji oddziałujących na niewielkie sieci tworzone przez najbliższe otoczenie, a nawet całe społeczeństwo, implikuje chęć zagłębiania pobudek wewnętrznych oraz środowiskowych, będących motorem napędowym określonych czynów.

Jak powszechnie wiadomo, wiedzę najlepiej zdobywać u źródła – a więc w tym przypadku kontakt z wykładowcami na co dzień praktykującymi psychologię w swoim życiu zawodowym okazuje się nieoceniony. Z takiego założenia wychodzi mnóstwo kandydatów na studia w Łodzi, w związku z czym konkurencja będzie większa, niż możesz podejrzewać.

Okres rekrutacji na studia to pytania, wątpliwości, rozterki.  Jakie ma kierunek Psychologia w Łodzi opinie?

Patrycja, studentka Psychologii w Łodzi mówi:

„Studiuję Psychologię, gdyż zawsze chciałam pracować z drugim człowiekiem i dla drugiego człowieka. To się po prostu czuje i wie. A dlaczego studiuję w Łodzi? Tutaj się urodziłam, wychowałam i nie wyobrażam sobie życia gdzie indziej."

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Psychologia Łódź studia i stopnia

Psychologia Łódź studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Psychologia Łódź studia stacjonarne

Psychologia Łódź studia niestacjonarne

Zobacz także

Pokaż wszystkie

Kierunki psychologiczne i społeczne w Łodzi

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W ŁODZI NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PSYCHOLOGIA

Komentarze (2)

liliana20 odpowiedz

Ja w tym roku zaczęłam studia na WSBiNoZ w Łodzi. Na razie bardzo mi się podoba. Duży plus za to, że są to studia magisterskie. Nie wszystkie uczelnie to oferują.

Dzięki odpowiedz

Super materiał

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu