Żywienie człowieka i dietetyka

Żywienie człowieka i dietetyka

Żywienie człowieka i dietetyka

31.01.2022

Żywienie człowieka i dietetyka– Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 2022

Studia na kierunku żywienie człowieka i dietetyka na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku żywienie człowieka i dietetyka w UP WROCŁAW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku żywienie człowieka i dietetyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • chemia ogólna
 • zdrowie publiczne
 • chemia żywności
 • fizjologia żywienia
 • zarządzanie jakością w zakładach żywienia zbiorowego
 • ekologia i ochrona środowiska
 • technologia gastronomii

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu to 27 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Żywienie człowieka i dietetyka, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenie jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, profilaktyki chorób cywilizacyjnych, technologii przygotowywania potraw a także polityki wyżywienia ludności oraz psychodietetyki. Studenci poznają etapy produkcji, przechowywania, dystrybucji oraz zasady wykorzystania żywności w żywieniu indywidualnym i zbiorowym. Żywienie człowieka i dietetyka to przygotowanie to kształcenie specjalistów w zakresie poradnictwa żywieniowego i dietetycznego.

Na liście przedmiotów do zaliczenia widnieją, między innymi, takie zagadnienia jak: chemia ogólna, zdrowie publiczne, chemia żywności, fizjologia żywienia, zarządzanie jakością w zakładach żywienia zbiorowego, ekologia i ochrona środowiska, technologia gastronomii, podstawy genetyki. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Żywienia człowieka i dietetyki na UP mogą wykorzystać w jednostkach świadczących usługi żywieniowe i dietetyczne, szpitalach, sanatoriach, domach opieki społecznej, zakładach gastronomicznych.

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu opinie? Justyna, studentka Żywienia człowieka i dietetyki mówi:

„Żywienie człowieka i dietetyka to nie tylko kierunek studiów. To kierunek myślenia, który może uratować zdrowie. Żywienie człowieka wydaje się dzisiaj szalenie ważne. W ciągłym biegu, epoce Fast foodów, magicznych diet wartościowe żywienie to podstawa poprawnego funkcjonowania naszego organizmu.”

 

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA - ważne informacje

Żywienie człowieka i dietetyka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Żywienie człowieka i dietetykę na Uniwersytecie Przyrodniczym:

Absolwent Żywienia człowieka i dietetyki na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • funkcjonowania zakładów żywienia zbiorowego oraz przemysłu spożywczego,
 • zarządzania i marketingu w zakładach żywienia zbiorowego,
 • wartości odżywczych produktów,
 • technologii przetwórstwa surowców roślinnych i zwierzęcych,
 • metod utrwalania żywności i ich wpływu na trwałość i bezpieczeństwo żywności,
 • metod i technik analizy żywności,
 • działania maszyn i urządzeń stosowanych w gastronomii i przemyśle spożywczym,
 • edukacji żywieniowej i zdrowotnej,
 • planowania i wdrażania jadłospisów dla różnych grup ludności.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Żywienie człowieka i dietetyka:

Absolwent kierunku Żywienie człowieka i dietetyka na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach świadczących usługi żywieniowe i dietetyczne,
 • szpitalach,
 • sanatoriach,
 • domach opieki społecznej,
 • zakładach gastronomicznych,
 • organizacjach konsumenckich.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku żywienie człowieka i dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej kandydatów sporządzonej na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze studiów I stopnia, a w dalszej kolejności z oceny końcowej ze studiów I stopnia oraz ostatniej oceny z języka obcego. Lista rankingowa (w ramach limitu miejsc) jest równoznaczna z listą zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów UPWr.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Komentarze (0)