Informatyka

Informatyka

Informatyka

22.06.2022

Informatyka – Uniwersytet Wrocławski 2022

Studia na kierunku informatyka na Uniwersytecie Wrocławskim to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku informatyka w UWR
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lub 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku lub 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 160
 • studia stacjonarne II stopnia: 60

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku informatyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • języki programowania
 • algorytmika przetwarzania danych
 • sieci komputerowe
 • grafika komputerowa
 • metody numeryczne

 

Uniwersytet Wrocławski to 10 wydziałów, 80 kierunków studiów i ponad 250 specjalności. Wśród nich swoje miejsce zajmuje Informatyka, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest zrozumienie idei i struktury problemów oraz uniwersalnych narzędzi informatycznych. Studenci mają okazję uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez specjalistów wiodących firm informatycznych, takich jak: Credit Suisse czy Nokia.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a w toku nauki studenci zaznajamiają się z zagadnieniami związanymi z językami programowania, algorytmiką przetwarzaniem danych, sieciami komputerowymi, grafiką komputerową, metodami numerycznymi, czy grami komputerowymi. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Informatyki na Uniwersytecie Wrocławskim mogą wykorzystać jako projektanci, analitycy, twórcy systemów informatycznych, konstruktorzy i administratorzy baz danych.

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Uniwersytet Wrocławski opinie? Dominik, student Informatyki mówi:

„Studia na Uniwersytecie Wrocławskim dają wiedzę, umiejętności, ale także budują w nas to, co będzie także bardzo potrzebne w dzisiejszym, wymagającym rynku pracy – pewność siebie. Studiując na tej uczelni wiem, że będę świetnie przygotowany do tego, by stawić czoła nawet najpoważniejszym wymaganiom.”

 

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

INFORMATYKA - ważne informacje

Informatyka studia Wrocław

Informatyka studia

Informatyka studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Informatykę na Uniwersytecie Wrocławskim:

Absolwent Informatyki na Uniwersytecie Wrocławskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania systemów cyfrowych,
 • architektury komputerów i systemów operacyjnych,
 • sieci telekomunikacyjnych, komputerowych oraz programowania sieciowego,
 • baz danych, baz wiedzy i sztucznej inteligencji,
 • inżynierii oprogramowania,
 • grafiki komputerowej i komunikacji człowiek- komputer,
 • technik wytwarzania aplikacji bazodanowych,
 • zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • projektowania i implementowania oprogramowania systemów komputerowych,
 • konfigurowania systemów komputerowych z uwzględnieniem efektywności ich pracy i bezpieczeństwa,
 • tworzenia aplikacji sieciowych,
 • analizy sieci telekomunikacyjnych i komputerowych,
 • stosowania metod numerycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Informatyka:

Absolwent kierunku Informatyka na Uniwersytecie Wrocławskim może znaleźć zatrudnienie jako:

 • projektant,
 • analityk,
 • twórca,
 • konstruktor,
 • administrator.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą się ubiegać kandydaci z tytułem licencjata lub inżyniera w obszarze nauk ścisłych lub technicznych. Kryterium kwalifikacji kandydatów stanowi wynik pisemnego egzaminu wstępnego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski

Komentarze (0)