Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Rzeszów to jedno z największych miast Polski, stolica województwa Podkarpackiego, a jak na stolicę przystało, posiada znaczący punkt na edukacyjnej mapie regionu. Tym punktem jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to największa, niepubliczna szkoła wyższa na Podkarpaciu. Jej historia nie jest zbyt długa, gdyż sięga połowy lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku, lecz niedługi czas istnienia stanowi pewną korzyść w postaci nowoczesnego i innowacyjnego myślenia o kształceniu. Najważniejszym założeniem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest kształcenie na miarę potrzeb społeczeństwa informacyjnego i gospodarki wiedzy, w rzeczywistości ciągłego postępu i przemian, po to by wykształcony człowiek wykazywał się otwartością na zmiany i zdolnością tworzenia nowych wartości ekonomicznych, społecznych i kulturowych.

 

STUDIA

Uczelnia prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Ponadto, uczelnia realizuje studia podyplomowe o szerokim zakresie tematycznym, oraz specjalne projekty edukacyjne, w gronie których wyróżnić można na przykład Szkołę Giełdową, prowadzoną pod honorowym patronatem Giełdy Papierów Wartościowych. Najważniejszą cechą realizowanych kierunków kształcenia jest ich praktyczna strona, za sprawą której studenci otrzymują możliwość zdobycia wiedzy przydatnej i niezbędnej do funkcjonowania na wymagającym rynku zawodowym. Lista partnerów poszczególnych kierunków jest bardzo długa, co wspomnianą praktyczność potwierdza i daje znak, że zajęcia prowadzone są przez doświadczonych znawców tematu i specjalistów.

 

WYKŁADOWCY

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to trzy wydziały: Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Wydział Informatyki Stosowanej oraz Wydział Medyczny, w ramach których funkcjonują łącznie dwadzieścia trzy katedry. Kadra dydaktyczna WSIiZ to doświadczone i uznane grono naukowe, pełniące rolę swoistego znaku jakości kształcenia.

 

INFRASTRUKTURA

Gmach Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie mieści się przy ulicy Sucharskiego 2, położonej w północno- zachodniej części miasta, w obszarze Osiedla Generała Andersa. Adres uczelni bardzo łatwo odnaleźć na mapie miasta i równie łatwo odgadnąć, że studenci WSIiZ mogą mieć zielono w głowie. Ale nie z powodu braku wiadomości – z okien budynku uczelni rozpościera się widok na Park Sybiraków, czyli jeden z największych kompleksów zieleni na terenie Rzeszowa.

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ +

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Komentarze (0)