Bezpieczeństwo w administracji publicznej

Bezpieczeństwo w administracji publicznej

Bezpieczeństwo w administracji publicznej

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Bezpieczeństwo w administracji publicznej – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to oferta edukacyjna, nakierowana na praktyczne zdobywanie wiedzy. W gronie oferowanych kierunków znajduje się Administracja, a w niej, dla zainteresowanych, odrębna ścieżka kształcenia w postaci Bezpieczeństwa w administracji publicznej, realizowana na studiach drugiego stopnia.

Bezpieczeństwo w administracji publicznej w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zakłada naukę rozpoznawania i eliminowania różnych zagrożeń wewnętrznych. Studenci poznają zagrożenia ciągłości działania organów, zagrożenia danych osobowych i informacji niejawnych, czy zagrożenia bezpieczeństwa sieci informatycznych i zagrożenia bezpieczeństwa obiektów.

W programie nauczania widnieją następujące przedmioty: system ochrony prawnej w Unii Europejskiej, socjologia organizacji, prawo gospodarcze, audyt bezpieczeństwa, zarządzanie ryzykiem w administracji publicznej, organy ochrony porządku publicznego, cyberprzestępczość i cyberterroryzm w XXI wieku. Zdobyte kwalifikacje, absolwenci mogą wykorzystać w wojsku, policji, organach administracji rządowej i samorządowej, straży miejskiej, formacjach ochrony osób i mienia.

Okres rekrutacji to czas zadawania pytań i porównań ofert dydaktycznych. Jakie ma Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie opinie? Artur, student Bezpieczeństwa w administracji publicznej mówi:

„Studiuję w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, bo uczą nas doświadczeni praktycy, którzy są specjalistami w swoich dziedzinach. Świetnie potrafią przekazywać wiedzę i zainteresować danym tematem. Studiowanie tutaj to przyjemność i ciekawa przygoda.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bezpieczeństwo w administracji publicznej:

Absolwent Bezpieczeństwa w administracji publicznej w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • ochrony danych osobowych i informacji niejawnych,
  • zarządzania ryzykiem w administracji publicznej,
  • kontroli i nadzoru w administracji publicznej,
  • audytu bezpieczeństwa,
  • komunikacji wewnętrznej w administracji publicznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po Bezpieczeństwie w administracji publiczneJakie przedmio

Absolwent ścieżki kształcenia Bezpieczeństwo w administracji publicznej w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie może znaleźć zatrudnienie w:

  • organach administracji rządowej i samorządowej,
  • wojsku,
  • policji,
  • straży miejskiej,
  • niepublicznych formacjach ochrony osób i mienia.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Komentarze (0)