Biogospodarka

Biogospodarka

Biogospodarka

18.03.2022

Biogospodarka – Politechnika Łódzka rekrutacja 2022/2023

Studia medyczne w Polsce to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku biogospodarka w PŁ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku biogospodarka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Matematyka
 • Fizyka
 • Chemia ogólna 
 • Podstawy zarządzania
 • Podstawy ekonomii
 • Infotechnologie
 • Grafika inżynierska
 • Materiałoznawstwo
 • Podstawy biogospodarki

 

Politechnika Łódzka to jedna z największych uczelni technicznych, oferująca kandydatom bogatą gamę kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Biogospodarka, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Głównym założeniem nauki jest uzyskanie bogatej wiedzy z zakresu nowych technologii w obszarze biogospodarki, zwłaszcza w obszarze przetwórstwa spożywczego, inżynierii środowiska, bioenergetyki oraz procesów przemysłowych. Studenci nabywają umiejętności związanych z problematyką projektowania i funkcjonowania urządzeń, procesów i systemów niezbędnych w biogospodarce, na przykład realizacji procesów produkcyjnych i technologicznych przetwarzania odnawialnych zasobów naturalnych i ich wykorzystania do produkcji żywności.

 

Sprawdź

Politechnika Łódzka kierunki studiów

Politechnika Łódzka rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

Na liście przedmiotów do zaliczenia w toku nauki znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak: matematyka, metrologia i systemy pomiarowe, mikrobiologia, chemia bioorganiczna, żywność funkcjonalna, technologie bioenergetyczne, biotechnologia przemysłowa, inżynieria biomateriałów. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Biogospodarki mogą wykorzystać w przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących odnawialne zasoby naturalne, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, magazynowaniem, transportowaniem i dystrybucją bioproduktów, przedsiębiorstwach zajmujących się recyklingiem i odzyskiem energii, administracji państwowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych.

 

Opinie

Na której uczelni rozpocząć studia? Kandydaci czasami nie zdają sobie sprawy z tego, jak ważny jest wybór zdobywania wykształcenia. Jeśli wybór pada na miasto w centralnej Polsce, warto zadać pytanie: Jakie ma Politechnika Łódzka opinie? Kasia, studentka Biogospodarki mówi:

„Politechnika Łódzka to czołówka kształcenia wyższego. Od dawna o tym wiedziałam i koniecznie chciałam studiować właśnie na tej uczelni. Wszystkie opinie się potwierdziły. Na Politechnice Łódzkiej zdobywam nowoczesną wiedzę, dostosowaną do wymagań rozwijającego się rynku pracy.”

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

BIOGOSPODARKA - ważne informacje

Biogospodarka studia Łódź

Biogospodarka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biogospodarkę na Politechnice Łódzkiej:

Absolwent Biogospodarki na Politechnice Łódzkiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przetwórstwa spożywczego,
 • inżynierii środowiska,
 • procesów przemysłowych,
 • procesów technologicznych przetwarzania odnawialnych zasobów naturalnych,
 • inżynierii i technologii chemicznej,
 • zarządzania jakością.

 

Praca, czyli gdzie możesz pracować po kierunku Biogospodarka:

Absolwent kierunku Biogospodarka na Politechnice Łódzkiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących odnawialne zasoby naturalne,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, magazynowaniem, transportowaniem i dystrybucją bioproduktów,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się recyklingiem i odzyskiem energii,
 • administracji państwowej i samorządowej,
 • organizacjach pozarządowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Łódzka

Komentarze (0)