Studia menedżersko- prawne

Studia menedżersko- prawne

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni - kierunki studiów

Studia menedżersko- prawne - Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni 2021

Studia na kierunku studia menedżersko- prawne w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku studia menedżersko- prawne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • ekonomia
 • prawo podatkowe
 • prawo handlowe
 • postępowanie arbitrażowe
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • prawo kontraktowe

 

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni to prywatna uczelnia, oferująca kandydatom najpopularniejsze i innowacyjne kierunki kształcenia. W ofercie dydaktycznej znajdują się także Studia menedżersko- prawne, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem nauki jest przekazanie wiedzy, będącej połączeniem zagadnień z zakresu prawa i zarządzania. Studenci poznają nowoczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem, uczą się budowania strategii funkcjonowania i rozwoju firmy oraz tworzenia biznesplanów.

W bogatym programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: ekonomia, prawo podatkowe, prawo handlowe, postępowanie arbitrażowe, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo kontraktowe. A gdzie znajdą pracę absolwenci tego kierunku? Bez wątpienia w centrach usług finansowych, działach prawnych i gospodarczych, instytucjach rządowych i samorządowych, działach zarządzania produkcją, korporacjach zagranicznych.

Dokąd na studia? Takie oraz podobne pytania zadaje sobie większość kandydatów. Aby ułatwić im podjęcie tej ważnej decyzji, zapytajmy: Jakie ma Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni opinie? Małgosia, studentka Studiów menedżersko- prawnych mówi:

„Mój kierunek jest dowodem na to, że w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni zdobywa się wiedzę praktyczną i nowoczesną. Jesteśmy nakierowywani na konkretny obszar, w którym stajemy się specjalistami. Tak właśnie powinny wyglądać studia.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując kierunek Studia menedżersko- prawne:

Absolwent Studiów menedżersko- prawnych w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku krajowym i międzynarodowym,
 • prawa handlowego,
 • prawa kontraktowego,
 • modelowania procesów w organizacji,
 • zasad tworzenia nowych przedsięwzięć biznesowych,
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Studia menedżersko- prawne:

Absolwent kierunku Studia menedżersko- prawne w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni może znaleźć zatrudnienie w:

 • działach prawnych,
 • instytucjach rządowych i samorządowych,
 • działach zarządzania produkcją,
 • korporacjach zagranicznych i centrach usług biznesowych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia prawnicze w Gdańsku i Gdyni

WSAiB w Gdyni kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Gdańsku i Gdyni

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)