Bezpieczeństwo narodowe

18.06.2021

Bezpieczeństwo narodowe WSOSP Dęblin

Bezpieczeństwo narodowe – Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie prowadzi kształcenie na czterech kierunkach, kursach doskonalenia zawodowego oraz kursach kwalifikacyjnych na kolejny stopień wojskowy. W ofercie dydaktycznej znajduje się także Bezpieczeństwo narodowe, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kierunek Bezpieczeństwo narodowe w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie realizowany jest na Wydziale Bezpieczeństwa Lotniczego. Założeniem kształcenia jest przekazanie wiedzy, będącej połączeniem zagadnień z zakresu bezpieczeństwa, obronności państwa oraz zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie. Studenci uczą się o instytucjach państwowych odpowiedzialnych za problemy bezpieczeństwa narodowego, środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego, oraz o mechanizmach, które bezpieczeństwo narodowe kształtują.

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie dzielą się na następujące specjalnośc w ramach studiów I stopnia: bezpieczeństwo w transporcie lotniczym, bezpieczeństwo portów lotniczych, ochrona portu lotniczego, bezpieczeństwo i obsługa pasażerów w transporcie lotniczym, zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie, zarządzanie kryzysowe, cyberbezpieczeństwo w lotnictwie, w ramach studiów II stopnia: bezpieczeństwo i ochrona lotnisk, zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych, zarządzanie kryzysowe w organizacjach lotniczych. A jakie przedmioty realizowane są na tym kierunku? Na przykład: prawo obronne RP, psychologia zagrożeń, prawo lotnicze, geografia bezpieczeństwa, lotnictwo cywilne i państwowe. A co po studiach? Absolwenci Bezpieczeństwa narodowego w LAW znajdą zatrudnienie w resorcie obrony narodowej, resorcie spraw wewnętrznych i administracji, przemyśle obronnym, służbach i organach bezpieczeństwa państwa oraz w organizacjach lotniczych.   

Jakie ma LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA w Dęblinie opinie? Patryk, student Bezpieczeństwa narodowego mówi:

„Studia w LAW w Dęblinie to niezwykle prestiżowa sprawa, dlatego ogarnia mnie duma, gdy pomyślę sobie, że rzeczywiście tu jestem. Studia uczą nie tylko umiejętności i działań, uczą także patriotyzmu i oddania sprawie. To fantastyczne.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Bezpieczeństwo narodowe w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie:

Absolwent Bezpieczeństwa narodowego w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizy i oceny przyczynowo- skutkowej procesów zachodzących w obszarze bezpieczeństwa,
 • środków strategicznych i sposobów ich wykorzystania w strategii bezpieczeństwa,
 • wyposażenia pokładowego i procedur w samolocie,
 • procedur i instrumentów kontroli oraz zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony lotnisk,
 • reagowania i usuwania zagrożeń powstających na lotniskach,
 • diagnozowania i analizowania sytuacji kryzysowych,
 • prowadzenia właściwej polityki informacyjnej,
 • zarządzania ryzykiem operacyjnym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Bezpieczeństwo narodowe:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie znajdzie zatrudnienie w:

 • resorcie obrony narodowej,
 • resorcie spraw wewnętrznych i administracji,
 • przemyśle obronnym,
 • służbach i organach bezpieczeństwa państwa,
 • portach lotniczych,
 • cywilnych instytucjach lotniczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Aby otrzymać indeks i rozpocząć studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w LAW należy zdawać na maturze (do wyboru): historię, geografię, wiedzę o społeczeństwie, język polski, matematyką i dodać jeszcze język obcy nowożytny. 

 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne i społeczne wybrać

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe - wszystko co musisz wiedzieć

Lotnicza Akademia Wojskowa kierunki

Co zdawać na maturze

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

Komentarze (0)