Lotnictwo i kosmonautyka WSOSP w Dęblinie

Lotnictwo i kosmonautyka – Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie to dwa wydziały i cztery kierunki kształcenia. Jednym z nich jest Lotnictwo i kosmonautyka, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Lotnictwo i kosmonautyka w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie realizowany jest na Wydziale Lotnictwa. Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy i nabycie umiejętności z zakresu konstruowania, wytwarzania i eksploatacji statków powietrznych oraz obiektów kosmicznych. Studenci poruszają się w obszarze zaawansowanych technologicznie układów konstrukcyjnych, technik komputerowych, elektroniki oraz rozbudowanych systemów diagnostycznych zapewniających bezpieczeństwo i niezawodność obiektów latających.

Studia na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie dzielą się na następujące specjalności: Pilotaż statku powietrznego, Bezzałogowe statki powietrzne.

Specjalność Pilotaż statku powietrznego zakłada realizację szkoleń lotniczych, teoretycznych oraz praktycznych w powietrzu, spełniających wymogi ubiegania się o licencję pilota zawodowego wydawaną zgodnie z przepisami European Aviation Safety Agency, czyli Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego.

Specjalność Bezzałogowe statki powietrzne zakłada zdobycie wiedzy z zakresu projektowania i budowy bezzałogowych statków powietrznych. Studenci poznają zagadnienia mechaniki i budowy, systemy sterowania, obrazowania, planowania lotów, łączności radiowej, czy też elementy ratownictwa i bezpieczeństwa lotniczego.

Absolwenci Lotnictwa i kosmonautyki w LAW w Dęblinie znajdą zatrudnienie w nowoczesnych zakładach przemysłu lotniczego oraz w zakładach eksploatujących statki powietrzne, a także w wojsku, policji, straży pożarnej, przemyśle chemicznym i energetycznym, rolnictwie i leśnictwie oraz w instytucjach samorządowych i komórkach reagowania kryzysowego.

Nauka na studiach powinna prowadzić do realizacji marzeń. Jeżeli chcemy studiować Lotnictwo i kosmonautykę, warto zadać pytanie: Jakie ma Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie opinie? Maciek, student Lotnictwa i kosmonautyki mówi:

„To nie jest zwykła uczelnia i nie są to zwykłe studia. Wchodzisz do innego świata. Po otrzymaniu indeksu ogromnie cieszysz się, że będziesz spełniać marzenia, ale i myślisz o tym, jaka odpowiedzialność będzie na tobie spoczywać. To niesamowite miejsce, generujące niesamowite uczucie. Aż trudno to opisać.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Lotnictwo i kosmonautykę w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie:

Absolwent Lotnictwa i kosmonautyki w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • aerodynamiki,
 • grafiki inżynierskiej i zapisu konstrukcji,
 • eksploatacji silników lotniczych,
 • materiałów lotniczych,
 • optymalizacji konstrukcji lotniczych,
 • informatycznych systemów zarządzania eksploatacją statków latających,
 • modelowania numerycznego przemian fazowych,
 • wyposażenia pokładowego,
 • mechaniki lotu.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Lotnictwo i kosmonautyka:

Absolwent kierunku Lotnictwo i kosmonautyka w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie znajdzie zatrudnienie w:

 • zakładach przemysłu lotniczego,
 • zakładach eksploatujących statki powietrzne,
 • przemyśle chemicznym i energetycznym,
 • wojsku,
 • policji,
 • straży pożarnej,
 • rolnictwie i leśnictwie,
 • instytucjach samorządowych i komórkach reagowania kryzysowego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Aby ubiegać się o indeks kierunku Lotnictwo i kosmonautyka w LAW w Dęblinie należy zdawać na maturze matematyką albo fizykę, bądź fizykę z astronomią, a także język angielski. 

 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Studia na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka - wszystko co musisz wiedzieć

Lotnicza Akademia Wojskowa kierunki

Co zdawać na maturze

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

Komentarze (0)