Dziennikarstwo międzynarodowe

Dziennikarstwo międzynarodowe

Dziennikarstwo międzynarodowe UŁ

Dziennikarstwo międzynarodowe – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki to znaczący ośrodek kształcenia wyższego, oferujący bogatą paletę kierunków. Jednym z nich jest Dziennikarstwo międzynarodowe, prowadzone na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Dziennikarstwo międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Filologicznym. Celem kształcenia jest nabycie umiejętności posługiwania się warsztatem dziennikarskim w zakresie gatunków dziennikarskich funkcjonujących w mediach różnego typu w Polsce i krajach wybranego obszaru językowego. Studenci pozyskują wiedzę o mediach, kulturze i literaturze, a także zaznajamiają się z technikami pozyskiwania informacji, oraz selekcjonowania ich.

Studia na kierunku Dziennikarstwo międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim dzielą się na dwie specjalności: Dziennikarstwo z językiem i kulturą niemiecką, Dziennikarstwo z językiem i kulturą rosyjską. A jakie przedmioty realizowane są w programie nauczania? Na przykład: praktyczna nauka języka niemieckiego (rosyjskiego), historia, kultura Niemiec (Rosji), stosunki polsko-niemieckie (rosyjskie), niemiecki (rosyjski) system medialny, film i teatr w Niemczech (Rosji), przegląd najważniejszych wydarzeń społeczno-politycznych, pisanie tekstów dziennikarskich. Absolwenci kierunku Dziennikarstwo międzynarodowe mogą pracować w mediach polskich i zagranicznych, agencjach promocyjno-reklamowych, organizacjach dowolnego typu w zakresie public relations oraz rzecznictwa prasowego.

Dokąd udać się po maturze? Wybór odpowiedniej uczelni czasami bywa skomplikowany, lecz jeśli chcemy studiować w Łodzi, to warto wiedzieć: Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Sebastian, student Dziennikarstwa międzynarodowego mówi:

„Od początku nauki w liceum marzy mi się praca dziennikarza, ale skoncentrowanego na jednym miejscu. Chciałbym być korespondentem i wierzę, że dzięki studiom na Uniwersytecie Łódzkim, na Dziennikarstwie międzynarodowym będzie mi znacznie łatwiej osiągnąć cel.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Dziennikarstwo międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Dziennikarstwo międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • prawa prasowego,
  • gatunków dziennikarskich funkcjonujących w mediach różnego typu w Polsce i krajach wybranego obszaru językowego,
  • prawa autorskiego,
  • zdobywania informacji,
  • formułowania krytycznym sądów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Dziennikarstwo międzynarodowe:

Absolwent kierunku Dziennikarstwo międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie:

  • w polskich mediach,
  • w zagranicznych mediach,
  • w agencjach promocyjno-reklamowych,
  • w organizacjach dowolnego typu w zakresie public relations oraz rzecznictwa prasowego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Dziennikarstwo międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim są: język obcy, a także język polski. 

 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia dziennikarskie wybrać

Studia na kierunku Dziennikarstwo międzynarodowe - wszystko co musisz wiedzieć

Studia dziennikarskie w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki dziennikarskie w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

Komentarze (0)