Dziennikarstwo międzynarodowe

Dziennikarstwo międzynarodowe

Dziennikarstwo międzynarodowe

10.01.2022

Dziennikarstwo międzynarodowe – Uniwersytet Łódzki 2022

Studia na kierunku dziennikarstwo międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku dziennikarstwo międzynarodowe w UŁ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku dziennikarstwo międzynarodowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Praktyczna nauka języka angielskiego 
 • Praktyczna nauka języka niemieckiego
 • Film i teatr w Niemczech
 • Przegląd najważniejszych wydarzeń społeczno-politycznych
 • Pisanie tekstów dziennikarskich
 • Stosunki polsko-niemieckie
 • Historia, kultura Niemiec (Rosji) 

 

Uniwersytet Łódzki to znaczący ośrodek kształcenia wyższego, oferujący bogatą paletę kierunków. Jednym z nich jest Dziennikarstwo międzynarodowe, prowadzone na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest nabycie umiejętności posługiwania się warsztatem dziennikarskim w zakresie gatunków dziennikarskich funkcjonujących w mediach różnego typu w Polsce i krajach wybranego obszaru językowego. Studenci pozyskują wiedzę o mediach, kulturze i literaturze, a także zaznajamiają się z technikami pozyskiwania informacji, oraz selekcjonowania ich.

A jakie przedmioty realizowane są w programie nauczania? Na przykład: praktyczna nauka języka niemieckiego (rosyjskiego), historia, kultura Niemiec (Rosji), stosunki polsko-niemieckie (rosyjskie), niemiecki (rosyjski) system medialny, film i teatr w Niemczech (Rosji), przegląd najważniejszych wydarzeń społeczno-politycznych, pisanie tekstów dziennikarskich. Absolwenci kierunku Dziennikarstwo międzynarodowe mogą pracować w mediach polskich i zagranicznych, agencjach promocyjno-reklamowych, organizacjach dowolnego typu w zakresie public relations oraz rzecznictwa prasowego.

Dokąd udać się po maturze? Wybór odpowiedniej uczelni czasami bywa skomplikowany, lecz jeśli chcemy studiować w Łodzi, to warto wiedzieć:

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Sebastian, student Dziennikarstwa międzynarodowego mówi:

„Od początku nauki w liceum marzy mi się praca dziennikarza, ale skoncentrowanego na jednym miejscu. Chciałbym być korespondentem i wierzę, że dzięki studiom na Uniwersytecie Łódzkim, na Dziennikarstwie międzynarodowym będzie mi znacznie łatwiej osiągnąć cel.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

DZIENNIKARSTWO MIĘDZYNARODOWE - ważne informacje

Dziennikarstwo międzynarodowe studia Łódź

Dziennikarstwo międzynarodowe studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Dziennikarstwo międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Dziennikarstwo międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prawa prasowego,
 • gatunków dziennikarskich funkcjonujących w mediach różnego typu w Polsce i krajach wybranego obszaru językowego,
 • prawa autorskiego,
 • zdobywania informacji,
 • formułowania krytycznym sądów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Dziennikarstwo międzynarodowe:

Absolwent kierunku Dziennikarstwo międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie:

 • w polskich mediach,
 • w zagranicznych mediach,
 • w agencjach promocyjno-reklamowych,
 • w organizacjach dowolnego typu w zakresie public relations oraz rzecznictwa prasowego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dziennikarstwo międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

drugi język obcy, filozofia, geografia, historia, język angielski, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Komentarze (0)