Nawigacja

Nawigacja

Nawigacja – Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie 2021

Studia na kierunku nawigacja w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, znana także jako „Szkoła Orląt” to nowoczesna uczelnia kształcąca na studiach wojskowych i studiach cywilnych. W ofercie dydaktyczne znajduje się kierunek Nawigacja, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem nauki jest wykształcenie specjalistów odpowiedzialnych za eksploatację systemów nawigacyjnych oraz zarządzanie ruchem lotniczym.

Absolwenci kierunku Nawigacja w LAW w Dęblinie znajdą zatrudnienie w organizacjach zarządzających ruchem lotniczym, zespołach badawczych i wdrożeniowych związanych z rozwojem zagadnień nawigacyjnych, jednostkach państwowego nadzoru lotniczego, przedsiębiorstwach projektujących, organizujących i wdrażających nowe rozwiązania z zakresu pomocy nawigacyjnych.

Jakie ma Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie opinie? Arek, student Nawigacji mówi:

„Studia w LAW to przygoda. Każdego dnia masz poczucie, że jesteś częścią czegoś wyjątkowego. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Nawigację w Lotniczej Akademii Lotncziej w Dęblinie:

Absolwent Nawigacji w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • organizacji i zasad ruchu lotniczego,
 • międzynarodowego i krajowego prawa lotniczego,
 • interpretacji wyników pomiarów,
 • wykonywania kalibracji,
 • funkcjonowania portów lotniczych,
 • budowy nowoczesnych lotniczych urządzeń naziemnych,
 • eksploatacji urządzeń nawigacyjnych i urządzeń telekomunikacji,
 • procesów fizycznych kształtujących pogodę.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Nawigacja:

Absolwent kierunku Nawigacja w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • organizacjach zarządzających ruchem lotniczym,
 • zespołach badawczych i wdrożeniowych związanych z rozwojem zagadnień nawigacyjnych,
 • jednostkach państwowego nadzoru lotniczego,
 • przedsiębiorstwach projektujących, organizujących i wdrażających nowe rozwiązania z zakresu pomocy nawigacyjnych,
 • komórkach organizacyjnych przedsiębiorstw komunikacyjnych i transportowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku nawigacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, geografia, język angielski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja odbywa się na podstawie ocen na dyplomie ukończenia studiów będącym podstawą do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia z zachowaniem warunków i trybu postępowania określonych poniżej.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Lotnicza Akademia Wojskowa

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Studia na kierunku Nawigacja - wszystko co musisz wiedzieć

Lotniczej Akademii Wojskowej kierunki

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)