Dodaj do ulubionych

Nawigacja studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Nawigacja to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku nawigacja:

 • chemia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK NAWIGACJA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie

Jednostka prowadząca

Lotnicza Akademia Wojskowa

Lotnicza Akademia Wojskowa

Jednostka prowadząca

Nawigacja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne
Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

Jednostka prowadząca

Nawigacja stopień: (I)  (II)
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni

Jednostka prowadząca

Nawigacja stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Jednostka prowadząca

Nawigacja stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE NAWIGACJA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Jednostka prowadząca

Transport stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku transport

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Jednostka prowadząca

Geodezja i kartografia stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku • 2 lata • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku geodezja i kartografia

Nawigacja - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

NAWIGACJA STUDIA NIESTACJONARNE

NAWIGACJA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

NAWIGACJA STUDIA I STOPNIA

NAWIGACJA STUDIA II STOPNIA

POPULARNE MIASTA

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku nawigacja

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując nawigację

Program studiów i przedmioty
W zależności od uczelni, na której będziesz pobierać naukę, jako student w siatce zajęć możesz spotkać się z przedmiotami takimi jak infrastruktura nawigacyjna, elektronika i elektrotechnika, konstrukcja maszyn i grafika inżynierska, automatyka, systemy informacji przestrzennej, zarządzanie systemami transportowymi, meteorologia czy systemy satelitarne w nawigacji i dużo więcej.
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • wykorzystywania systemów nawigacyjnych (GIS)
 • posługiwania się specjalistycznymi urządzeniami
 • statystycznego opracowania danych pomiarowych
 • meteorologii
 • projektowania ogniw systemu transportowego i zarządzania nimi
 • praktycznego wykorzystania informatyki w aspekatch technicznych nawigacji

Jak wyglądają studia na kierunku nawigacja?

Czy wyobrażasz sobie dzisiejszy świat bez istnienia internetowych map Google? Bez GPS-a, który Cię nawiguje, gdy jesteś w podróży? Czy wyobrażasz sobie całkowity brak map, brak umiejętności odnalezienia się w konkretnym punkcie na świecie, swoim państwie czy dużym mieście? We współczesnej rzeczywistości wystarczy parę komend wpisanych w telefon komórkowy, abyśmy wiedzieli dokąd dokładnie się udać. To są nasze pierwsze skojarzenia ze słowem “nawigacja”, jednak jak się okazuje jest to znacznie więcej, niż mogło się z początku wydawać i jest głównie związana z morskimi kierunkami studiów. 

Studia inżynierskie na kierunku nawigacja oferują nauczanie w ramach różnych specjalizacji takich jak transport morski, połowy morskie, inżynieria ruchu morskiego, pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne, ratownictwo, morskie systemy informatyczne, górnictwo morskie, żeglarstwo morskie, transport morski i śródlądowy, eksploatacja jednostek pływających offshore, informatyczne wspomaganie nawigacji, akustyka morza, żegluga arktyczna czy zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie morskim - w zależności od tego, na jakiej uczelni zdecydujesz się podjąć naukę.


 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek nawigacja można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. W przypadku studiów stacjonarnych zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie dobrym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie studiowania to wybierz studia niestacjonarne, na których zajęcia odbywają się w wybrane weekendy semestru.

Powyższe studia będą bezpośrednio związane z naukami technicznymi i wojskowymi.

 

Studia na kierunku Nawigacja możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

W zależności od wybranej uczelni, jako student zdobędziesz kompleksową wiedzę na temat nawigacji morskiej lub lotniczej, inżynierii lądowej i transportowej oraz nauk związanych z zarządzaniem. W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych i zarazem rozwijających przedmiotów, powiązanych z powyższymi zagadnieniami, między innymi takich jak:

 • BUDOWA I STATECZNOŚĆ STATKU
 • SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNE
 • NAWIGACJA

Studenci będą także zobowiązani do wyboru specjalizacji, która będzie dopasowana do ich zainteresowań oraz planów zawodowych. Aktualną ofertę modułów specjalizacyjnych znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych, wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

Jako student powyższego kierunku, rozwiniesz szereg kompetencji zawodowych i umiejętności praktycznych. Przede wszystkim poznasz regulacje prawa lotniczego i morskiego oraz nauczysz się ich zastosowania w praktyce.

Ponadto dowiesz się, w jaki sposób zarządzać ruchem morskim i lotniczym oraz załogą statku orz samolotu. Studenci poznają także zasady obsługi aparatury nawigacyjnej oraz zaawansowanych programów i narzędzi informatycznych.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Jeżeli zatem jesteś osobą o zainteresowaniach głównie ścisłych, jeżeli cechujesz się dobrą orientacją w terenie, wyobraźnią przestrzenną oraz masz predyspozycje organizacyjne i chciałbyś połączyć swoją przyszłość zawodową z morzem - studia na kierunku nawigacja mogą okazać się “strzałem w dziesiątkę” - szczególnie, gdy zdamy sobie sprawę, że można studiować go tylko w trzech miejscach w Polsce, co może oznaczać stały popyt na specjalistów w tych dziedzinach oraz dobrze płatną pracę.

 

5. Gdzie studiować Nawigację

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Nawigacja:

 

 

 

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Nawigacja trwają od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia).

W zależności od uczelni, studia pierwszego stopnia na kierunku nawigacja będą trwały siedem lub osiem semestrów i zakończą się nadaniem tytułu inżyniera. Natomiast na studia drugiego stopnia poświęcisz trzy lub cztery semestry. Po tym czasie otrzymasz tytuł magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku nawigacja

Absolwent kierunku nawigacja znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • marynarz
 • resortach gospodarki morskiej
 • oficer pokładowy na statkach morskich
 • jednostkach organizacyjnych związanych z żeglugą
 • służbach kontroli ruchu
 • biurach górnictwa morskiego
 • inspektor portowy
 • Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa
 • armator

Zobacz inne kierunki Morskie

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU NAWIGACJA

Komentarze (0)