Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

wsosp dęblin

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

Dęblin to niemal osiemnastotysięczne miasto, położone w województwie lubelskim, znane na całą Polskę przez uczelnię, której studenci, wykładowcy i absolwenci sławią rodzime lotnictwo.

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, czyli znana wszystkim „Szkoła Orląt” to szkoła wyższa specjalizująca się w kształceniu w obszarze lotnictwa. Jej historia sięga drugiej dekady XX wieku, a długie lata istnienia stanowią podstawę nowoczesnego kształcenia. Najważniejszym założeniem uczelni jest kształcenie patriotów, inteligentnych, odważnych, zdyscyplinowanych i odpowiedzialnych, posiadających wysoki poziom wiedzy, a także wysoką sprawność fizyczną. Przykładem dla studentów świecą wybitni absolwenci, w gronie których widnieją, między innymi: Mirosław Hermaszewski i Franciszek Żwirko.

 

STUDIA

Uczelnia prowadzi studia wojskowe oraz cywilne, pierwszego i drugiego stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Ponadto, realizuje studia podyplomowe w zakresie ruchu lotniczego, a także prowadzi studium oficerskie. Uczelnia kształci nie tylko poprzez programy nauczania, ale także przez jednostki pozawydziałowe, takie jak: Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego, Centrum Szkolenia i Doskonalenia Personelu Lotniczego, Ośrodek Szkolenia Obsługi Systemów BSP, Ośrodek Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego, Ośrodek Szkolenia Personelu TZKOP- Taktycznych Zespołów Kontroli Obszaru Powietrznego, Ośrodek Technologii Informacyjnych. Warto wspomnieć, że w celu wspierania działalności naukowej i dydaktycznej oraz kształcenia i doskonalenia kadr, LAW prowadzi własne wydawnictwo.

 

WYKŁADOWCY

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie kształci studentów na dwóch wydziałach: Wydziale Lotnictwa i Wydziale Bezpieczeństwa Lotniczego. Kadra dydaktyczna uczelni to znakomite grono doświadczonych praktyków, mogące poszczycić się wieloma zasługami.

 

INFRASTRUKTURA

Gmach Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie mieści się, nieprzypadkowo, przy ulicy Dywizjonu 303. Niedaleko znajdują się, między innymi: Batalion Szkolny LAW, Aeroklub Orląt, Muzeum Sił Powietrznych oraz Pomnik Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt. Budynek uczelni bez trudu można odnaleźć na mapie, ale studentów już niekoniecznie. Dlaczego? Trzeba, po prostu, patrzeć w gorę.

 

Lotnicza Akademia Wojskowa kierunki>

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

Komentarze (0)