Transport

Transport

Transport

26.01.2022

Transport – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 2022

Studia na kierunku transport na Politechnice Krakowskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku transport w PK
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku transport znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka stosowana
 • metrologia
 • ekonomika transportu
 • procesy technologiczne w transporcie
 • zarządzanie i sterowanie w systemach transportowych
 • pomiary i prognozowanie ruchu i przewozów

 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki to siedem wydziałów i ponad trzydzieści kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Transport, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest uzyskanie szerokiej wiedzy z matematyki, fizyki, mechaniki, automatyki, czy aeromechaniki pojazdów, pomocnej do nabywania umiejętności rozwiązywania problemów związanych z transportem i logistyką. Studenci poznają systemy i sieci transportowe, inżynierię i sterowanie ruchem, metody badań podróży, środki transportu i metody ich eksploatacji. Transport na Politechnice Krakowskiej to także zajęcia dotyczące systemów i infrastruktury transportu drogowego, szynowego, bliskiego, a także lotniczego i wodnego.

Lista przedmiotów do zaliczenia w toku nauki nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: matematyka stosowana, metrologia, ekonomika transportu, procesy technologiczne w transporcie, zarządzanie i sterowanie w systemach transportowych, pomiary i prognozowanie ruchu i przewozów. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Transportu mogą wykorzystać w przedsiębiorstwach transportowych i komunikacyjnych, firmach spedycyjnych i centrach logistycznych, firmach projektujących i produkujących środki transportu, salonach sprzedaży pojazdów, przedsiębiorstwach związanych z obsługą techniczną transportu, wydziałach komunikacji, firmach ubezpieczeniowych, zarządach dróg i transportu.

 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Politechnika Krakowska opinie? Konrad, student Transportu mówi:

„Transport to kierunek dla tych, którzy od dziecka interesowali się samochodami, albo innymi pojazdami. Studia na Politechnice Krakowskiej to rozwijanie tych pasji, poszerzanie jej o kolejne wiadomości i doświadczenia. Zdecydowanie polecam tym, którzy interesują się wszystkim, co wiąże się z przemieszczaniem i podróżowaniem."

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

TRANSPORT - ważne informacje

Transport studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Transport na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki:

Absolwent Transportu na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • infrastruktury i środków transportu,
 • eksploatacji systemów transportu,
 • projektowania środków transportu,
 • modelowania procesów transportowych,
 • diagnostyki technicznej,
 • organizacji i funkcjonowania jednostek obsługowo-naprawczych,
 • monitoringu procesów zużycia i niezawodności elementów  maszyn oraz pojazdów,
 • metod serwisowania pojazdów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Transport:

Absolwent kierunku Transport na Politechnice Krakowskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach transportowych i komunikacyjnych,
 • firmach spedycyjnych i centrach logistycznych,
 • firmach projektujących i produkujących środki transportu,
 • salonach sprzedaży pojazdów,
 • przedsiębiorstwach związanych z obsługą techniczną transportu,
 • wydziałach komunikacji,
 • firmach ubezpieczeniowych,
 • zarządach dróg i transportu.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku transport brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka.Na Wydziale Inżynierii Lądowej do liczby punktów stanowiącej wartość wskaźnika rekrutacyjnego, obliczonego zgodnie z odpowiednim trybem naboru, dodaje się w niektórych przypadkach dodatkowe punkty za kwalifikacje zawodowe.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

WKR WIL sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie średniej ocen z toku studiów albo oceny z testu sprawdzającego efekty uczenia się. Podstawą przyjęcia kandydata na studia na kierunku transport jest uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego o wartości wyższej bądź równej wartości minimalnej, ustalonej przez WKR WIL. O przyjęcie na studia II stopnia, na kierunku transport mogą ubiegać się kandydaci posiadający co najmniej tytuł inżyniera. Kandydatom, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku technicznym innym niż transport Wydział umożliwia podjęcie studiów II stopnia po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu sprawdzającego efekty kształcenia organizowanego przez Wydział.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Komentarze (0)