Transport Politechnika Krakowska

Transport – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki to siedem wydziałów i ponad trzydzieści kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Transport, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Transport na Politechnice Krakowskiej realizowany jest na dwóch wydziałach: Wydziale Inżynierii Lądowej i Wydziale Mechanicznym. Celem kształcenia jest uzyskanie szerokiej wiedzy z matematyki, fizyki, mechaniki, automatyki, czy aeromechaniki pojazdów, pomocnej do nabywania umiejętności rozwiązywania problemów związanych z transportem i logistyką. Studenci poznają systemy i sieci transportowe, inżynierię i sterowanie ruchem, metody badań podróży, środki transportu i metody ich eksploatacji. Transport na Politechnice Krakowskiej to także zajęcia dotyczące systemów i infrastruktury transportu drogowego, szynowego, bliskiego, a także lotniczego i wodnego.

Studia na kierunku Transport na Politechnice Krakowskiej dzielą się na następujące specjalności: Eksploatacja pojazdów samochodowych, Eksploatacja i niezawodność w transporcie, Inżynieria maszyn budowlanych i systemów transportu przemysłowego, Logistyka i spedycja, Inżynieria pojazdów szynowych, Inteligentne zintegrowane systemy transportowe i logistyczne, Transport kolejowy, Transport lotniczy, Transport miejski. Każda realizowana specjalność zakłada przekazanie wiedzy z konkretnego obszaru, a co za tym idzie, nakierowanie na konkretną ścieżkę kariery zawodowej. Lista przedmiotów do zaliczenia w toku nauki nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: matematyka stosowana, metrologia, ekonomika transportu, procesy technologiczne w transporcie, zarządzanie i sterowanie w systemach transportowych, pomiary i prognozowanie ruchu i przewozów. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Transportu mogą wykorzystać w przedsiębiorstwach transportowych i komunikacyjnych, firmach spedycyjnych i centrach logistycznych, firmach projektujących i produkujących środki transportu, salonach sprzedaży pojazdów, przedsiębiorstwach związanych z obsługą techniczną transportu, wydziałach komunikacji, firmach ubezpieczeniowych, zarządach dróg i transportu.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Politechnika Krakowska opinie? Konrad, student Transportu mówi:

„Transport to kierunek dla tych, którzy od dziecka interesowali się samochodami, albo innymi pojazdami. Studia na Politechnice Krakowskiej to rozwijanie tych pasji, poszerzanie jej o kolejne wiadomości i doświadczenia. Zdecydowanie polecam tym, którzy interesują się wszystkim, co wiąże się z przemieszczaniem i podróżowaniem."

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Transport na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki:

Absolwent Transportu na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • infrastruktury i środków transportu,
 • eksploatacji systemów transportu,
 • projektowania środków transportu,
 • modelowania procesów transportowych,
 • diagnostyki technicznej,
 • organizacji i funkcjonowania jednostek obsługowo-naprawczych,
 • monitoringu procesów zużycia i niezawodności elementów  maszyn oraz pojazdów,
 • metod serwisowania pojazdów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Transport:

Absolwent kierunku Transport na Politechnice Krakowskiej znajdzie zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach transportowych i komunikacyjnych,
 • firmach spedycyjnych i centrach logistycznych,
 • firmach projektujących i produkujących środki transportu,
 • salonach sprzedaży pojazdów,
 • przedsiębiorstwach związanych z obsługą techniczną transportu,
 • wydziałach komunikacji,
 • firmach ubezpieczeniowych,
 • zarządach dróg i transportu.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszym przedmiotem w procesie kwalifikacyjnym na kierunek Transport jest matematyka. W gronie przedmiotów dodatkowych znajdują się: fizyka i astronomia, fizyka, informatyka oraz chemia. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia logistyczne wybrać

Studia na kierunku Transport - wszystko co musisz wiedzieć

Studia logistyczne i transportowe w Krakowie

Politechnika Krakowska kierunki

Jakie są kierunki transportowe w Krakowie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)