Genetyka

Genetyka

Genetyka

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Genetyka – Uniwersytet Łódzki 

Studia medyczne w Polsce to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) lub od 5 do 6 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym) lub onlineSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Uniwersytet Łódzki to uczelnia, oferująca studentom kształcenie, miedzy innymi, z zakresu nauk biologicznych. Przykładem jest kierunek Genetyka, prowadzony na studiach drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest zdobycie wiedzy na temat cytogenetyki i genetyki molekularnej człowieka, a także struktur i funkcji kwasów nukleinowych człowieka, zwierząt i roślin. Studenci poznają tajniki identyfikowania i analizy struktury genomu człowieka, zwierząt, roślin i bakterii oraz wykorzystywania danych z zakresu genetyki molekularnej w biologii, biochemii, nauce o ewolucji, biogeografii i ochronie środowiska.

Na liście przedmiotów do zaliczenia znajdują się następujące przedmioty: genom człowieka, cytogenetyka człowieka, genomika i proteomika, inżynieria genetyczna, filogenetyka i ekologia molekularna, genetyka kliniczna, biologia molekularna nowotworów. Z solidnym bagażem wiedzy, absolwenci Genetyki znajdą zatrudnienie w placówkach naukowo-badawczych związanych z ochroną zdrowia i środowiska, ośrodkach hodowli roślin i zwierząt, laboratoriach medycyny sądowej.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Klara, studentka Genetyki mówi:

„Podejmowanie przeze mnie decyzji związanej z wyborem uczelni nie trwało zbyt długo. Podczas przeglądania oferty kształcenia na UŁ natknęłam się na kierunek Genetyka i wtedy, po prostu, wiedziałam, że to jest kierunek dla mnie. Nie zawiodłam się, a nawet serdecznie polecam.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Genetykę na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Genetyka na Uniwersytecie Łódzkim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • inżynierii genetycznej,
  • naprawy DNA,
  • genetyki ewolucyjnej,
  • biologii molekularnej nowotworów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Genetyka:

Absolwent kierunku Genetyka na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie w:

  • placówkach naukowo-badawczych związanych z ochroną zdrowia i środowiska,
  • ośrodkach hodowli roślin i zwierząt,
  • laboratoriach medycyny sądowej,
  • szpitalach i poradniach,
  • placówkach diagnostycznych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Komentarze (0)