Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Międzynarodowe stosunki gospodarcze – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki to szkoła wyższa, sięgająca historią 1945 roku. Każdego roku oferta dydaktyczna uczelni powiększa się, a w niej kandydaci odnajdą kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy w zakresie funkcjonowania rynków, podmiotów gospodarczych i instytucji w szeroko rozumianym środowisku międzynarodowym, co stanowi przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach handlowo-usługowych, instytucjach finansowych, organizacjach międzynarodowych, czy instytucjach publicznych, działających w szeroko rozumianym środowisku międzynarodowym.

Co znajdziemy w programie nauczania? Między innymi, takie przedmioty jak: międzynarodowe stosunki gospodarcze, transakcje i rozliczenia w obrocie międzynarodowym, marketing międzynarodowy, finanse międzynarodowe, transport i logistyka, negocjacje handlowe, gospodarka światowa, rachunkowość zarządcza, kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Międzynarodowych stosunków gospodarczych mogą wykorzystać w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, instytucjach sektora finansowego, korporacjach transnarodowych, organizacjach międzynarodowych, administracji państwowej i samorządowej, placówkach naukowo- badawczych.

Czy wybór uczelni może być łatwy? Oczywiście, że tak. Wybierając się na studia do Łodzi, warto wiedzieć:

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Artur, student Międzynarodowych stosunków gospodarczych mówi:

„Dla mnie najważniejsze jest to, aby wiedzę przekazywali praktycy, mający doświadczenie w dyscyplinie, w której się poruszają i w którą wprowadzają studentów. Właśnie tak wygląda to na Uniwersytecie Łódzkim. Studenci mają pewność, że są świetnie przygotowani do rozpoczęcia drogi zawodowej.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Międzynarodowe stosunki gospodarcze.

Absolwent kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze na Uniwersytecie Łódzkim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad funkcjonowania rynku i mechanizmu rynkowego zarówno w aspekcie krajowym, jak i międzynarodowym,
 • teorii postępowania konsumenta,
 • funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa,
 • międzynarodowego systemu walutowego,
 • analizowania bilansu płatniczego państwa i jego składowych,
 • interpretowania i wyjaśniania zjawisk ekonomicznych,
 • zarządzania podmiotem gospodarczym na rynku międzynarodowym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze:

Absolwent kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie w:

 • polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych,
 • bankach komercyjnych,
 • funduszach inwestycyjnych,
 • biurach maklerskich,
 • korporacjach transnarodowych,
 • organizacjach międzynarodowych,
 • międzynarodowych instytucjach konsultingowych,
 • administracji państwowej i samorządowej.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Komentarze (0)