Religioznawstwo

Religioznawstwo

Religioznawstwo

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Religioznawstwo – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki to znaczący punkt w samym środku jednego z największych ośrodków akademickich w kraju. Wśród proponowanych kandydatom kierunków znajdziemy także Religioznawstwo, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat głównych systemów religijnych, ich historii i różnorodnej tradycji. Studenci zapoznają się z historią religii, teorią religioznawstwa, filozofią religii, psychologią i socjologią religii i sztuką religijną.

W programie nauczania znajdziemy, między innymi, takie zagadnienia jak: etnologia religii, dzieje agnostycyzmu i ateizmu, religie na ziemiach polskich, historia monastycyzmu, ekumenizm chrześcijański, archiwistyka kościelna i księgi metrykalne, heraldyka kościelna, religie starożytnego Bliskiego Wschodu. Absolwenci Religioznawstwa na UŁ znajdą zatrudnienie w instytucjach edukacyjno- kulturowych, mediach, instytucjach rządowych i samorządowych.

Kandydaci na kierunek Religioznawstwo powinni wiedzieć:

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Marlena, studentka Religioznawstwa mówi:

„Religioznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim to sfera ciekawych badań. Poznajemy nie tylko religie i ich cechy, ale także poznajemy ludzi, ich kulturę i obyczaje.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Religioznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Religioznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • terminologii religioznawczej,
  • etapów rozwoju, podziałów i przemian zachodzących w różnych religiach,
  • związków zachodzących między religią a nauką i życiem człowieka,
  • analizy, interpretacji, argumentacji i syntezy w badaniach religioznawczych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Religioznawstwo:

Absolwent kierunku Religioznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie w:

  • instytucjach edukacyjno- kulturowych,
  • mediach,
  • instytucjach rządowych i samorządowych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Komentarze (0)