Rewitalizacja miast

Rewitalizacja miast

Rewitalizacja miast

Uniwersytet Łódzki - kierunki studiów

Rewitalizacja miast – Uniwersytet Łódzki 2020/2021

Studia na kierunku rewitalizacja miast na Uniwersytecie Łódzkim to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Program studiów i przedmioty

 

W programie studiów na kierunku rewitalizacja miast znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Architektura i urbanistyka
 • Planowanie przestrzenne
 • Zarządzanie projektami rewitalizacji
 • Kształtowanie przestrzeni miejskich
 • Systemy informatyczne w procesach rewitalizacji
 • Dokumentacja projektowa
 • Współzarządzanie i partycypacja społeczna w rewitalizacji
 • Tożsamość kulturowa
 • Gospodarka miejska
 • Strategie rewitalizacyjne
 • Inżynieria budowlana w modernizacji substancji historycznej
 • Wychowawcze, edukacyjne i kulturowe aspekty rewitalizacji

 

Uniwersytet Łódzki jest uczelnią, oferującą kandydatom innowacyjne kierunki kształcenia. Wśród nich wyróżnić można Rewitalizację miast, prowadzoną na studiach drugiego stopnia.

Kierunek Rewitalizacja miast jest oryginalnym, jedynym w kraju programem kształcenia specjalistów, a wiedza i umiejętności przekazywane podczas zajęć mają charakter interdyscyplinarny i zbudowane są na trzech filarach: technicznym, ekonomicznym i społecznym.

A co po studiach? Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie w biurach architektonicznych i urbanistycznych, firmach budowlanych, firmach konsultingowych realizujących projekty na rzecz miast, zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty na potrzeby podmiotów realizujących procesy rewitalizacji.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Monika, studentka Rewitalizacji miast mówi:

„Rewitalizacja miast to świetny pomysł na studia, zwłaszcza w takim mieście jak Łódź, które nabiera kolorów i w którym, mówiąc ogólnie, rewitalizacja to bardzo ważne słowo. Jestem zachwycona tym kierunkiem, bo już niedługo będę mogła dołączyć do tego procesu i upiększać swoje miasto.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Rewitalizację miast na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Rewitalizacja miast na Uniwersytecie Łódzkim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • mechanizmów i procesów zachodzących w przestrzeniach rewitalizowanych,
 • planowania strategicznego w kontekście kształtowania rozwoju zrównoważonego,
 • sposobów diagnozowania dla potrzeb rewitalizacji,
 • metod i narzędzi stymulowania rozwoju obszarów rewitalizowanych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Rewitalizacja miast:

Absolwent kierunku Rewitalizacja miast na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach architektonicznych i urbanistycznych,
 • firmach budowlanych,
 • firmach konsultingowych realizujących projekty na rzecz miast,
 • samorządach lokalnych,
 • zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty na potrzeby podmiotów realizujących procesy rewitalizacji.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia architektoniczne wybrać

Studia architektoniczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki architektoniczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)