Zarządzanie publiczne

Zarządzanie publiczne

Zarządzanie publiczne

Uniwersytet Łódzki - kierunki studiów

Zarządzanie publiczne – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki to jeden z największych polskich uniwersytetów. W różnorodnej ofercie kształcenia znalazło się miejsce dla kierunku Zarządzanie publiczne, prowadzonego na studiach pierwszego stopnia.

Najważniejszym założeniem kształcenia jest poznanie nowoczesnych metod zarządzania w instytucjach, które służą usprawnianiu i podnoszeniu konkurencyjności organizacji publicznych oraz uzyskiwaniu jak najlepszych wyników ich działalności. Patronat nad kierunkiem objął Marszałek Województwa Łódzkiego.

 

Jakie przedmioty realizowane są w toku nauki? Na przykład: finanse publiczne, język obcy w biznesie, prawo i postępowanie administracyjne, konkurencyjność i kreatywność sektora publicznego, marketing w administracji publicznej, zarządzanie majątkiem publicznym, e-administracja, zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Zarządzania publicznego na UŁ mogą wykorzystać w pełnieniu funkcji administracyjnych w administracji publicznej: rządowej i samorządowej, a także organizacjach typu non-profit. A jakie stanowiska mogą objąć? Na przykład: przedstawiciela władzy samorządowej, zawodowego działacza organizacji pozarządowej, urzędnika samorządowego, asystenta parlamentarnego, sekretarza konsularnego.

Jeśli chcemy studiować w Łodzi, decyzja o wyborze uczelni może nie być najprostsza, gdyż w mieście funkcjonuje wiele szkół wyższych.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Kamil, student Zarządzania publicznego mówi:

„Zarządzanie publiczne na Uniwersytecie Łódzkim to wiedza przekazywana na konkretnych przykładach, przez fachowców i przedstawicieli konkretnych dyscyplin. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie publiczne na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Zarządzanie publiczne na Uniwersytecie Łódzkim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • typów organizacji sektora publicznego i non-profit oraz ich podstawowych elementów,
 • norm i reguł rządzących organizacjami sektora publicznego i non-profit,
 • ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,
 • współczesnych problemów funkcjonowania sektora publicznego w kontekście budowania przewag konkurencyjnych,
 • interpretowania zjawisk społecznych, ekonomicznych, politycznych, prawnych, środowiskowych i przestrzennych,
 • prognozowania praktycznych skutków zintegrowanych procesów i zjawisk charakterystycznych dla organizacji sektora publicznego,
 • przygotowywania wystąpień ustnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie publiczne:

Absolwent kierunku Zarządzanie publiczne na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie jako:

 • przedstawiciel władzy samorządowej,
 • zawodowy działacz organizacji pozarządowej,
 • urzędnik samorządowy,
 • specjalista administracji publicznej i zarządzania,
 • specjalista do spraw administracji i rozwoju,
 • asystent parlamentarny,
 • asystent zarządu spółek komunalnych,
 • sekretarz konsularny.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie publiczne - wszystko co musisz wiedzieć

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki zarządzanie w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Komentarze (0)