Animacja kultury UMCS

Animacja kultury - Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie to jeden z najważniejszych punktów na edukacyjnej mapie kraju. W ofercie edukacyjnej uczelni, pod literą „A” kandydaci znajdą kierunek Animacja kultury, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Animacja kultury na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie realizowany jest na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Założeniem nauki jest pozyskanie wiedzy, będącej połączeniem zagadnień nauk humanistycznych i nauk społecznych. Studenci zapoznają się z zasadami funkcjonowania i organizacji placówek zajmujących się działalnością kulturalną, polityką kulturalną, czy formami finansowania działalności kulturalnej.

Studia na kierunku Animacja kultury na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie, na pierwszym stopniu, dzielą się na dwie specjalności: Specjalność multimedialna, Specjalność sceniczna. W gronie realizowanych przedmiotów znajdują się: edukacja kulturalna, marketing sztuki, psychologia osobowości i twórczości, teoria i praktyka animacji kultury, wiedza o kulturze, pedagogika kultury, psychologia komunikacji społecznej, zarządzanie instytucjami kultury. A co po studiach? Absolwenci Animacji kultury na UMCS znajdą zatrudnienie w ośrodkach kultury, teatrach, muzeach, placówkach oświatowych, agencjach artystycznych, galeriach, stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, towarzystwach regionalnych.

Okres rekrutacji na studia to nierzadko czas wytężonych poszukiwań; kierunków, wydziałów, uczelni. Kandydaci na studia borykają się z wieloma wątpliwości, które dotyczą tego, czy wybrana uczelnia spełni ich oczekiwania edukacyjne. Jakie ma Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie opinie? Kamila, studentka Animacji kultury mówi:

„Animacja kultury to szalenie ciekawy kierunek, dający wiele możliwości w sferze zawodowej. Warto go studiować, i oczywiście warto go studiować na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie; jedynej takiej uczelni w Polsce.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Animację kultury na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie:

Absolwent kierunku Animacja kultury na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • funkcjonowania i organizacji placówek zajmujących się działalnością kulturalną,
 • wykorzystywania różnych form finansowania działalności kulturalnej,
 • polityki kulturalnej Unii Europejskiej,
 • zasad promocji kultury,
 • komunikacji społecznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Animacja kultury:

Absolwent kierunku Animacja kultury na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie znajdzie zatrudnienie w:

 • urzędach administracji państwowej i samorządowej,
 • ośrodkach kultury,
 • muzeach,
 • galeriach,
 • biurach wystaw artystycznych,
 • teatrach,
 • placówkach oświatowych,
 • agencjach artystycznych,
 • fundacjach kulturalnych,
 • stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych,
 • ośrodkach wypoczynkowych,
 • zespołach artystycznych,
 • impresariatach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Animacja kultury na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie są: język polski i język obcy nowożytny. Dodatkowym kryterium jest dokumentacja uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych związanych z działalnością kulturalną, na przykład dyplomy, nagrody czy zaświadczenia.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia pedagogiczne wybrać

Studia na kierunku Animacja kultury - wszystko co musisz wiedzieć

Studia pedagogiczne w Lublinie

UMCS kierunki

Jakie są kierunki pedagogiczne w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Peddagogiki i Psychologii UMCS

Komentarze (0)