Animacja kultury - Lublin

Studia w Lublinie

animacja kultury

Odkryj kierunek animacja kultury w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

17.05.2022

Animacja kultury studia Lublin 2022 | woj. lubelskie

Studia na kierunku animacja kultury to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku animacja kultury w Lublinie
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku animacja kultury w Lublinie rozpocznie się 1 kwietnia 2022 r. i potrwa do 15 września 2022 r. | Animacja kultury Lublin - terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Opis kierunku

Studia w Lublinie na kierunku animacja kultury to studia interdyscyplinarne skupiające się na rozwijaniu umiejętności i przekazywaniu wiedzy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych w połączeniu z pedagogiką. Program studiów dostarcza studentom wiedzy między innymi z zakresu nauk o wychowaniu i kulturze współczesnej i kładzie nacisk na wykształcenie umiejętności miękkich takich jak na przykład kreatywność, umiejętność motywowania, pobudzania do działania i inspirowania. Studenci w trakcie nauki zdobędą również wiedzę i potrzebne umiejętności dotyczące różnorodnych metod związanych z wykorzystywaniem zdobyczy kultury w animacji dzieci, młodzieży czy osób dorosłych i innych kompetencji niezbędnych do wykonywania w przyszłości zawodu związanego z animacją kultury.

 

Praca po studiach

Absolwenci z zakresu animacji kultury, dzięki zdobytej wiedzy oraz kompetencjom bez problemu znajdą pracę między innymi w instytucjach związanych z kulturą, muzeach, domach kultury czy galeriach sztuki. Specjaliści z obszaru animacji kultury będą mogli również pracować w sektorze edukacji, prowadzić efektywne warsztaty lub zajęciach charakteryzujące się holistycznym podejściem i skupiające się na rozwoju w obszarze nauczania i sztuki. 

czytaj dalej wszystko o Animacja kultury - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek animacja kultury

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Animacja kultury stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku animacja kultury

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek animacja kultury w Lublinie?

Osoby, które zastanawiają się nad wyborem kierunku animacja kultury, aby przystąpić do procesu rekrutacji, muszą zdać maturę na poziomie podstawowym i złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku animacja kultury:

  •  język obcy,
  •  język polski.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Animacja kultury w Lublinie

Jak wyglądają studia na kierunku animacja kultury w Lublinie?

Studia w Lublinie na kierunku animacja kultury skupiają się przede wszystkim na wykształceniu cennych i potrzebnych umiejętności praktycznych, które przydadzą się i będą wykorzystywane w przyszłej pracy zawodowej.

Jest to propozycja kształcenia dla osób kreatywnych, pełnych pomysłów, chcących promować ciekawe inicjatywy, kulturę i posiadających zdolności organizacyjne i przywódcze.

Studenci nauczą się między innymi prowadzenia zajęć edukacyjnych, wykorzystując przy tym nowoczesne metody dydaktyczne i edukacyjne, a także poznają zagadnienia i zdobędą odpowiednie kwalifikacje z obszaru marketingu oraz zarządzania co również poszerzy ich możliwości zawodowe.

Program studiów kładzie również nacisk za rozwijanie zdolności artystycznych studentów i wykształcenie kompetencji z zakresu fotografii, rytmiki oraz reżyserii teatralnej. 

 

Typ i tryb studiów

Studia na kierunku animacja kultury możemy podzielić na:

 Typ:

  •  Studia I stopnia (licencjackie)
  •  Studia II stopnia (magisterskie)

 Tryb:

  •  studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Animacja kultury to studia skupiające się na wykształceniu praktycznych umiejętności, dzięki którym studenci zdobędą praktyczną wiedzę i kompetencje przede wszystkim z zakresu nauk pedagogicznych i humanistycznych. 

Studenci będą mieli możliwość uczestniczenia w rozwijających wykładach, warsztatach praktycznych i szerokiej ofercie zajęć teoretycznych i ćwiczeń.

Program studiów dostarcza między innymi wiedzę z zakresu edukacji kulturalnej, psychologii osobowości i twórczości oraz marketingu sztuki.

Studenci zdobędą również specjalistyczną wiedzę pedagogiczną i rozwiną kompetencje z obszaru nauk artystycznych i zapoznają się z historią teatru, filmu oraz teorią dotyczącą zagadnień z dziedziny fotografii, oraz innych sztuk wizualnych.

Ile trwają studia na kierunku animacja kultury w Lublinie?

Studia na kierunku animacja kultury trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

Animacja kultury w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku animacja kultury w Lublinie?

Uczelnie w Lublinie kładą nacisk na rozwijanie umiejętności oraz zdobywaniu kompetencji potrzebnych do rozpoczęcia pracy w zawodzie po ukończeniu studiów.

Absolwenci studiów na kierunku animacja kultury, posiadając szeroką wiedzę oraz umiejętności z obszaru pedagogiki i twórczości, oraz marketingu sztuki mają wiele możliwości zawodowych, między innymi mogą rozpocząć pracę w instytucjach kultury, teatrach, muzeach czy domach kultury.

Specjaliści z zakresu animacji kultury mogą również znaleźć pracę w szkołach, domach opieki społecznej czy agencjach artystycznych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku animacja kultury:

  •  pracownik prywatnych agencji, biur czy galeriach zajmujących się działalnością        kulturalną i oświatową,
  •  pracownik administracji państwowej zajmujących się działalnością kulturową,
  •  pracownik firmy zajmującej się działalnością animacyjną,
  •  pracownik państwowych instytucji kultury,
  •  pracownik placówek oświatowych.

Gdzie studiować na kierunku animacja kultury w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Uczelnia, na której można studiować kierunek animacja kultury:

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

Uczelnie w Lublinie - kierunek animacja kultury:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek animacja kultury w Lublinie?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Animacja kultury Lublin studia i stopnia

Animacja kultury Lublin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Animacja kultury Lublin studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku animacja kultury w Lublinie

Studia I stopnia

Kierunki pedagogiczne w Lublinie

Rozwiń

Popularne kierunki pedagogiczne niestacjonarne w Lublinie

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Animacja kultury w miastach

Nadchodzące wydarzenia