Nanotechnologia

Nanotechnologia

Nanotechnologia

18.03.2022

Nanotechnologia – Politechnika Łódzka rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku nanotechnologia na Politechnice Łódzkiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku nanotechnologia w PŁ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku nanotechnologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Chemia ogólna i nieorganiczna 
 • Matematyczne podstawy opracowania wyników
 • Technologie ochrony środowiska
 • Technologie informatyczne
 • Nanomateriały metaliczne
 • Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
 • Nanotechnologia i nanonauka
 • Logiczne podstawy myślenia i komunikacji
 • Matematyka 

 

Politechnika Łódzka to bogata oferta dydaktyczna, w której znajduje się ponad czterdzieści kierunków kształcenia. Wśród nich, na uwagę zasługuje Nanotechnologia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Najważniejszym założeniem nauki jest przygotowanie do podjęcia działań zawodowych w obszarze łączącym chemię, technologię chemiczną oraz inżynierię materiałową zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Studenci uczą się dobierać nanomateriały do różnych zastosowań oraz zdobywają szeroką wiedzę w zakresie metod kształtowania i badania ich struktury na poziomie nanoskopowym.

 

Sprawdź

Politechnika Łódzka kierunki studiów

Politechnika Łódzka rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

Jakie przedmioty występują w programie nauczania? Na przykład: nanomateriały metaliczne, chemia ogólna i nieorganiczna, projektowanie i grafika inżynierska, chemia analityczna, recykling materiałów, inżynieria procesowa, fizyka polimerów. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci kierunku Nanotechnologia na PŁ mogą wykorzystać w przemyśle chemicznym, przemyśle tworzyw sztucznych, przemysłowych ośrodkach badawczych, medycynie.

 

Opinie

Po zdaniu matury, rzesza młodych ludzi zastanawia się, w którym kierunku poprowadzić dalszą edukację? Którą uczelnię wybrać? Jeśli planujemy studiować w Łodzi, warto zapytać: Jakie ma Politechnika Łódzka opinie? Patrycja,  studentka Nanotechnologii mówi:

„Politechnika Łódzka jest idealnym miejscem do rozwijania swoich zainteresowań. Tak duża uczelnia ma, po prostu, warunki do tego, by w głowach studentów rozpalać chęć poszerzania wiedzy, badania, eksperymentowania.”

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

NANOTECHNOLOGIA - ważne informacje

Nanotechnologia studia Łódź

Nanotechnologia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Nanotechnologię na Politechnice Łódzkiej:

Absolwent kierunku Nanotechnologia na Politechnice Łódzkiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wytwarzania i przetwórstwa materiałów i nanomateriałów,
 • obsługiwania aparatury i urządzeń laboratoryjnych,
 • określenia przydatności nanomateriałów do ich konkretnego praktycznego zastosowania,
 • interpretowania zjawisk i procesów przyrodniczych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Nanotechnologia:

Absolwent kierunku Nanotechnologia na Politechnice Łódzkiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • przemyśle chemicznym,
 • przemyśle tworzyw sztucznych,
 • przemysłowych ośrodkach badawczych,
 • medycynie,
 • farmacji,
 • ochronie środowiska.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku nanotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kandydaci na studia drugiego stopnia będą klasyfikowani na podstawie: 1. oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów wyższych 2. oceny z rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Łódzka

Komentarze (0)