Nanotechnologia Politechnika Łódzka

Nanotechnologia – Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka to bogata oferta dydaktyczna, w której znajduje się ponad czterdzieści kierunków kształcenia. Wśród nich, na uwagę zasługuje Nanotechnologia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Nanotechnologia na Politechnice Łódzkiej realizowany jest na Wydziale Chemicznym. Najważniejszym założeniem nauki jest przygotowanie do podjęcia działań zawodowych w obszarze łączącym chemię, technologię chemiczną oraz inżynierię materiałową zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Studenci uczą się dobierać nanomateriały do różnych zastosowań oraz zdobywają szeroką wiedzę w zakresie metod kształtowania i badania ich struktury na poziomie nanoskopowym.

Studia na kierunku Nanotechnologia na Politechnice Łódzkiej dzielą się na dwie specjalności: Nanomateriały funkcjonalne, Polimerowe materiały inżynierskie. Jakie przedmioty występują w programie nauczania? Na przykład: nanomateriały metaliczne, chemia ogólna i nieorganiczna, projektowanie i grafika inżynierska, chemia analityczna, recykling materiałów, inżynieria procesowa, fizyka polimerów. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci kierunku Nanotechnologia na PŁ mogą wykorzystać w przemyśle chemicznym, przemyśle tworzyw sztucznych, przemysłowych ośrodkach badawczych, medycynie.

Po zdaniu matury, rzesza młodych ludzi zastanawia się, w którym kierunku poprowadzić dalszą edukację? Którą uczelnię wybrać? Jeśli planujemy studiować w Łodzi, warto zapytać: Jakie ma Politechnika Łódzka opinie? Patrycja,  studentka Nanotechnologii mówi:

„Politechnika Łódzka jest idealnym miejscem do rozwijania swoich zainteresowań. Tak duża uczelnia ma, po prostu, warunki do tego, by w głowach studentów rozpalać chęć poszerzania wiedzy, badania, eksperymentowania.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Nanotechnologię na Politechnice Łódzkiej:

Absolwent kierunku Nanotechnologia na Politechnice Łódzkiej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • wytwarzania i przetwórstwa materiałów i nanomateriałów,
  • obsługiwania aparatury i urządzeń laboratoryjnych,
  • określenia przydatności nanomateriałów do ich konkretnego praktycznego zastosowania,
  • interpretowania zjawisk i procesów przyrodniczych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Nanotechnologia:

Absolwent kierunku Nanotechnologia na Politechnice Łódzkiej znajdzie zatrudnienie w:

  • przemyśle chemicznym,
  • przemyśle tworzyw sztucznych,
  • przemysłowych ośrodkach badawczych,
  • medycynie,
  • farmacji,
  • ochronie środowiska.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie kwalifikacyjnym na kierunek Nanotechnologia są matematyka i język obcy. W gronie przedmiotów do wyboru znajdują się fizyka i chemia.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Nanotechnologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Łodzi

Politechnika Łódzka kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Chemicznym PŁ

Komentarze (0)