Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Łódzka

Ochrona środowiska – Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka to jedna z największych uczelni technicznych, oferująca kandydatom bogatą gamę kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Ochrona środowiska, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Najważniejszym założeniem kształcenia jest nabycie umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu ogółu zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz posługiwania się szeroką znajomością zagadnień związanych z monitoringiem i technologiami ochrony środowiska. Studenci uczą się projektować i użytkować instalacje chroniące środowisko, monitorować zagrożenia, stosować wyroby chemiczne, postępować z towarami zużytymi i odpadami, a także promować zrównoważony rozwój.

Jakie przedmioty realizowane są w programie nauczania? Na przykład: chemia ogólna i nieorganiczna, ekologia i ochrona przyrody, monitoring środowiska, hydrologia i ochrona wód, fizyka środowiska. Absolwenci Ochrony środowiska na PŁ znajdą zatrudnienie w laboratoriach, jednostkach badawczych, biurach projektów zajmujących się ochroną środowiska, instytucjach gospodarki komunalnej, służbach ochrony środowiska zakładów przemysłowych.

Jakie ma Politechnika Łódzka opinie? Martyna, studentka Ochrony środowiska mówi:

„Studia na Politechnice Łódzkiej to pierwszy, poważny krok do realizacji marzeń zawodowych. Zdobywam tutaj wiedzę niezbędną do poprowadzenia swojej kariery, a także wiedzę, dzięki której sprostam każdym wymaganiom rynku pracy.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ochronę środowiska na Politechnice Łódzkiej:

Absolwent kierunku Ochrona środowiska na Politechnice Łódzkiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania i użytkowania instalacji chroniących środowisko,
 • zarządzania środowiskowego przedsiębiorstwem,
 • nadzorowania i kierowania obsługą urządzeń ochrony środowiska,
 • bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych,
 • prowadzenia prac laboratoryjnych,
 • prawidłowego postępowania z towarami zużytymi i odpadami.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Ochrona środowiska:

Absolwent kierunku Ochrona środowiska na Politechnice Łódzkiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • laboratoriach,
 • jednostkach badawczych,
 • biurach projektów zajmujących się ochroną środowiska,
 • instytucjach gospodarki komunalnej,
 • służbach ochrony środowiska zakładów przemysłowych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Łódzka

Komentarze (0)