Zdrowie publiczne - Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie

Wszechnica Polska w Warszawie zapewnia kształcenie w obszarach związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, integracji europejskiej i procesami gospodarczymi i społecznymi. W ofercie edukacyjnej, kandydaci odnajdą, między innymi, kierunek Zdrowie publiczne, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Zdrowie publiczne we Wszechnicy Polskiej w Warszawie realizowany jest w Instytucie Filologii i Pedagogiki. Najważniejszym założeniem nauki jest pozyskanie wiedzy, będące połączeniem zagadnień nauk społecznych i nauk medycznych. Studenci poznają podstawowe problemy zdrowia publicznego, systemy opieki zdrowotnej, a także politykę zdrowotną Polski i Unii Europejskiej. Zdrowie publiczne we Wszechnicy Polskiej to także nabycie umiejętności rozpoznawania zagrożeń zdrowia, wiedza na temat promocji zdrowia, jak również nauka zasad rozwijania własnej przedsiębiorczości, w sektorze zdrowia publicznego ze szczególnym uwzględnieniem promocji zdrowego żywienia i dietetyki.

W programie nauczania znajdują się takie zagadnienia jak: biochemia, dietetyka kliniczna, edukacja zdrowotna, zarządzanie jakością w ochronie zdrowia, marketing usług zdrowotnych, organizacja ochrony zdrowia, farmakologia, technologia żywności. A co po studiach? Absolwenci Zdrowia publicznego we Wszechnicy Polskiej znajdą zatrudnienie w instytucjach systemu oświaty, placówkach penitencjarnych, administracji państwowej, samorządzie terytorialnym, zakładach pracy.

Jakie ma Wszechnica Polska opinie? Dagmara, studentka Zdrowia publicznego mówi:

„Wszechnica Polska to uczelnia, w której na każdym kroku można spotkać prawdziwych pasjonatów. Tutaj nauka to przyjemność, a nie nudny obowiązek.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zdrowie publiczne we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej:

Absolwent kierunku Zdrowie publiczne we Wszechnicy Polskiej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • anatomicznych i fizjologicznych podstaw funkcjonowania ludzkiego organizmu,
 • polityki Unii Europejskiej w zakresie zdrowia publicznego,
 • promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
 • zasad świadczenia usług medycznych,
 • ochrony zdrowia w systemie gospodarki rynkowej,
 • ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zdrowie publiczne:

Absolwent kierunku Zdrowie publiczne we Wszechnicy Polskiej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • placówkach i jednostkach administracyjnych opieki zdrowotnej,
 • instytucjach systemu oświaty,
 • placówkach penitencjarnych,
 • administracji państwowej,
 • zakładach pracy.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Zdrowie publiczne - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Warszawie

Wszechnica Polska w Warszawie kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)