Germanistyka

Germanistyka

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunki studiów

Germanistyka - Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie 2021

Studia na kierunku germanistyka na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku germanistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • gramatyka opisowa języka niemieckiego
 • tłumaczenia
 • publicystyka niemiecka
 • niemiecki system medialny
 • trening interkulturowy
 • komunikacja międzykulturowa

 

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie to szkoła wyższa sięgająca historią 1944 roku. W szerokiej ofercie dydaktycznej, złożonej z osiemdziesięciu kierunków, kandydaci znajdą także Germanistykę, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Najważniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy o języku, literaturze i kulturze z obszaru języka niemieckiego. Studenci rozwijają kompetencje językowe do poziomu biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, a także rozwijają znajomość niemieckiego języka specjalistycznego między innymi z takich dziedzin jak ekonomia, prawo, czy medycyna. Germanistyka na UMCS to kierunek o profilu praktycznym, przygotowany w ścisłej współpracy z lubelskimi pracodawcami.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: gramatyka opisowa języka niemieckiego, tłumaczenia, publicystyka niemiecka, niemiecki system medialny, trening interkulturowy, komunikacja międzykulturowa. A co po studiach? Absolwenci Germanistyki na UMCS znajdą zatrudnienie jako nauczyciel, tłumacz, dziennikarz, specjalista do spraw krajów niemieckojęzycznych, pracownik szeroko pojętego sektora kultury i mediów, czy administracji publicznej.

Jakie ma Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie opinie? Patrycja, studentka Germanistyki mówi:

„Studia na UMCS to nie tylko nauka. To także przygotowania do pracy w konkretnym zawodzie. Każdy absolwent kierunku otrzymuje szansę podjęcia pracy w firmie, będącej partnerem uczelni. Studia na UMCS to świetny start w życie zawodowe.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Germanistykę na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie:

Absolwent kierunku Germanistyka na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wykorzystywania języka w zakresie różnych rodzajów komunikacji językowej,
 • języka, literatury oraz kultury państw niemieckiego obszaru językowego,
 • zasad prowadzenia korespondencji w formie tradycyjnej i elektronicznej,
 • współczesnych zjawisk kulturowych,
 • analizy i interpretacji zjawisk językowych,
 • przekładu i oceny jakości tłumaczenia,
 • pozyskiwania i przetwarzania informacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Germanistyka:

Absolwent kierunku Germanistyka na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • placówkach edukacyjnych i szkołach,
 • przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych,
 • instytucjach administracji publicznej, zajmujących się współpracą z krajami niemieckojęzycznymi,
 • organizacjach pozarządowych,
 • mediach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku germanistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język obcy, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawę kwalifikacji stanowi ocena z egzaminu dyplomowego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Germanistyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia filologiczne w Lublinie

UMCS kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Humanistycznym UMCS

Komentarze (0)