Germanistyka studia - kierunek studiów

Wiele dzieł literatury, naukowych, historycznych powstało dzięki autorom z Niemiec i aby przeczytać je bez pośrednictwa tłumaczy, najlepszym sposobem jest nauczenie się języka niemieckiego. Język niemiecki to obecnie furtka do kariery w różnych firmach z zakresu różnych branż. W zależności od specjalności wybranej na kierunku Germanistyka będziesz w stanie opanować jej dany aspekt i stać się prawdziwym ekspertem w danym zakresie. Jeśli więc wiążesz swoją przyszłość z językiem i kulturą Niemiec – studia na kierunku Germanistyka stoją przed Tobą otworem!

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Germanistyka? Jako student germanistyki będziesz uczył się nie tylko fonetyki, gramatyki praktycznej, opisowej, historycznej oraz kontrastywnej, czytania, pisania oraz rozumienia tekstów w języku niemieckim, ale i języka specjalistycznego – języka biznesu oraz gry słów. Warto podkreślić, że studia odbywają się w całości w języku niemieckim. Będziesz wyposażony również w podstawową wiedzę literaturoznawczą kraju, jej historię, nurty oraz kulturę regionu. Poznasz również historię Niemiec i ich tradycję. Polska stwarza niezwykłe możliwości pracy dla osób, które ukończyły germanistykę. Dużo firm niemieckich ma swoje filie w Polsce, język ten nauczany jest w szkołach o wszystkich poziomach: od szkół podstawowych po uczelnie wyższe. Z racji polskiej polityki zagranicznej jest wysokie zapotrzebowanie na tłumaczy z języka niemieckiego na język polski. Jak widzisz, opcji do wyboru jest naprawdę dużo, a to nie wszystkie, ponieważ kierunek oferuje wiele specjalizacji jak np. językoznawstwo komputerowe, niemiecki prawniczo-ekonomiczny i finansowy, w naukach technicznych, redakcja multimediów lingwistycznych lub stosunki europejskie.


Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Germanistykę


Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • kultury, literatury oraz ogólnej wiedzy z zakresu Niemiec oraz obszarów niemieckojezycznych,
  • języka niemieckiego w stopniu biegłości językowej na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy w mowie i piśmie w zakresie języka niemieckiego gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu wybranej specjalności
  • lingwistyki,
  • współczesnych realiów obszaru niemieckojezycznego,
  • języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Germanistyka


Absolwent kierunku Germanistyka znajdzie zatrudnienie w/jako:

  • nauczyciel na wszystkich etapach edukacyjnych,
  • pracownik w wydawnictwach,
  • pracownik w redakcjach czasopism,,
  • pracownik w instytucjach kulturalnych,
  • pracownik w regionalnych ośrodkach badawczych oraz w sektorze usług wymagającym zaawansowanej znajomości języka niemieckiego i kultury krajów niemieckojęzycznych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunek Germanistyka, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, matematyka, język niemiecki

 

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku GERMANISTYKA

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Germanistyka

GERMANISTYKA - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Kierunek germanistyka prowadzony jest przez:

Wydział Neofilologii UW

Popularne artykuły dla kierunku GERMANISTYKA w dziale uczelnia

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Komentarze (0)