Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

30.01.2022

Gospodarka przestrzenna - Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie 2022

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej - Curie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna w UMCS
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku gospodarka przestrzenna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • funkcjonowanie przestrzeni przyrodniczej
 • przestrzenny wymiar gospodarki
 • grafika projektowa
 • społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
 • ochrona zabytków i wartości kulturowych
 • ekonomia przestrzenna

 

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie największa uczelnia publiczna po wschodniej stronie Wisły. W ofercie osiemdziesięciu kierunków kształcenia, kandydaci znajdą także Gospodarkę przestrzenną, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno- gospodarczego, a także aspektów ekonomicznych i przyrodniczych. Studenci rozwijają warsztat planistyczny, a także poznają metody gromadzenia, analizy oraz interpretacji danych przestrzennych z wykorzystaniem programów statystycznych i systemów informacji przestrzennej.

W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak: funkcjonowanie przestrzeni przyrodniczej, przestrzenny wymiar gospodarki, grafika projektowa, społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej, ochrona zabytków i wartości kulturowych, ekonomia przestrzenna, zaawansowane techniki informatyczne w rozwoju regionalnym. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Gospodarki przestrzennej na UMCS będą mogli wykorzystać w jednostkach administracji samorządowej, jednostkach administracji rządowej, biurach projektowych, instytucjach publicznych związanych z gospodarką przestrzenną, organizacjach działających na rzecz wspomagania rozwoju, pracowniach planistycznych.

 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie opinie? Sylwia, studentka Gospodarki przestrzennej mówi:

„W studiach na UMCS najbardziej podoba mi się to, że studenci otrzymują możliwość uczestniczenia w różnych przedsięwzięciach badawczych, a także współpracy z jednostkami administracji publicznej. Dzięki temu, jeszcze w trakcie nauki możemy sprawdzić swoją wiedzę na płaszczyźnie praktycznej.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA - ważne informacje

Gospodarka przestrzenna studia Lublin

Gospodarka przestrzenna studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Gospodarkę przestrzenną:

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego,
 • stosowania narzędzi statystycznych do celów badawczych,
 • interpretacji zjawisk ekonomicznych,
 • posługiwania się informatycznymi programami graficznymi,
 • analizowania procesów społecznych w kontekście porównawczym,
 • metod gromadzenia, analizy oraz interpretacji danych przestrzennych,
 • prognozowania i modelowania procesów przestrzennych,
 • przygotowywania ekspertyz i opinii,
 • znajomości europejskich systemów i narzędzi planowania i wspomagania rozwoju regionalnego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Gospodarka przestrzenna:

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach administracji samorządowej,
 • jednostkach administracji rządowej,
 • instytucjach publicznych związanych z gospodarką przestrzenną,
 • organizacjach działających na rzecz wspomagania rozwoju,
 • pracowniach planistycznych i projektowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Dla absolwentów studiów inżynierskich pierwszego lub drugiego stopnia kierunków: gospodarka przestrzenna, geodezja i kartografia, budownictwo oraz z zakresu architektury i urbanistyki postępowanie kwalifikacyjne będzie prowadzone na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komentarze (0)