Inżynieria biochemiczna

Inżynieria biochemiczna

Inżynieria biochemiczna

Inżynieria biochemiczna – Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka to jedna z największych uczelni technicznych, proponująca szeroką ofertę dydaktyczną. W gronie kierunków kształcenia znajdują się Inżynieria biochemiczna, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu biologii, chemii i inżynierii, która prowadzić będzie do realizowania procesów wytwarzania różnych ważnych produktów metodami biotechnologicznymi. Studenci poznają zasady prowadzenia procesów z udziałem komórek żywych organizmów oraz procesów oczyszczania wytwarzanych przez nie produktów, szczególnie w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym, spożywczym i w biorafineriach.

Studia na kierunku Inżynieria biochemiczna na Politechnice Łódzkiej nie dzielą się na specjalności, a lista przedmiotów zawiera następujące zagadnienia: mikrobiologia, biologia molekularna, biochemia, genetyka i inżynieria metaboliczna, inżynieria bioproduktów, technologie wytwarzania środków spożywczych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Inżynierii biochemicznej mogą wykorzystać w przemyśle spożywczym, ochronie środowiska, przetwórstwie biomasy.

Każdy kandydat na studia chce dowiedzieć się jak najwięcej o uczelni, w której chciałby zdobywać wykształcenie. Jakie ma Politechnika Łódzka opinie? Ewelina, studentka Inżynierii biochemicznej mówi:

„Inżynieria biochemiczna to jedna z najbardziej innowacyjnych i rozwojowych dziedzin, dlatego warto podejść do niej poważnie. Studia na Politechnice Łódzkiej mają zapewnić mi solidne wykształcenie, a co za tym idzie, mocny start w przyszłość zawodową.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię biochemiczną na Politechnice Łódzkiej:

Absolwent Inżynierii biochemicznej na Politechnice Łódzkiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • biologii molekularnej,
  • technologii wytwarzania środków spożywczych,
  • inżynierii metabolicznej,
  • prowadzenia procesów z udziałem komórek żywych organizmów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria biochemiczna:

Absolwent kierunku Inżynieria biochemiczna na Politechnice Łódzkiej może znaleźć zatrudnienie w:

  • przemyśle spożywczym,
  • przemyśle kosmetycznym,
  • przemyśle farmaceutycznym,
  • biorafineriach,
  • przetwórstwie biomasy,
  • ochronie środowiska.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Łódzka

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Inżynieria biochemiczna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Łodzi

Politechnika Łódzka kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ

Komentarze (0)