Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi

30.01.2022

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi - Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie 2022

Studia na kierunku archiwistyka i nowoczesna zarządzanie zapisami informacyjnymi na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi w UMCS
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • eksploracja danych
 • systemy kancelaryjne
 • technologia informacyjna
 • digitalizacja dokumentacji
 • zarządzanie dokumentami
 • problemy archiwistyki współczesnej

 

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie to największa uczelnia publiczna po wschodniej stronie Wisły. W gronie proponowanych kierunków kształcenia, kandydaci znajdą także Archiwistykę i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest nabycie umiejętności niezbędnych do pracy z dokumentacją powstającą i przechowywaną we współczesnych organizacjach, a co za tym idzie, do pracy na stanowisku archiwisty, czy koordynatora czynności kancelaryjnych.

Jakie przedmioty realizowane są w programie nauczania? Na przykład: eksploracja danych, systemy kancelaryjne, technologia informacyjna, digitalizacja dokumentacji, zarządzanie dokumentami, problemy archiwistyki współczesnej. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Archiwistyki i nowoczesnego zarządzania zapisami informacyjnymi na UMCS znajdą zatrudnienie w archiwach państwowych, urzędach administracji państwowej i samorządowej, firmach zajmujących się porządkowaniem i przechowywaniem dokumentacji, instytucjach naukowych, instytucjach edukacyjnych, kancelariach, sekretariatach i biurach.

 

Opinie

Rekrutacja na studia to okres, w którym kandydaci zadają wiele pytań i porównują oferty edukacyjne. Jakie ma Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie opinie? Basia, studentka Archiwistyki i nowoczesnego zarządzania zapisami informacyjnymi mówi:

„Studiuję na UMCS z dwóch powodów. Po pierwsze, to świetnia uczelnia, jedna z najlepszych w Polsce. Po drugie, uwielbiam Lublin; to wspaniałe miasto.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

ARCHIWISTYKA I NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZAPISAMI INFORMACYJNYMI - ważne informacje

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi studia Lublin

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Archiwistykę i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi:

Absolwent kierunku Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zarządzania dokumentami,
 • eksploracji danych,
 • zasad przetwarzania danych osobowych,
 • projektowania, tworzenia, obsługiwania systemów Records Management,
 • informacji niejawnych i prawnie chronionych,
 • stosowania najnowszych programów i systemów informatycznych.

 

Gdzie będziesz mógł pracować po Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi:

Absolwent kierunku Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może znaleźć zatrudnienie:

 • w archiwach państwowych i wyodrębnionych,
 • w urzędach administracji państwowej i samorządowej,
 • w wszelkiego rodzaju archiwach, np. banków, sądów, instytucji publicznych,
 • w firmach zajmujących się porządkowaniem i przechowywaniem dokumentacji,
 • w instytucjach naukowych,
 • w kancelariach, sekretariatach i biurach,
 • jako specjalisty ds. ochrony danych osobowych,
 • jako operator systemów komputerowych i baz danych,
 • jako archiwista,
 • jako specjalista ds. zarządzania dokumentacją i informacją.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

filozofia, geografia, historia, informatyka, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komentarze (0)