Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

01.10.2021

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie 2021

Studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w UMCS
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • komunikacja wizualna
 • gatunki dziennikarskie
 • prawo mediów
 • historia dziennikarstwa
 • dziennikarstwo internetowe
 • publicystyka polityczna
 • ekonomika mediów
 • zarządzanie mediami

 

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie kształci studentów na jedenastu wydziałach i osiemdziesięciu kierunkach. W gronie proponowanych kierunków kandydaci odnajdą Dziennikarstwo i komunikację społeczną, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy na temat funkcjonowania mediów, zarządzania mediami, uwarunkowań międzynarodowych, kulturowych, technologicznych komunikowania społecznego. Studenci poznają gatunki dziennikarskie, zasady etyki i rzetelności dziennikarskiej, specyfikę mediów drukowanych i elektronicznych. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na UMCS to kierunek skierowany do osób interesujących się mediami, nowoczesną komunikacją, polityką, kulturą i sferą public relations.

W programie nauczania widnieją następujące przedmioty: komunikacja wizualna, gatunki dziennikarskie, prawo mediów, historia dziennikarstwa, dziennikarstwo internetowe, publicystyka polityczna, ekonomika mediów, zarządzanie mediami, analiza dyskursu medialnego. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Dziennikarstwa i komunikacji społecznej na UMCS mogą wykorzystać w redakcjach mediów tradycyjnych i internetowych, agencjach public relations, biurach poselskich, biurach rzecznika prasowego, reklamie, promocji, instytucjach publicznych.

 

Opinie

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie opinie? Wojtek, student Dziennikarstwa i komunikacji społecznej mówi:

„Studia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na UMCS to możliwość uczenia się od najlepszych. Zajęcia prowadzą doświadczeni dziennikarze, którzy mogliby niemal w nieskończoność opowiadać o swoich przygodach związanych z tym zawodem. To studia dla aktywnych i ambitnych. Studia dla tych, którzy chcą się uczyć i rozwijać, aby potem profesjonalnie i rzetelnie wykonywać ten ciekawy zawód.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA - ważne informacje

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia Lublin

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Dziennikarstwo i komunikację społeczną:

Absolwent kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • interpretacji podstawowych pojęć i kategorii socjologicznych,
 • analizy historii Polski na tle europejskich i światowych zjawisk historycznych,
 • identyfikacji modeli komunikowania,
 • funkcjonowania różnych instytucji politycznych,
 • mechanizmów rządzących rynkiem mediów periodycznych,
 • języka komunikacji społecznej,
 • zasad etyki i rzetelności dziennikarskiej,
 • prawa autorskiego,
 • pozyskiwania i opracowywania informacji pod kątem wybranej formy wypowiedzi dziennikarskiej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna:

Absolwent kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • redakcjach mediów tradycyjnych i internetowych,
 • agencjach public relations,
 • agencjach reklamowych,
 • biurach poselskich,
 • biurach rzecznika prasowego,
 • działach promocji,
 • instytucjach publicznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komentarze (0)