Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

26.09.2021

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie 2021

Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych w UMCS
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • anatomia plastyczna
 • historia i teoria sztuki
 • podstawy percepcji wizualnej
 • struktury wizualne
 • zasady perspektywy
 • grafika warsztatowa
 • technologia malarstwa
 • animacja kultury

 

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie to największa uczelnia publiczna po wschodniej stronie Wisły. W bogatej ofercie edukacyjnej, pod literą „E” kandydaci odnajdą Edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy i nabycie umiejętności w zakresie tradycyjnych sztuk pięknych oraz nowych mediów, które obejmują większość dyscyplin sztuk plastycznych. Studenci poruszają się po obszarach malarstwa, rysunku, grafiki, fotografii, a także multimediów i intermediów. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na UMCS to także przygotowanie do prowadzenia zajęć plastycznych i artystycznych.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: anatomia plastyczna, historia i teoria sztuki, podstawy percepcji wizualnej, struktury wizualne, zasady perspektywy, grafika warsztatowa, technologia malarstwa, animacja kultury. A co po studiach? Absolwenci Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych na UMCS znajdą zatrudnienie jako animatorzy działań twórczych, kuratorzy i promotorzy sztuk plastycznych, nauczyciele w zakresie edukacji plastycznej, projektanci graficzni, arteterapeuci.

 

Opinie

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie opinie? Magda, studentka Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych mówi:

„Studia na tym kierunku to coś wyjątkowego, ponieważ rozwijamy swoje pasje i zdolności, a także uczymy się zarażać nią innych, tych, którzy tego potrzebują i którym działania artystyczne mogą pomóc. To niesamowita sprawa.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH - ważne informacje

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych:

Absolwent kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizy struktury i jakości formalnej dzieła sztuki,
 • wykorzystywania współczesnych metod przekazu audiowizualnego,
 • mechanizmów percepcji przekazów wizualnych i audiowizualnych w działaniach artystyczno- edukacyjnych,
 • rzeźby, form przestrzennych i ceramiki,
 • upowszechniania, animacji i promocji kultury wizualnej,
 • zasad funkcjonowania rynku sztuki,
 • prowadzenia zajęć plastycznych i artystycznych,
 • sztuki w przestrzeni publicznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych:

Absolwent kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może znaleźć zatrudnienie:

 • w szkołach podstawowych,
 • w galeriach,
 • w muzeach,
 • w instytucjach promocyjnych i marketingowych,
 • w pracowniach projektowych,
 • w agencjach reklamowych,
 • jako animator kultury,
 • jako kurator i promotor sztuk plastycznych,
 • jako projektant.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest egzamin praktyczny z: • rysunku - studium postaci (rysunek wykonany ołówkiem, węglem lub kredką), • malarstwa (martwa natura wykonana w dowolnej technice malarskiej na papierze lub płótnie) lub rzeźby (studium postaci wykonane w glinie).

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny dokumentacji artystycznej (portfolio) złożonej przez kandydata w formie elektronicznej, zawierającej dokumentację dyplomu artystycznego ze studiów I stopnia oraz inne prace artystyczne.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komentarze (0)