Europeistyka

Europeistyka

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunki studiów

Europeistyka - Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie 2021

Studia na kierunku europeistyka na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku europeistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • pozyskiwanie funduszy unijnych i projektowych
 • opracowanie strategii i ewaluacja projektów
 • działanie w organizacjach i instytucjach
 • edukacja medialna
 • przemiany społeczne w Europie
 • polityka finansowa UE

 

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie to największa uczelnia publiczna po wschodniej stronie Wisły. W ofercie osiemdziesięciu kierunków kształcenia, kandydaci znajdą także Europeistykę, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest przekazanie szerokiej wiedzy, będącej połączeniem zagadnień z nauk społecznych, humanistycznych, ekonomicznych oraz prawnych, którą poprowadzić mają do zrozumienia, między innymi, istnienia Unii Europejskiej. Studenci uczą się analizować procesy społeczne i polityczne zachodzące w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, a także poznają podstawy funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Europeistyka na UMCS to wiedza na temat dziedzictwa kulturowego i historii Europy, jak i współczesnych procesów cywilizacyjnych.

W programie nauczania znajdują się, między innymi, takie przedmioty jak: pozyskiwanie funduszy unijnych i projektowych, opracowanie strategii i ewaluacja projektów, działanie w organizacjach i instytucjach, edukacja medialna, przemiany społeczne w Europie, polityka finansowa UE, kultura i sztuka Europy, integracja gospodarcza w Europie. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Europeistyki na UMCS będą mogli wykorzystać w organizacjach kulturalnych i społecznych, urzędach i instytucjach, mediach, agencjach reklamy, wydawnictwach, fundacjach i stowarzyszeniach.

Wybór uczelni, na której będziemy zdobywać cenne wykształcenie, nierzadko spędza sen z powiek. Okres rekrutacji to czas zadawania pytań i porównań ofert dydaktycznych. Jakie ma Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie opinie? Agata, studentka Europeistyki mówi:

„Studia na Europeistyce na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie to dla mnie strzał w dziesiątkę. Oprócz wiedzy, którą zdobywam, nabywam także kompetencji, bez których prawdopodobnie nie odnalazłabym się zarówno na wymagającym rynku pracy, jak i w wybranym zawodzie. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Europeistykę na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie:

Absolwent kierunku Europeistyka na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizowania procesów społecznych,
 • rozumienia zróżnicowania kulturowego Europy i wspólnych cywilizacyjnych fundamentów,
 • analizowania zjawisk politycznych,
 • pozyskiwania funduszy zewnętrznych,
 • interpretacji prawa europejskiego,
 • przyczyn i skutków integracji regionalnej,
 • sztuki negocjacji i komunikacji społecznej,
 • charakterystyki instytucji europejskich,
 • procesów kształtowania tożsamości narodowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Europeistyka:

Absolwent kierunku Europeistyka na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • organizacjach kulturalnych i społecznych,
 • urzędach i instytucjach,
 • agencjach reklamy,
 • mediach,
 • wydawnictwach,
 • fundacjach i stowarzyszeniach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia humanistyczne wybrać

Studia na kierunku Europeistyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia humanistyczne w Lublinie

UMCS kierunki

Jakie są kierunki humanistyczne w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS

Komentarze (0)