Europeistyka

Europeistyka

Europeistyka

01.10.2021

Europeistyka - Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie 2021

Studia na kierunku europeistyka na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku europeistyka w UMCS
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku europeistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • pozyskiwanie funduszy unijnych i projektowych
 • opracowanie strategii i ewaluacja projektów
 • działanie w organizacjach i instytucjach
 • edukacja medialna
 • przemiany społeczne w Europie
 • polityka finansowa UE

 

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie to największa uczelnia publiczna po wschodniej stronie Wisły. W ofercie osiemdziesięciu kierunków kształcenia, kandydaci znajdą także Europeistykę, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest przekazanie szerokiej wiedzy, będącej połączeniem zagadnień z nauk społecznych, humanistycznych, ekonomicznych oraz prawnych, którą poprowadzić mają do zrozumienia, między innymi, istnienia Unii Europejskiej. Studenci uczą się analizować procesy społeczne i polityczne zachodzące w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, a także poznają podstawy funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Europeistyka na UMCS to wiedza na temat dziedzictwa kulturowego i historii Europy, jak i współczesnych procesów cywilizacyjnych.

W programie nauczania znajdują się, między innymi, takie przedmioty jak: pozyskiwanie funduszy unijnych i projektowych, opracowanie strategii i ewaluacja projektów, działanie w organizacjach i instytucjach, edukacja medialna, przemiany społeczne w Europie, polityka finansowa UE, kultura i sztuka Europy, integracja gospodarcza w Europie. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Europeistyki na UMCS będą mogli wykorzystać w organizacjach kulturalnych i społecznych, urzędach i instytucjach, mediach, agencjach reklamy, wydawnictwach, fundacjach i stowarzyszeniach.

 

Opinie

Wybór uczelni, na której będziemy zdobywać cenne wykształcenie, nierzadko spędza sen z powiek. Okres rekrutacji to czas zadawania pytań i porównań ofert dydaktycznych. Jakie ma Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie opinie? Agata, studentka Europeistyki mówi:

„Studia na Europeistyce na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie to dla mnie strzał w dziesiątkę. Oprócz wiedzy, którą zdobywam, nabywam także kompetencji, bez których prawdopodobnie nie odnalazłabym się zarówno na wymagającym rynku pracy, jak i w wybranym zawodzie. „

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

EUROPEISTYKA - ważne informacje

Europeistyka studia Lublin

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Europeistykę na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie:

Absolwent kierunku Europeistyka na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizowania procesów społecznych,
 • rozumienia zróżnicowania kulturowego Europy i wspólnych cywilizacyjnych fundamentów,
 • analizowania zjawisk politycznych,
 • pozyskiwania funduszy zewnętrznych,
 • interpretacji prawa europejskiego,
 • przyczyn i skutków integracji regionalnej,
 • sztuki negocjacji i komunikacji społecznej,
 • charakterystyki instytucji europejskich,
 • procesów kształtowania tożsamości narodowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Europeistyka:

Absolwent kierunku Europeistyka na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • organizacjach kulturalnych i społecznych,
 • urzędach i instytucjach,
 • agencjach reklamy,
 • mediach,
 • wydawnictwach,
 • fundacjach i stowarzyszeniach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku europeistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, filozofia, geografia, historia, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komentarze (0)