Filologia polska

Filologia polska

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunki studiów

Filologia polska - Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie 2021

Studia na kierunku filologia polska na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filologia polska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia literatury polskiej do 1918 roku
 • wiedza o współczesnym języku polskim
 • gramatyka historyczna języka polskiego
 • dialektologia
 • epoki literackie i formacje kulturowe

 

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie to znaczący punkt na edukacyjnej mapie kraju. W bogatej ofercie edukacyjnej, pod literą „F” kandydaci odnajdą Filologię polską, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Podstawowym założeniem nauki jest pozyskanie wiedzy o miejscu i znaczeniu literaturoznawstwa i językoznawstwa w obrębie nauk humanistycznych oraz ich powiązaniu z innymi dziedzinami nauki. Studenci uczą się analizować zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności. Filologia polska na UMCS to także zrozumienie roli języka jako narzędzia poznania i interpretacji świata, a także świadomość złożoności języka, w tym terytorialnego, stylowego, środowiskowego, gatunkowego, oraz zróżnicowania współczesnego języka polskiego.

Jakie przedmioty realizowane są w programie nauczania? Na przykład: historia literatury polskiej do 1918 roku, wiedza o współczesnym języku polskim, gramatyka historyczna języka polskiego, dialektologia, epoki literackie i formacje kulturowe, literatura współczesna po 1989 roku, metodologia badań literackich. A co po studiach? Absolwenci Filologii polskiej na UMCS znajdą zatrudnienie w mediach lokalnych i ogólnopolskich, wydawnictwach, placówkach kulturalnych, biurach redakcyjno-korektorskich, teatrach, agencjach reklamowych, agencjach public relations, placówkach oświatowych.

Wybór odpowiedniej uczelni i kierunku studiów to ważna decyzja, dlatego kandydaci zadają wiele pytań, które mają tę decyzję ułatwić. Jakie ma Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie opinie? Agnieszka, studentka Filologii polskiej mówi:

„UMCS to uczelnia idealna do studiowania Filologii polskiej. Ciekawe zajęcia, wspaniałe grono wykładowców, liczne koła naukowe sprawiają, że nauka jest przyjemnym doświadczeniem i stanowi bardzo mocny fundament pod przyszłą karierę zawodową.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filologię polską na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie:

Absolwent kierunku Filologia polska na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozpoznawania znaczeń i funkcji odwołań do kultury antycznej w kulturze polskiej,
 • interpretowania zjawisk kultury europejskiej w ujęciu historycznym i współczesnym,
 • gromadzenia informacji bibliograficznych,
 • historii literatury polskiej,
 • gramatyki opisowej języka polskiego,
 • specyfiki kulturowej i językowej „małej ojczyzny”,
 • analizy historycznojęzykowej tekstów staropolskich,
 • ochrony własności intelektualnej, przemysłowej i prawa autorskiego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filologia polska:

Absolwent kierunku Filologia polska na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • mediach lokalnych i ogólnopolskich,
 • wydawnictwach,
 • placówkach kulturalnych,
 • instytucjach samorządowych,
 • agencjach public relations,
 • agencjach reklamowych,
 • biurach redakcyjno-korektorskich,
 • teatrach,
 • szkolnictwie.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Rekrutacja odbywa się na podstawie sumy ocen: średniej ze studiów wyższych oraz oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych w zakresie: filologii polskiej lub innego kierunku związanego z wybraną specjalnością.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Filologia polska - wszystko co musisz wiedzieć

Studia filologiczne w Lublinie

UMCS kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Humanistycznym UMCS

Komentarze (0)