Iberystyka

Iberystyka

Iberystyka

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Iberystyka – Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie kształci studentów na jedenastu wydziałach i osiemdziesięciu kierunkach. W gronie proponowanych kierunków kandydaci odnajdą Iberystykę, prowadzoną na studiach pierwszego stopnia.

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat języków hiszpańskiego i portugalskiego, a także wiedzy o krajach hiszpańskiego i portugalskiego obszaru językowego.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: tłumaczenie tekstów użytkowych, warianty językowe Hispanoameryki, język w organizacji turystyki, regiony turystyczne i język turystyki, cywilizacja Portugalii i krajów portugalskojęzycznych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Iberystyki na UMCS będą mogli wykorzystać w biurach tłumaczeń, urzędach, przedsiębiorstwach, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie opinie? Marcelina, studentka Iberystyki mówi:

„Iberystyka na UMCS to kierunek, po prostu, oczywisty dla każdego, kto jest zakochany w Hiszpanii, lub Portugalii. Tak, jak ja.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Iberystykę na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie:

Absolwent kierunku Iberystyka na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • historii, języka, literatury i kultury hiszpańskiej i portugalskiej,
  • metod badawczych w zakresie teorii języka, przekładu i literaturoznawstwa,
  • cywilizacji i kultury Hiszpanii i Portugalii oraz krajów hiszpańsko- i portugalskojęzycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Iberystyka:

Absolwent kierunku Iberystyka na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

  • biurach tłumaczeń,
  • urzędach,
  • przedsiębiorstwach,
  • wydawnictwach,
  • środkach masowego przekazu,
  • turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury hiszpańskie i portugalskiej.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komentarze (0)