Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

28.09.2021

Kulturoznawstwo - Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie 2021

Studia na kierunku kulturoznawstwo na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku kulturoznawstwo w UMCS
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku kulturoznawstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia kultury
 • antropologia kultury
 • wiedza o muzyce
 • kultura mniejszości narodowych
 • komunikacja kulturowa
 • współczesne życie kulturalne
 • historia sztuki
 • kultura audiowizualna
 • wiedza o literaturze

 

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie oferuje kandydatom na studia szeroki zakres dyscyplin. Wśród nich znajduje się Kulturoznawstwo, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Najistotniejszym celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy dotyczącej zagadnień społecznych tworzących podbudowę dla teoretycznej refleksji o kulturze. Studenci uczą się analizować zjawiska kultury we wszystkich jej obszarach w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, a także poznają zasady ekonomiczne i prawne organizacji i zarządzania współczesnymi instytucjami kultury. Kulturoznawstwo na UMCS to zarówno historia kultury, jak i wiedza o kulturze współczesnej.

W programie studiów znajdują się, między innymi, przedmioty takie jak: historia kultury, antropologia kultury, wiedza o muzyce, kultura mniejszości narodowych, komunikacja kulturowa, współczesne życie kulturalne, historia sztuki, kultura audiowizualna, wiedza o literaturze. A co po studiach? Absolwenci Kulturoznawstwa na UMCS znajdą zatrudnienie jako krytycy, animatorzy działań artystycznych, pracownicy muzeów, instruktorzy w placówkach kulturalno- oświatowych, nauczyciele, przewodnicy turystyczni, specjaliści w zakresie organizowania i oddziaływania kultury medialnej.

 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie opinie? Marta, studentka Kulturoznawstwa mówi:

„Studiowanie Kulturoznawstwa na UMCS to ciekawa przygoda i możliwość pogłębiania wiedzy na różne sposoby, między innymi, przez uczestnictwo w kołach naukowych, których na uczelni jest bardzo wiele. „

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

KULTUROZNAWSTWO - ważne informacje

Kulturoznawstwo studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie:

Absolwent kierunku Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • interpretacji dzieł sztuki i literatury,
 • analizowania występujących w otoczeniu zjawisk kultury audiowizualnej,
 • form instytucji kulturalnych i zasad zarządzania nimi,
 • historii i koncepcji antropologii kultury,
 • metod badań kultury.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Kulturoznawstwo:

Absolwent kierunku Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może znaleźć zatrudnienie jako:

 • krytyk, menedżer oraz animator działań artystycznych,
 • merytoryczny pracownik muzeum,
 • specjalista w zakresie organizowania i oddziaływania kultury medialnej,
 • instruktor w placówce kulturalno-oświatowej,
 • nauczyciel,
 • przewodnik turystyczny,
 • animator działań kulturalno-społecznych,
 • badacz współczesnych i tradycyjnych zjawisk kultury.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kulturoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komentarze (0)