Bioinformatyka

Bioinformatyka

Bioinformatyka

02.02.2022

Bioinformatyka - Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „Horyzont” 2022

Studia na kierunku bioinformatyka na Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku bioinformatyka w WWSIS
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „Horyzont” to uczelnia realizująca kształcenie z uwzględnieniem najnowszych potrzeb rynku pracy w kraju, ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska. W ofercie edukacyjnej kandydaci odnajdą kierunek Bioinformatyka prowadzony na studiach pierwszego stopnia. Do wyboru są także studia po angielsku na kierunku Bioinformatics.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy niezbędnej do analizy zagadnień obejmujących obszar nauk przyrodniczych. Studenci uczą się interpretowania tekstów naukowych, analizy eksperymentów i zasad wnioskowania, a także pracy w środowiskach różnych systemów operacyjnych, tworzenia programów komputerowych, pracy z dużymi zbiorami danych, czy też projektowania baz danych biologicznych.

A co po studiach? Absolwenci Bioinformatyki w WWSIS znajdą zatrudnienie w przemyśle biotechnologicznym i bioinformatycznym, laboratoriach i instytutach badawczych, przedsiębiorstwach i jednostkach administracji, firmach zajmujących się narzędziami i systemami informatycznymi.

 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „Horyzont” opinie? Piotrek, student Bioinformatyki mówi:

„Studia w „Horyzoncie” to czas, w którym nie ma miejsca na nudę i bezczynność. Tutaj dużo się dzieje. Polecam tę uczelnię wszystkim zapaleńcom nauki.”

 

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

BIOINFORMATYKA - ważne informacje

Bioinformatyka studia Wrocław

Bioinformatyka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bioinformtykę:

Absolwent kierunku Bioinformatyka we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej „Horyzont” posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

  • mechanizmów w ewolucji roślin i zwierząt,
  • analizy zjawisk fizycznych oraz opisu procesów i zjawisk biofizycznych,
  • zarządzania i automatyzacji działania programów w różnych systemach operacyjnych,
  • wykorzystywania pakietów statystycznych do analizy danych biologicznych,
  • opisu procesów biologicznych przy użyciu narzędzi bioinformatycznych,
  • prezentowania wyników badań.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bioinformatyka:

Absolwent kierunku Bioinformatyka we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej „Horyzont” może znaleźć zatrudnienie w:

  • przemyśle biotechnologicznym i bioinformatycznym,
  • laboratoriach i instytutach badawczych,
  • przedsiębiorstwach i jednostkach administracji,
  • firmach zajmujących się narzędziami i systemami informatycznymi.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej

Komentarze (0)