Matematyka w finansach

Matematyka w finansach

Matematyka w finansach

28.09.2021

Matematyka w finansach - Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie 2021

Studia na kierunku matematyka w finansach na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku matematyka w finansach w UMCS
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku matematyka w finansach znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • analiza finansowa
 • finanse przedsiębiorstw
 • finanse publiczne
 • makroekonomia
 • matematyka finansowa
 • metody optymalizacji
 • ocena projektów rozwojowych

 

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie kształci studentów od 1944 roku. Na szeroki wachlarz edukacyjny składa się osiemdziesiąt kierunków, wśród których można znaleźć Matematykę w finansach, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest nabycie wiedzy oraz umiejętności, stanowiących podstawę do rozwiązywania problemów matematycznych występujących w ekonomicznych i finansowych zastosowaniach matematyki. Studenci poznają narzędzia wykorzystywane we współczesnej matematyce ze szczególnym podkreśleniem jej cywilizacyjnego znaczenia, a także uczą się wykorzystywać „królową nauk” w instytucjach ekonomicznych, ubezpieczeniowych i finansowych.

W programie nauczania znajdziemy takie przedmioty jak: analiza finansowa, finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne, makroekonomia, matematyka finansowa, metody optymalizacji, ocena projektów rozwojowych, pakiety statystyczne, rachunkowość finansowa, rynki kapitałowe, regresja wielokrotna. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Matematyki finansowej na UMCS będą mogli wykorzystać w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych, firmach doradztwa finansowego i gospodarczego, instytucjach administracji publicznej.

 

Opinie

Rekrutacja na studia to okres, w którym kandydaci zadają wiele pytań i porównują oferty edukacyjne. Jakie ma Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie opinie? Miłosz, student Matematyki w finansach mówi:

„Studiowanie takiego kierunku jak Matematyka w finansach to najprostsza droga do konkretnego zawodu, na dodatek ciekawego i dobrze płatnego. „

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

MATEMATYKA W FINANSACH - ważne informacje

Matematyka w finansach studia Lublin

Matematyka w finansach studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Matematykę w finansach:

Absolwent kierunku Matematyka w finansach na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • formułowania problemów praktycznych w sposób matematyczny w postaci symbolicznej,
 • wykonywania złożonych obliczeń oraz wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych,
 • korzystania z modeli matematycznych,
 • posługiwania się narzędziami informatycznymi, matematycznymi i statystycznymi przy rozwiązywaniu zadań teoretycznych i aplikacyjnych,
 • prognozowania zjawisk gospodarczych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Matematyka w finansach:

Absolwent kierunku Matematyka w finansach na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • bankach,
 • towarzystwach ubezpieczeniowych,
 • funduszach inwestycyjnych,
 • firmach doradztwa finansowego i gospodarczego,
 • giełdach finansowych i towarowych,
 • instytucjach administracji publicznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku matematyka w finansach brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Rekrutacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych w zakresie matematyki lub kierunku pokrewnego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komentarze (0)