Dodaj do ulubionych

MATEMATYKA W FINANSACH studia – kierunek studiów

Studia na kierunku matematyka w finansach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa  3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Aplikując na kierunek matematyka w finansach studenci zdobędą wszechstronną wiedzę matematyczną i ekonomiczną, a także dowiedzą się więcej na temat finansów i rachunkowości. Ponadto nauczą się zastosowania matematyki w praktyce oraz przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie. Dowiedzą się także jak rozwiązywać problemy gospodarcze i posługiwać się narzędziami informatycznymi, matematycznymi i statystycznymi.

Po ukończeniu studiów można związać swoją przyszłość z sektorem finansowym, między innymi z bankowością, firmami ubezpieczeniowymi, instytucjami administracji państwowej, firmami doradczymi oraz konsultingowymi.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Studia matematyczne skierowane są do osób posiadających analityczny umysł, które chciałyby zdobyć wykształcenie z zakresu nauk ścisłych. Jednak warto pamiętać, że aby dostać się na studia matematyczne należy spełnić szereg istotnych warunków.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku matematyka w finansach to:

  • matematyka

  • język obcy nowożytny.

Kandydaci na studia magisterskie muszą przedstawić dyplom ukończenia studiów na kierunku matematyka lub pokrewnym.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MATEMATYKA W FINANSACH

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Matematyka w finansach stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE MATEMATYKA W FINANSACH JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Jednostka prowadząca

Matematyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku matematyka

Pokaż więcej
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Jednostka prowadząca

Matematyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku matematyka

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Matematyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku matematyka

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.04.2021
do 09.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 19.07.2021
do 23.07.2021
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku matematyka w finansach

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki Matematyczne i statystyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MATEMATYKA W FINANSACH?

Matematyka często nazywana jest królową nauk, ponieważ znajduje zastosowanie w wielu innych dziedzinach oraz w codziennym życiu. Idealnym przykładem jest branża finansowa, która korzysta z dokonań tej nauki. Połączeniem tych dwóch dyscyplin są studia na kierunku matematyka w finansach, które skierowane są do osób chcących zdobyć wszechstronne wykształcenie i rozpocząć pracę w sektorze finansowym.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku matematyka w finansach możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku matematyka w finansach zdobędą wszechstronną wiedzę głównie z zakresu nauk matematycznych i ekonomicznych. Program kształcenia zakłada realizacje zajęć, dzięki którym naucza się analizy matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa, czy algebry. Ponadto dowiedzą się więcej na temat mikroekonomii i makroekonomii, finansów i rachunkowości oraz analizy finansowej.

Oprócz rozwijania wiedzy teoretycznej skupią się także na doskonaleniu umiejętności praktycznych. Przede wszystkim modelowania i prognozowania zjawisk gospodarczych, wykonywania złożonych obliczeń, a także posługiwania się narzędziami informatycznymi, matematycznymi i statystycznymi. Jednak dokładny program nauczania będzie zależny od wybranej specjalizacji.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MATEMATYKA W FINANSACH STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MATEMATYKA W FINANSACH?

Studia na kierunku matematyka w finansach trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku matematyka w finansach na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MATEMATYKA W FINANSACH STUDIA I STOPNIA

MATEMATYKA W FINANSACH STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek matematyka w finansach na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Przedmioty:

język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku matematyka w finansach na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stac. I stopnia:
60
II stopnia:
40
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek matematyka w finansach na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU MATEMATYKA W FINANSACH?

Po ukończeniu studiów na kierunku matematyka w finansach absolwenci nie powinni mieć problemów ze znalezieniem ciekawej i dobrze płatnej pracy. Przede wszystkim idealnie odnajdą się w instytucjach finansowych. Mogą związać swoją przyszłość z bankowością, towarzystwami ubezpieczeniowymi, firmami doradztwa inwestycyjnego, giełdami finansowymi oraz firmami doradczymi i konsultingowymi.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku matematyka w finansach:

  • banki

  • towarzystwa ubezpieczeniowe

  • firmy doradztwa inwestycyjnego

  • giełda finansowa

  • firmy doradcze i konsultingowe

  • Główny Urząd Statystyczny.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MATEMATYKA W FINANSACH

Komentarze (0)